HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Mondi thema:Fiscale aspecten

Welkom bij themapagina Belasting!
Gaat u in het buitenland wonen dan verandert uw positie ten opzichte van de Belgische of Nederlandse belastingdienst. Koopt u een tweede huis dan krijgt u te maken met verschillende belastingregimes. In tal van publicaties geeft Mondi u algemene informatie over grensoverschrijdende belastingheffing.

Wat zijn de uitgangspunten voor landen bij het heffen van belasting? Hoe kan dubbele heffing worden voorkomen? Wat gebeurt er met de emigratie van een pensioen-bv? Dit zijn vragen waar Mondi dieper op ingaat. Daarnaast helpen wij u op weg met artikelen over fiscale regels en valkuilen in diverse landen.

Dit dossier over fiscale aspecten is in voorbereiding. Mondi anticipeert op vragen en behoeften van haar leden. De informatie is deels afgeschermd, dus niet voor alle bezoekers van deze website toegankelijk.

Mondi leden kunnen onbeperkt vragen stellen
U zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke fiscale consequenties uw beslissing heeft als het gaat om belastingen bij aanschaf van een (tweede) woning in het buitenland. Mondi adviseert haar leden zonder meerkosten in collectief verband en tegen een vaste prijsafspraak ook persoonlijk, zodat u tot een weloverwogen beslissing kunt komen.

Het laatste nieuws over Belasting:

Nieuws

Voorkom vermogenswinstbelasting op je Portugese woning

Blog drs. Lars van Loon RC - EMFC: “De winst (Mais – valias) die wordt gerealiseerd bij de verkoop van je Portugese huis is in principe belast. Nu is er één zeer belangrijke uitzondering. Te weten de herinvestering, Als je bovenstaande winst herinvesteert in de primaire woning, dan is bovenstaande winst vrijgesteld. Of ietsje netter, wordt deze vooruitgeschoven. De termijn hiervoor is ook nog eens ruim, te weten, 24 maanden voor en 36 maanden na de verkoop van het object.
lees verder

Nieuws

Vastgoed in het bezit van een buitenlandse entiteit

De Spaanse belastingdienst heeft buitenlandse entiteiten nog steeds in het vizier die in het bezit zijn van een woning en geen huurinkomsten opgeven. De Spaanse belastingdienst legt bezoeken af om te controleren of er van de woning gebruik wordt gemaakt. De belastingdienst ontvangt jaarlijks in januari van de bedrijven die nutsvoorzieningen leveren een overzicht van het verbruik. Dit is één van de manieren waarop zij vaststellen of er van een woning gebruik wordt gemaakt of niet.
lees verder

Nieuws

Aanschaf buitenlandse vakantiewoning fiscaal interessant

In de meeste situaties is het fiscaal gunstig om een vakantiewoning in het buitenland aan te schaffen, omdat de belastingheffing in het buitenland meestal lager is dan de box 3 heffing in Nederland. Dit zal vanaf dit jaar alleen maar toenemen. Speciaal voor leden publiceert Mondi onder dit artikel een rekenvoorbeeld van vermogensrendementsheffing bij een vastgoedbelegging van 500.000 euro in Nederland ten opzichte van Oostenrijk met verrassende resultaten. Soortgelijke voorbeelden zullen ook in andere populaire landen zoals onder andere Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië gunstiger uitpakken.
lees verder

Nieuws

Verlaging vermogenswinstbelasting Portugal

Blog drs. Lars van Loon RC - EMFC: “Tot 2023 waren er meerdere methoden om de vermogenswinstbelasting [Capital Gains Tax (CGT)] te berekenen, die u dient te betalen zodra u de Portugese woning met winst verkoopt. Een en ander was met name afhankelijk van de woonplaats van de huiseigenaar. Hetgeen ertoe leidde, dat de niet-ingezetenen meer belasting betaalden dan Portugese residenten.
lees verder

Nieuws

Tijdig Spaans NIE-nummer aanvragen

Eén van de eerste stappen die u moet nemen als u een woning in Spanje wilt aanschaffen, is het aanvragen van een NIE-nummer. Het nummer ter identificatie van buitenlanders (Número de Identificación de Extranjeros) dat in Spanje wordt afgekort met NIE is een fiscaal nummer waarmee niet-residenten zich in Spanje kunnen identificeren.
lees verder

Nieuws

De Franse huizenbelastingen op een rijtje

Als u een huis koopt in Frankrijk krijgt u te maken met verschillende belastingen. Al die belastingen bij elkaar lijken heel wat. Maar al met al is de Franse fiscus nog altijd een stuk vriendelijker voor de gemiddelde tweede-huisbezitter dan de Nederlandse fiscus. In Frankrijk is iedere belastingplichtige verplicht zichzelf te melden bij de belastingdienst, dat gaat niet vanzelf. Een goede reden om de Franse belastingen nog eens op een rijtje te zetten.
lees verder

Nieuws

Regels verhuur tweede woning Spanje

Op het moment kopen veel mensen met het doel om de woning voor korte termijn te verhuren aan toeristen. In de praktijk wordt duidelijk dat eigenaren zich niet goed laten informeren over de verplichtingen die zij hebben als zij hun woning gaan verhuren. de wet- en regelgeving omtrent verhuur is enorm in beweging.
lees verder

Nieuws

Wonen en kopen op Curaçao

De nieuwe editie (zesde druk) van het handboek ‘Wonen en kopen op Curaçao' is zojuist verschenen. Dit handige en praktische boek is een onmisbaar juridisch, fiscaal en financieel naslagwerk voor degenen die zich op Curaçao willen vestigen of op Curaçao onroerend goed willen (ver)kopen, (ver)huren of (ver)bouwen.
lees verder

Nieuws

Slechts 20 procent belasting in Portugal

Blog drs. Lars van Loon RC - EMFC: “Vaak krijgen we de vraag of het fiscaal interessant is naar Portugal te verhuizen, en dan met name hoe die 20 procent flat rate van de NHR-regeling (Non-Habitual Residency) nu precies werkt. Met andere woorden: Hoe gaat het nu in de praktijk? Ter info, In bijna heel de wereld geldt, je wordt geacht voor wat betreft je wereldinkomen belastingplichtig te zijn in het land alwaar je sociale leven zich afspeelt. Toegegeven, 20 procent klinkt best aantrekkelijk. Maar het is niet zo heel erg bijzonder hoor.
lees verder

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Vraag en Antwoord

17-06-2019 Anonieme bezoeker (beantwoord):
"Mijn vouw en ik wonen in Spanje en doen dit jaar voor het eerst belastingaangifte over 2018. Op de aangifte zie ik dat mijn vrouw (WAO) € 1.556,- aan Securidad Social moet betalen en ik iets van € 956,-. Dat betekent, dat we meer dan het dubbele kwijt zijn dan in Nederland. Kunt u mij uit de droom helpen a.u.b.?"
Rob Smulders (Directeur bij Mondi, de belangenorganisatie):
"Uiteraard kunnen wij u verder helpen. We hebben echter nog wel enkele vragen die wij u in een persoonlijke e-mail voor zullen leggen."

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten
05-04-2019 Anonieme bezoeker (beantwoord):
"Wij hebben een woning in Spanje, staat op beide namen. We verhuren het niet maar moeten wel de belastingaangifte jaarlijks aangeven en betalen. Kan dit eventueel via jullie diensten en wat zou het ons kosten?"
Rob Smulders (Directeur bij Mondi, de belangenorganisatie):
"Mondi heeft met meerdere gestors (keuze meestal afhankelijk van regio), maar ook met fiscaal juridische dienstverleners een sterk verbeterde afspraak namens leden voor o.a. ‘Belastingaangifte voor niet-residenten met vastgoed in Spanje’ link

De aanbieding voor leden staat in het artikel vermeld (zie link hierboven). Een Mondi lidmaatschap Plus volstaat link "

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten
25-03-2019 Anonieme bezoeker:
"Ik bezit een woning in Spanje, vrij van hypotheek en een appartement in Nederland met een waarde van 450.000 met een hypotheek van 450.000 aflossingsvrij. Verder heb ik AOW en een pensioen. Ik wil resident worden in Spanje, hoe wordt dan door de Spaanse fiscus mijn “tweede` woning in Nederland belast en kan NL daar ook nog over heffen?"
Maartje Vissers (Partner bij Euro Economics):
"Geachte heer/mevrouw,

In het belastingverdrag dat Spanje en Nederland met elkaar gesloten hebben, is vastgelegd dat het land waar het onroerend is gelegen, gerechtigd is om hierover te heffen.

Kortom, als u naar Spanje verhuist dan blijft het appartement in Nederland belast in Nederland. In Spanje is het vastgoed “vrijgesteld met progressievoorbehoud”. Dit wil zeggen dat Spanje geen belasting heft over de waarde of huuropbrengsten maar hier wel rekening mee houdt bij het bepalen van de schaal (het belastingtarief) die zal worden toegepast over het overige in Spanje belastbare inkomen en vermogen.

Mocht u meer informatie wensen over de fiscale consequenties bij een emigratie naar Spanje neemt u dan contact met ons op via welkom@euroeconomics.com of check onze website www.euroeconomics.com of www.belastingenspanje.nl."
Anonieme bezoeker:
"Hoe bepaalt de Spaanse fiscus de waarde van het appartement?

WOZ waarde, met of zonder aftrek van een eventuele hypotheek!"
Anonieme bezoeker:
"`Hoe bepaalt de Spaanse fiscus de waarde van het appartement?

onderstaande is dus de vraag:

WOZ waarde, met of zonder aftrek van een eventuele hypotheek?`"

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten
25-02-2021 Anonieme bezoeker (in afwachting reactie deskundige):
"Inleiding
Ik ben fiscalist en ik werk na een lange carrière als partner bij EY en voorgangers, sinds 2005 voor mijzelf, solo. In totaal al werk ik meer dan 40 jaar als belastingadviseur. Dat gaat me nog steeds goed af en ik werk met plezier. Soms echter komen vragen op mijn pad die ik niet aankan, of aandurf wegens gebrek aan ervaring in het terrein. Die komen vaak van vrienden en bekenden. Ik wil U graag een situatie voorleggen. Waar het over de woonplaats gaat, hanteer ik de definitie van de Nederlandse (NL) wet (AWR). En omdat het over een woonplaatsbegrip in NL en F gaat, keek ik ook in het verdrag t.v.v.d.b. F-NL.
De situatie toegelicht
De vragen komen van een cliënte die ik hierna de Dochter ga noemen, ong 60 jaar, die ik goed ken. Ze is inwoner van NL. Haar moeder (hierna Moeder) woont ook in NL. Naast Dochter zijn er nog twee kinderen, waarvan er één in de VS woont. Moeder heeft een zus, die ik Tante ga noemen. Moeder en Tante zijn beiden midden 80. Tante woont in Frankrijk, (F) in een dorp niet ver van Geneve. Ze heeft daar een eigen woning waarin ze al meer dan 30 jaar woont. Ze staat in het dorp ingeschreven, heeft daar haar bankrekeningen etc. Tante heeft geen kinderen, ze had een goede baan had, ze is spaarzaam en ze heeft daarmee een financiële reserve (hierna de spaarpot) bijeen gespaard. Ze werkte in Zwitserland (CH) en heeft uit die betrekking een CH pensioen overgehouden. Een paar jaar terug heeft Tante een appartement in NL gekocht, vlakbij de woning van haar zus, Moeder dus. Daar verblijft ze enkele maanden per jaar, maar de meeste tijd van het jaar is ze in F. Op grond hiervan n.m.m. kan gesteld worden dat tot nu, het middelpunt van haar levensbelangen in F ligt, en ze daarom inwoner van F is.
Vraag 1: Deelt U deze mening?
Veranderingen
Tante wil vanaf 2021 meer tijd gaan doorbrengen in NL. Daarbij zou het kunnen dat ze zoveel dagen, nl meer dan 183, in NL gaat verblijven dat haar fiscale positie verandert. Dit van uit de Nederlandse woonplaats regels art 4 AWR (“naar omstandigheden beoordeeld” met bijbehorende jurisprudentie), die geldt voor IB en Erfbelasting.
Vraag 2: Is dit juist naar de Franse regels? Wat zijn in het kort de Franse nationale criteria voor het bepalen van de woonplaats van een particulier persoon? Wijken die af van de NL regels? In de woonplaatsbepaling naar NL regels speelt het er beschikking hebben van een woning een belangrijke rol. Is dat in F ook zo? Is er een apart woonplaats begrip voor de erfbelasting in F?
Opties m.b.t. het aanhouden van de eigen woning in F, voor Tante in 2021
Er zijn in dit verband eigenlijk twee opties: Tante gaat meer tijd in NL doorbrengen, zoveel dat ze, naar de NL regels, in NL woonachtig wordt. Vóór haar vertrek zet ze haar huis in F te koop. Na enkele maanden wordt het verkocht. Tante gaat meer tijd in NL doorbrengen, zoveel dat ze in NL woonachtig wordt. Vóór haar vertrek zet ze haar huis in F niet te koop. Het huis wordt niet verkocht. Ze gebruikt het als een vakantiewoning waar ze drie tot vier maanden per jaar verblijft.
Vraag 3: kunt u analyseren wat deze opties betekenen in de geschetste situatie voor de belastingheffing van Tante in F. Ook met het oog op de heffing (of niet-heffing) van de Plus-Value bij de verkoop van het huis en de eventuele belastingheffing over de spaarpot.
Aspecten van NL en F erfbelasting
Gezien de leeftijd van Tante moeten we ook stilstaan bij deze aspecten. Het is denkbaar dat Tante overlijdt als inwoner van Nederland, terwijl haar woning in F niet is verkocht. In dat geval lijkt me dat er F erfbelasting zal worden geheven over de waarde van het huis. Het is ook mogelijk dat Tante overlijdt als inwoner van Nederland, terwijl haar woning in F wel is verkocht.
Vraag 4: Kunt U kort iets zeggen over deze twee opties? Hoe wordt die F erfbelasting berekend, met welke vrijstellingen en tegen welk tarief?
Vraag 5: Ik las over de optie om de erfrechtelijke overgang van F vastgoed naar Nederlands erfrecht en erfbelasting af te wikkelen. Die zou door Tante in een NL testament kunnen worden opgenomen. Daarmee heb ik geen ervaring. Kan dat ook al als Tante nog geen inwoner van NL is geworden?
Vraag 6: Twee posities voor belang voor de planning, gezien de tarieven van de erfbelastingen in de beide landen en het opmaken van een NL testament Bent U het met me eens dat zolang Tante in F woont voor de F belastingheffing, (en de vererving van het huis in F dus aldaar wordt belast) de vererving van de F eigen woning beter rechtstreeks van Tante naar Moeder kan gaan, gezien het tarief in F en dat dan later de opbrengsten van Moeder naar haar drie kinderen (waaronder Dochter) kunnen worden geleid. Bent U het met me eens dat vanaf het moment dat Tante in NL woont voor de NL en F belastingheffing, (en de vererving van het huis in F in NL wordt belast met de optie) de vererving van de F eigen woning beter rechtstreeks van Tante naar de drie kinderen van Moeder kan gaan? gezien het tarief in F en dat dan later de opbrengsten van Moeder naar haar kinderen (waaronder Dochter) kunnen worden geleid."

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten
08-10-2018 R. Vos (beantwoord):
"Ik ben van plan een woning te kopen in Andalusië Spanje. Ik heb in Nederland en Curaçao huizen. Welk gevolg heeft dit met de erfbelasting in Spanje en waar moet ik rekening mee houden?"
Rob Smulders (Directeur bij Mondi, de belangenorganisatie):
"Frequent ontvangt Mondi vragen van (aspirant)kopers van vastgoed in het buitenland, erfgenamen, vereffenaars en executeurs over het verdelen van vermogen uit het buitenland. Omdat ieder land andere wetten en regels heeft, is het bijzonder lastig, ondanks het vereenvoudigd erfrecht binnen Europa, om de juiste route te volgen. Mondi helpt haar leden, die beschikken over een Mondi lidmaatschap Premium link , om zaken met behulp van de juiste deskundigen in goede banen te leiden en vooral ook om de erfgenamen te ontzorgen. Daarbij hoort ook het maken van goede prijsafspraken.

Daarnaast kunt u als lid onbeperkt vragen stellen over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit of verkoop van vastgoed.
Wij hopen u binnenkort als lid te mogen verwelkomen."

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten
03-09-2018 Paula Thijs (in afwachting reactie deskundige):
"Wat kunnen wij het beste regelen om zo weinig mogelijk succesbelastingen te betalen bij overlijden? Wij zijn resident gedurende 2 jaar te Tenerife, hebben de Belgische nationaliteit, zijn ongehuwd, maar wonen samen en zijn beiden gepensioneerd. Wij hebben samen ons appartement gekocht in 2013. Wij hebben ieder volwassen kinderen, maar wij hebben geen kinderen samen. Hebben enkel nog te Tenerife vastgoed als eigendom dat ook onze gezinswoning is. In onze akte van aankoop staat dat de langstlevende het vruchtgebruik heeft. Wat is het tarief momenteel indien we kortelings overlijden? Ik heb begrepen dat de wet regelmatig verandert en hangt ook af waar het vastgoed gelegen is."
Rob Smulders (Directeur bij Mondi, de belangenorganisatie):
"Het klopt inderdaad dat wetten en regels regelmatig veranderen en dat er verschillen zijn tussen de 17 autonome regio’s in Spanje. Een zeer interessant artikel om te lezen gaat over ‘Ongehuwd een huis in Spanje’ link

De complexiteit van het erfrecht mag niet worden onderschat. Mondi heeft de casus voorgelegd aan een gespecialiseerde juridisch/fiscaal georiënteerde organisatie zonder privacygevoelige gegevens kenbaar te maken. De casus wordt kort behandeld met de nadruk hoe mensen orde op zaken kunnen krijgen in een soortgelijke situatie. Uitsluitend leden van Mondi hebben toegang tot de te publiceren informatie.
Meer informatie over het Mondi lidmaatschap link

Raadpleeg ook de publicatie 'Erfenis ontvangen vanuit het buitenland' link
Tip als naslagwerk: Spaanse nalatenschappen link "

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten
13-05-2017 I. van der Klein:
"Ik heb een KvK nummer in Nederland. Er gebeurt op dit weinig mee, maar ben bezig met een overname (eerst pacht, later koop) van een B&B in het buitenland, binnen de EU. Mag ik de opstartkosten die hiermee gemoeid gaan aftrekken van de Nederlands inkomstenbelasting?"

Log in om een antwoord te plaatsen

inloggen sluiten

Word lid om een vraag te plaatsen.
Antwoorden op vragen zijn uitsluitend door leden te raadplegen.


inloggen / registreren

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten