HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

De Franse huizenbelastingen op een rijtje

Wanneer u een huis koopt in Frankrijk krijgt u te maken met diverse belastingen. Al die belastingen bij elkaar lijken heel wat. Maar al met al is de Franse fiscus nog altijd een stuk vriendelijker voor de gemiddelde tweede-huisbezitter dan de Nederlandse fiscus.

Een goede reden om de Franse belastingen nog eens op een rijtje te zetten.

Allereerst
Bij aankoop van een tweede huis in Frankrijk betaalt de koper een belasting die vergelijkbaar is met het Belgische registratierecht of de Nederlandse overdrachtsbelasting*. Die bedraagt 5,7 procent van de aankoopprijs en maakt onderdeel uit van de gemiddeld 7,7 procent aan kosten koper, die in Frankrijk gelden (‘frais de notaire’ of ‘frais de l’acte de vente’ genoemd). Uitzondering daarop vormt de aankoop van nieuwe of daaraan gelijkgestelde woningen die met BTW zijn belast. Voor huizen boven 1 miljoen euro geldt een lager tarief dan 7,7 procent (hoe duurder het huis hoe lager het tarief), voor huizen onder 100.000 euro geldt gemiddeld een tarief van 10 procent.

Als eigenaar
Als eigenaar betaalt men vervolgens de taxe foncière, vergelijkbaar met het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting, die Nederland vroeger ook had. Deze belasting is gebaseerd op een tamelijk ingewikkelde berekening, met allerlei opcenten voor lokale en regionale overheden, met als basis het aantal vierkante meters van het perceel en het luxeniveau. Er zijn enorme verschillen in de hoogte van deze belasting van enkele honderden tot enkele duizenden euro per jaar, geheel afhankelijk van de gemeente. Vandaar dat een makelaar (of verkoper) verplicht is om de hoogte van deze belasting op te geven bij de aankoop van een Frans huis. De verschillen in deze belasting tussen het ene huis en het andere huis kunnen namelijk zo groot zijn, dat ze invloed hebben op de aankoopbeslissing.

Daarnaast is er de taxe d’habitation, het gebruikersdeel van de onroerende zaak belasting. Deze is gebaseerd op de huurwaarde en het aantal vierkante meters bewoonbaar oppervlak. Ook hier zijn er weer grote verschillen tussen gemeentes, ook weer variërend van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s per jaar. Indien de eigenaar (een gedeelte van) het pand professioneel verhuurt, hetzij voor permanente bewoning, hetzij als vakantiehuis, kan hij deze belasting ontlopen. De regering Macron is bezig om de taxe d’habitation geleidelijk af te schaffen (maar alleen voor huizen die gelden als de hoofdbewoning van de eigenaar). De verwachting is dat daar in de komende tijd wel een nieuw lokale belasting voor in de plaats komt. Immers gemeentes kunnen de opbrengst van deze belasting niet missen. Meer en meer gemeentes combineren de taxe d’habitation met de aanslag voor kijk- en luistergeld, het rioolrecht en de bijdrage afvalverwerking in één aanslag.

De eigenaar van een tweede huis in Frankrijk krijgt ook te maken met de Nederlandse vermogensbelasting. Hij moet de waarde van zijn Franse bezit aangeven in box 3, maar kan tegelijkertijd de waarde weer aftrekken ter voorkoming van dubbele belasting. Immers het Frans-Nederlandse belastingverdrag bepaalt dat onroerend goed uitsluitend belastbaar is door het land waar het onroerende goed zich bevindt. Vrijstelling van de Nederlandse vermogensbelasting betekent dat de eigenaar te maken kan krijgen met de Franse vermogensbelasting, de Impôt de Solidarité sur la Fortune. Waar Nederland een vrijstelling heeft, van ongeveer 50.000 euro voor een tweepersoonshuishouden, kent Frankrijk een vrijstelling van 1,3 miljoen euro, met een behoorlijk progressief tarief: Hoe hoger de waarde van het Franse tweede huis, des te hoger het percentage belasting. Eigenaren van een tweede huis in Frankrijk met een waarde lager dan 1,3 miljoen euro hoeven geen vermogensbelasting te betalen. Zodra een tweede huis meer waard is dan 800.000 euro moet al wel aangifte vermogensbelasting worden gedaan, maar tot 1,3 miljoen euro waarde is de aanslag dus nul.

Als exploitant
Indien de eigenaar zijn tweede huis verhuurt, dient hij over de huurinkomsten belasting te betalen. Niet in België of Nederland, zoals sommige eigenaren menen, maar in Frankrijk. Indien het totaal van de bruto huuropbrengsten lager is dan 895 euro per jaar hoeft hij niets aan te geven en niets te betalen. Bij een hogere opbrengst moet er altijd belastingaangifte worden gedaan bij het speciale belastingkantoor voor buitenlanders in Noisy-le-Grand (Service-Public). In Frankrijk is iedere belastingplichtige verplicht zichzelf te melden bij de belastingdienst, dat gaat niet vanzelf.

Wachten totdat de belastingdienst actie onderneemt is dus onverstandig en kan op een boete komen te staan.

Zijn de bruto huuropbrengsten hoger dan 82.800 euro per jaar, dan móét de verhuurder, ook al is hij belastingplichtig in Nederland, zich inschrijven als professioneel verhuurder bij de Franse Kamer van Koophandel. Hij moet een volledige boekhouding bijhouden en over de winst betaalt hij 49 procent belasting en sociale lasten. Echter geen vennootschapsbelasting zolang de bruto verhuuropbrengsten onder de 540.000 euro per jaar blijven.

Tussen de 895 euro en 82.800 euro aan bruto verhuuropbrengsten (van toepassing op de meeste Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk dat ze verhuren) wordt het ingewikkeld. Eigenaren die hun tweede huis laten classificeren door de overheid betalen 5,6 procent van de bruto verhuuropbrengsten aan belasting en sociale lasten. Eigenaren die dat niet doen betalen 10,6 procent van de bruto verhuuropbrengsten. Er wordt dus steeds naar bruto opbrengst gekeken en er zijn geen aftrekbare kosten. Zo’n classificatie kost éénmalig een paar honderd euro, (afhankelijk van de locatie en de grootte van het pand) en is vijf jaar geldig, dus er kan gemakkelijk worden uitgerekend of classificatie zin heeft. Wat in de meeste gevallen zo zal zijn.

Verder is daar de regel dat een belastingschuld van minder dan 305 euro per jaar wordt kwijtgescholden. Dus verhuurders van geclassificeerde vakantiehuizen met een bruto jaaropbrengst van minder dan 4.621 euro moeten wel belasting aangeven, maar hoeven uiteindelijk niks te betalen. Voor de verhuurder van niet-geclassificeerde vakantiehuizen, is dat het geval bij een bruto verhuuropbrengst van minder dan 2.877 euro per jaar. Overigens, het niet aangeven van belasting bij dergelijke lage omzetten, wordt als een administratieve overtreding gezien.

Bij hogere omzetten echter wordt het een belastingvergrijp: zwarte verhuur, welke de verhuurder duur kan komen te staan.

Bij verkoop
Indien de eigenaar uiteindelijk zijn tweede huis in Frankrijk wil verkopen heeft de Franse fiscus nog een verrassing voor hem in petto: de taxe sur la plus value, de winstbelasting. Is er geen waardestijging, dus geen winst, dan is de belasting nul, anders bedraagt deze 36,2 procent van die waardestijging na aftrek van aantoonbare verbeteringskosten. Eigen knutselwerk en zelf gekochte bouwmaterialen zijn uitgezonderd, uitsluitend facturen van erkende aannemers worden geaccepteerd. Ook reparaties zijn uitgesloten, de aftrekbare kosten betreffen slechts zaken die tot verbetering van de woning hebben geleid. Het tarief van 36,2 procent is slechts van toepassing indien de woning binnen vijf jaar wordt verkocht. Wordt de woning pas na dertig jaar eigendom verkocht, dan vervalt de belasting. Notabene: Tussen het vijfde en dertigste jaar van eigendom gaat met elk aanvullend jaar van eigendom de belasting een stapje omlaag. Dat is overigens niet lineair.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Wim van Teeffelen verbonden aan ‘Compromis de Vente’ en Ondernemen-Frankrijk onder auspiciën van Mondi.


* Het tarief van de Nederlandse overdrachtsbelasting bedraagt:
  • 2 procent voor woningen en bijbehorende aanhorigheden, zoals een garage.
  • 6 procent voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Frankrijk
Bezoek regelmatig het landendossier Frankrijk en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Wim van Teeffelen
Datum: 26-01-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten