HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Belastingaangifte voor niet-residenten met vastgoed in Spanje

Particulieren die geen ingezetenen in Spanje zijn en één of meerdere woningen in Spanje in privébezit hebben (niet bestemd voor verhuur) dienen jaarlijks op eigen initiatief een belastingaangifte te presenteren. De Spaanse fiscus neemt niet zelf contact op! Deze aangifte gaat via het zogenaamde 210-model. Deze publicatie leverde eerder al tientallen reacties op van eigenaren van een tweede woning in Spanje, die nog nooit aangifte inkomstenbelasting hadden gedaan in Spanje, omdat ze hier niet van op de hoogte waren. Zij wisten dus ook niet wat voor consequenties dit kan hebben.

Een enkeling doet alsnog geen aangifte en neemt wel het risico dat er niet alsnog een navordering met boete of beslag op de woning volgt, omdat het al die jaren daarvoor ook niet tot consequenties van de Spaanse belastingdienst heeft geleid. Tja, wat moeten we nu daarop zeggen?
Meestal komt de minder fortuinlijke eigenaar hier achter bij verkoop van de woning als de zaken sowieso niet op orde zijn.

Hebt u als lid van Mondi over meerdere jaren of nog nooit geen aangifte gedaan, neem dan contact op met Mondi voor een passend advies om zaken op orde te brengen.

De belastingdienst in Spanje, het situsland, gaat belasting heffen over de waarde van het huis. Hoe gaat dit in zijn werk? Mondi ontvangt zeer uiteenlopende vragen over alles wat te maken heeft met de aankoop of bezit van vastgoed in het buitenland. Als voorbeeld hierbij de volgende vraag:
“De tweede woning die we begin dit jaar in Spanje hebben gekocht, dien ik komend jaar bij de aangifte inkomstenbelasting (Box III) aan te geven. Tegelijkertijd breng ik deze waarde bij de aangifte weer in mindering in het kader van voorkoming van dubbele belasting. De belastingdienst in Spanje, het situsland, gaat belasting heffen over de waarde van het huis. Hoe gaat dit in zijn werk? Neemt de Spaanse belastingdienst hiervoor contact op met mij, of dien ik met hen contact op te nemen?”

Bovenvermelde vraag heeft Mondi voorgelegd aan de heer Jeroen Oskam, directeur van EuroEconomics in Spanje:
"Particulieren die niet resident in Spanje zijn en één of meerdere woningen in Spanje in privébezit hebben (niet bestemd voor verhuur) dienen jaarlijks op eigen initiatief een aangifte te presenteren. De Spaanse fiscus neemt niet zelf contact op! Deze aangifte is het zogenaamde 210-model.
Per eigenaar en per woning (zelfs per kadastrale referentie) dient aangifte te worden gedaan. Dus als een woning op meerdere namen staat, zal elke eigenaar een aangifte dienen te doen. Indien zaken als garages of bergingen op de IBI apart (met een aparte kadastrale referentie) genoemd worden, dient ook hiervoor een aangifte per eigenaar te worden gepresenteerd.

Deze aangifte dient jaarlijks te worden ingediend vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin men eigenaar was. Dit wil zeggen, als een persoon in 2020 een woning had, dan dient de aangifte vóór 31 december 2021 te worden gedaan.

Sinds 2015 wordt belasting geheven over een toegerekend (of forfaitair) inkomen van 1,1 procent van de kadastrale waarde van de woning (en 2 procent als deze waarde in de afgelopen 10 jaar niet is herzien). Het toegerekende inkomen wordt tegen het niet-residententarief van 19 procent belast. Voor residenten buiten de Europese Unie bedraagt het tarief 24 procent.

Indien de vraagsteller diens woning in de toekomst zou gaan verhuren, dan zijn andere aangiften van toepassing. Ook daarover kunnen we informeren en ook daarvoor hebben we Nederlandstalige informatie beschikbaar.

Overige jaarlijkse belastingen
Wij attenderen u hier voor de goede orde tevens op de overige belastingen waar u als niet-residente woningbezitter in Spanje in de meeste gemeenten mee te maken krijgt:
 • IBI (OZB) belasting
 • Basura (vuilnis) belasting
Deze aanslagen worden normaliter naar het adres van de woning in Spanje gestuurd. Het is belangrijk dat deze belastingen correct worden voldaan en voor meer informatie verwijzen we u naar de gemeente.

Het tijdig reageren op correspondentie van de Spaanse fiscus is van belang omdat u anders in bureaucratische (boete) molens terecht kunt komen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw (elektronische) fiscale adres te beheren.”

Boetes bij laattijdige aangiften
Helaas gaat dit herstel gepaard met toeslagen als gevolg van het te laat indienen van de aangiften. De Spaanse belastingdienst hanteert de volgende toeslagen:
 1. Binnen 3 maanden na de vervaldag: 5 procent van de berekende belasting
 2. Binnen 3 tot 6 maanden: 10 procent 
 3. Binnen 6 tot 12 maanden: 15 procent 
 4. Vanaf 1 jaar: 20 procent 
Er is een bijkomende vertragingsintrest voor betalingen van meer dan een jaar na de vervaldatum. Deze bedraagt 3,75 procent van de berekende belasting. De toeslagen (en eventuele vertragingsintrest) worden berekend na indiening van de aangifte bij de belastingdienst.
Indien men geen aangifte indient en je wordt door de Spaanse belastingdienst aangemaand om alsnog een aangifte in te dienen, dan bedraagt de boete 50 procent van het te betalen bedrag. Daarnaast betaal je dan ook de vertragingsrente.
De Spaanse belastingdienst is de laatste jaren zeer actief in het opsporen van onroerend goed waarover geen belasting betaald is. Om die reden is het heel belangrijk dat fiscale post van de fiscus tijdig gelezen wordt. De Spaanse belastingdienst stuurt geen post naar het buitenland.

Mondi heeft gevraagd om een prijsopgave voor het verzorgen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Pakket jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting
 •  Verzorging van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
 • Inventariseren van de hiervoor benodigde documentatie;
 • Erop toezien dat u niet te veel belasting betaalt door verkeerde waarderingen;
 • Opname in het rappelsysteem en jaarlijkse benadering;
 • Het onderhouden van uw fiscaal dossier (bijvoorbeeld voor in geval van inspecties);
 • In geval van vragen kunt u op EuroEconomics terugvallen.
Kortom: een complete verzorging van uw belastingverplichting.

Aanbieding voor leden van Mondi
De prijs voor het boven vermelde pakket bedraagt 195 euro (exclusief BTW) per jaar.
Leden van Mondi betalen 95,50 euro (exclusief BTW) voor een jaar.

Met andere woorden:
EuroEconomics betaalt éénmalig de jaarcontributie van een Mondi lidmaatschap Plus.

Bent u lid en wenst u gebruik te maken van dit aanbod, vul dan de gegevens in op het contactformulier onder vermelding van: 'Pakket EuroEconomics'.

Indien u nog geen lid bent, maar wel gebruik wenst te maken van het aanbod, dan adviseren wij u eerst een lidmaatschap af te sluiten onder vermelding van: "Pakket EuroEconomics”.

Aanvulling
Als er meerdere eigenaren zijn, of meerdere onroerende zaken/kadastrale referenties, bedraagt de prijs per extra aangifte 10 euro (exclusief BTW).

De budgetten voor aangifte omvatten de complete verzorging, toch wijzen wij u op mogelijke andere kosten:
 • Indien u geen Spaans fiscaal nummer (NIE) heeft dan kunnen er aanvraagkosten van toepassing zijn;
 • Eventuele externe kosten zoals vertalingen, dient EuroEconomics wel door te berekenen;
 • Werk vanwege te laat of niet correct aanleveren van documentatie wordt doorberekend;
 • In geval van eventuele inspecties dient EuroEconomics haar werk daarvoor in rekening te brengen.
Indien u de documentatie tijdig en correct aanlevert, kunnen uw aangiften tijdig en correct ingediend worden, waardoor er geen extra kosten zijn en de kans op inspectie laag is. Indien u uw woning(en) verhuurt, dan zijn er andere aangiften van toepassing. Als dit zo is, kunnen we u hierover nader informeren.

Benodigde documentatie
 1. Kopie NIE-certificaten en paspoorten van alle eigenaren van de woning.
 2. Uw huidig woonadres.
 3. Kopie van de notariële koopakte van de woning (de “compraventa”).
 4. Uw Spaanse IBAN voor de betaling van de belastingen.
 5. Kopie IBI (OZB) aanslag / afschrift met kadastrale waarde van de woning
 6. Een volmacht (‘poder’) per eigenaar om de aangifte te doen (wordt door ons verstrekt)

In onder andere Spanje geldt een brengplicht van belastinggeld

Mondi is hierop geattendeerd door de bezorgde en bijzonder ervaren makelaar Fred van Krimpen van Elite Inmobiliaria: "Bijna niemand van de collega makelaars, gestores en advocaten maken hier melding van bij hun klanten."
Veel mensen realiseren zich niet wat de consequenties kunnen zijn. Onze inschatting is dat heel veel belastingplichtigen ervan uit zullen gaan dat we alleen maar belasting hoeven te betalen als er om gevraagd wordt. De brengplicht van belastinggelden veronderstelt redelijkerwijs dat de mensen weten waarvoor zij belasting dienen te betalen.

Opmerking Mondi
Voor de volledigheid vermeldt de redactie dat Mondi geen fee of commissie ontvangt in welke vorm dan ook. Vanwege het collectief belang van onze leden en de uitstekende verstandhouding tussen Mondi en EuroEconomics kunnen we dergelijke afspraken tot stand brengen. Er zijn organisaties die uw belastingaangifte gratis of extra voordelig verzorgen voor moverende redenen. Dit slechts ter kennisgeving. Dit artikel is geactualiseerd.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Spanje
Bezoek regelmatig het landendossier Spanje en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 25-01-2021

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten