HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Pensioen in het buitenland

Ga je al voor je 65e verjaardag in het buitenland wonen, dan krijg je te maken met een AOW-gat

maart 2010 | tip van de maand

Wonen in het buitenland heeft gevolgen voor de opbouw van AOW en pensioen in Nederland. Wie tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste niet aaneengesloten in Nederland heeft gewoond, wordt in de regel gekort op zijn AOW-uitkering. Het is echter mogelijk om een dergelijk pensioengat te herstellen. In dit artikel een overzicht van de regels omtrent de AOW.

Het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt is in het Nederlandse stelsel niet van belang. Van belang is dat iemand tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste jaar in Nederland heeft gewoond. Ieder jaar in het buitenland levert een korting op van twee procent op de AOW-uitkering. Er is een aantal zaken dat u bij het wonen en werken in het buitenland in de gaten moet houden.

Na pensioen
Wie in Nederland woont en 65 jaar oud is ontvangt pensioen uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). Het is mogelijk om de AOW te blijven ontvangen als u in het buitenland gaat wonen. Er is een aantal punten waar u op moet letten. Omdat de hoogte van de AOW-uitkering afhankelijk is van de woonsituatie, is wettelijk geregeld dat de alleenstaandenuitkering en de toeslag op de AOW (als de partner nog geen 65 jaar is) alleen wordt uitbetaald als iemand in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop. Dit geldt in ieder geval voor de landen van de Europese Unie. Bestaat er geen afspraak met het woonland, dan wordt de AOW-uitkering voor een samenwonende uitgekeerd. Dus zonder de alleenstaandenuitkering en zonder de toeslag voor als de partner jonger is dan 65 jaar.

Ga je al voor je 65e verjaardag in het buitenland wonen
dan krijg je te maken met een AOW-gat


Ongeacht de woonplaats moet over de AOW-uitkering en het werknemerspensioen inkomstenbelasting betaald worden. In welk land deze belasting verschuldigd is, hangt af van het land. Met een aantal landen heeft Nederland belastingverdragen (‘verdragen tot het vermijden van dubbele belasting’) die bepalen dat in het nieuwe woonland belasting betaald wordt. Pensioen van mensen die in bijvoorbeeld Spanje wonen, is niet in Nederland maar in Spanje belast. Dit laatste overigens alleen als het ‘middelpunt van de levensbelangen’ zich in Spanje bevindt.

Voor pensioen
Wie niet in Nederland woont of werkt bouwt meestal geen AOW op. Wie tijdelijk door zijn werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden, kan in aanmerking komen voor een detacheringsverklaring. Met deze verklaring is het AOW-probleem opgelost, omdat de opbouw van de AOW gewoon doorgaat. Ook zelfstandigen kunnen een detacheringsverklaring krijgen. Is een dergelijke verklaring niet mogelijk, dan bestaat de optie van het ‘vrijwillig verzekeren’ om zo het gat te dichten. Via de SVB is het mogelijk om de ontbrekende jaren in te kopen. Op de site van de SVB (www.svb.nl) kunt u narekenen wat het inkopen van premie u kost. Het vertrek naar het buitenland heeft overigens niet alleen gevolgen voor de opbouw van de AOW, maar ook voor uw pensioen. U blijft recht houden op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Gaat u tijdelijk naar het buitenland dan is het wederom mogelijk om met een detacheringsverklaring de pensioenopbouw in Nederland voort te zetten. Zonder een dergelijke verklaring wordt dat lastig.

Grensarbeid
Wie in Nederland werkt en in het buitenland woont bouwt in Nederland AOW op. Andersom wordt het lastiger. Wie bijvoorbeeld in Nederland woont en in Duitsland werkt bouwt geen AOW meer op, maar het Duitse ouderdomspensioen (Altersrente). Het is belangrijk dat om voorafgaand aan emigratie te informeren wat de gevolgen zijn voor het pensioen en de AOW als u in het buitenland gaat werken en wonen.

Bron: SVB

Vorige tips van de maand:
2011: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2010: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2009: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2008: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Mondi is een onafhankelijke belangenorganisatie die opkomt voor de collectieve belangen van haar leden en die hen voorziet van preventieve informatie om succesvol een woning in het buitenland aan te schaffen. Met een lidmaatschap van Mondi kunt u onbeperkt vragen stellen over alles wat te maken heeft met de aanschaf en bezit van buitenlands vastgoed. De investering hebt u zo terugverdiend. Met Mondi next nieuws blijft u op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 08-03-2010

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten