HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Invloed Corona aankoop tweede huis en vastgoedbelegging

Beurscrashes zoals wereldwijd op de aandelenbeurzen, waarbij bijvoorbeeld in één maand tijd* de waarde van de Nederlandse AEX-aandelen met ruim 28 procent verdampte en de Belgische BEL 20 index 32 procent aan waarde verloor, zien we op de Europese woningmarkt niet snel terug. Toch zijn er enkele uitzonderingen blijkt uit het overzicht ‘Ontwikkelingen huizenprijzen Europa 2001-2018’ verder in deze publicatie.

Tweede (t)huis of emigreren
In januari en februari was de animo voor een (tweede) woning in het buitenland ongekend groot vanuit Nederland en ondanks een lichte daling vanuit België voor de interesse voor een (tweede) verblijf waren het nog steeds de Belgen die per hoofd van de bevolking een grotere aankoopdrang hadden. Door de Coronacrisis worden aankopen massaal uitgesteld. Logisch, want er kan ook niet meer bezichtigd worden. Degenen die de afgelopen maanden een (voorlopige) koopovereenkomst hebben getekend, maken noodgedwongen pas op de plaats. De koopoverdracht kan door force majeure niet plaatsvinden. Het is een kwestie van tijd dat deze situatie gaat veranderen. Niemand kan op dit moment vertellen hoeveel geduld we moeten bewaren. In de landen waar een minder goed sociaal opvangnet is, zal de crisis op middellange termijn zeker grotere gevolgen hebben op de waardeontwikkeling van vastgoed. Denk aan verkopen vanwege schrijnende financiële situaties. Als er veel aanbod van (tweede) woningen op de markt bij gaat komen en de vraag neemt af, heeft dit automatisch gevolgen voor de prijs.

Mondi kreeg de afgelopen weken vragen hoe de aankoop van een tweede woning geannuleerd kan worden, maar met een eventuele paniekreactie doen mensen zichzelf te kort. Bij echt schrijnende situaties, waarbij de (voorlopige) koopovereenkomst getekend is, kunnen we per individuele situatie een exit-scenario bestuderen en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
Casus
Een Nederlands echtpaar heeft een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van een Spaanse tweede woning in Spanje en een aanbetaling van 10 procent gedaan. Er heeft nog geen overdracht plaatsgevonden. Door Corona is de partner komen te overlijden. Moet de weduwe de woning afnemen zodra er gelegenheid voor is of is er een exit-scenario om alsnog af te zien van de koop?

Martijn Bressers namens Bressers Law, actief als advocaat in Spanje en Nederland: “Die vraag is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden. Er vanuit gaande dat het contract er niets over zegt, is de vraag of sprake is van overmacht. Dat betekent echter niet dat sprake moet zijn van een absolute onmogelijkheid om na te komen, maar dat alle omstandigheden een rol spelen en dat het in feite de vraag is of de omstandigheden onvoorzien zijn (dat is sowieso het geval) én van dien aard zijn dat van de persoon in kwestie (de weduwe in dit geval) in redelijkheid nog kan worden verwacht door te gaan met deze aankoop. Aangenomen dat dit de aankoop van een vakantiewoning betreft, lijkt mij dat er gronden zijn voor ontbinding en terugvordering van de aanbetaling.”
Ga altijd eerst de dialoog aan met de verkopende partij en probeer in fatsoenlijk overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Indien gewenst kan Mondi haar leden hierbij behulpzaam zijn, waarbij van belang kan zijn om vooraf de juridische positie te laten toetsen.

Een interessant artikel is de redactionele bijdrage van Mr Mireille Bosscher: "Als koper van een Franse woning heb je recht op een wettelijke 10 dagen bedenktijd. De dag na ontvangst van een kopie van de door beide partijen getekende koopakte, gaat die periode lopen. Echter, de Franse wetgever heeft bepaald dat de bedenktijd die op of na 12 maart jongstleden is ingegaan, niet geldig is."
Raadpleeg de publcatie Bedenktijd bij aankoop van Franse woning in Corona-tijd

Vastgoedbelegging
Bij de recreatieve vastgoedmarkt draait het om de verhuurrendementen. Als een vastgoedobject niet verhuurd mag/kan worden, zijn er ook geen inkomsten. Of op dit moment een woning wel of niet verhuurd mag worden, hangt af van de regels van de lokale overheid (Iedere eigenaar van een recreatiewoning wordt wel geconfronteerd met vaste en variabele kosten). Off plan kopen kan wel, maar dan is het wel de vraag met hoeveel vertraging het nieuwbouwproject opgeleverd gaat worden. Onzekerheden vermijden en pas op de plaats maken is het devies.

Daling consumentenvertrouwen
Niemand kan een voorspelling maken over de waardeontwikkelingen op de Internationale vastgoedmarkt, maar het consumentenvertrouwen is wel een belangrijke graadmeter. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in maart flink verslechterd door alle ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe Coronavirus. Volgens voorlopige cijfers van de Europese Commissie is het sentiment terug op het niveau van ruim vijf jaar geleden. Als de Coronacrisis achter de rug is, kan het consumentenvertrouwen herstellen. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de maatschappelijke en economische gevolgen.

Vergelijking met kredietcrisis
De kredietcrisis die van de zomer van 2007 tot circa medio 2011 op de financiële markten woedde, had een grote invloed op de economie en de aandelenmarkten. Pas in 2009 had de kredietcrisis grotere invloed op de waardeontwikkeling van de huizenmarkt in Europa. Wat de effecten zijn geweest, is interessant om nader te bestuderen.
Zie  Download PDF: Ontwikkelingen_huizenprijzen_Europa_2001-2018
Uit de cijfers blijkt dat er maar drie landen waren (Oostenrijk, Finland en Zweden) waar de kredietcrisis geen waardevermindering tot gevolg had op de huizenmarkt. Het blijft natuurlijk lastig in dit prille stadium van de Coronacrisis om een vergelijking te maken.

Claus van Mierlo van Nicla Property Consultancy heeft het mooi samengevat: “Tijdens de kredietcrisis viel de economie om vanwege de bubbel die knapte waardoor de banken omvielen en daarbij alle financiële aftakkingen zoals hypotheken, leningen en dus indirect woningen en banen met zich mee trok.

Nu gaat het om een virus en is de financiële situatie een gevolg, maar niet de oorzaak. Als we straks het leven weer 'normaal' kunnen leven, zal het met een korte aanloop wel weer redelijk snel rechtgetrokken worden mits de diverse regeringen zich aan hun woord houden en bedrijven en werknemers (gedeeltelijk) compenseren, zodat de koopkracht behouden blijft danwel terugkeert en de economie zodoende weer op gang komt.
De tijd zal het leren..Eerst maar eens dit virus uitbannen. #BlijfThuis #BlijfGezond”

Banken zijn nu deel van de oplossing, en niet het probleem.

Reisadviezen voor landen of gebieden waar het coronavirus is gevonden

De reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben vier kleurencodes. De kleurcodes kunnen worden aangepast voor landen of gebieden waar het nieuwe coronavirus (COVID19) is gevonden.

Het reisadvies heeft vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Normaal gesproken geven deze de veiligheidssituatie in een land aan. Bij landen met het coronavirus geldt bovendien het volgende:
  • Groen -> Veilig
  •  Geel -> in verband met corona hebben deze landen maatregelen getroffen die beperkte invloed hebben op het dagelijks leven.
  • Oranje -> in deze landen is het dagelijks leven ontwricht. Er geldt mogelijk ook een inreisverbod.
  • Rood -> dit land of gebied is totaal afgesloten. Er is geen uitzicht op in- en uitreizen.
Houd er rekening mee dat landen niet overal ter wereld in staat zijn om steeds accuraat coronabesmettingen in kaart te brengen en adequate zorg te verlenen.

Bekijk hier alle reisadviezen van het:
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Advies
Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD) zijn op dit moment de belangrijkste adviesorganen voor de overheid. Als u als Nederlander of Belg in het buitenland verblijft, volg dan het advies op van de (lokale) overheid.

Gezondheid staat op de eerste plaats. Geduld bewaren en positief blijven is het beste advies voor dit moment en de komende moeilijke onzekere periode (De samenhorigheid zorgt er ook voor dat mensen boven zichzelf uitstijgen, zodat we na verloop van tijd de draad weer op kunnen pakken). Aspirant-kopers van een (tweede) woning of vastgoedbelegging in het buitenland: Deze periode is een mooie periode om u optimaal voor te bereiden. Uitstel is geen afstel!

* Periode 24 februari t/m 23 maart 2020.
3 april 16:15 uur is de AEX-index met 11,3 procent en de BEL 20 index met 8,2 procent gestegen ten opzichte van 23 maart.

Bronnen: Beurs.nl, Beursduivel.be, Europese Commissie
 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 03-04-2020

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten