HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Aanbetalen en bedenktijd Frankrijk

Bij de koop van een Frans huis gelden diverse regelingen voor de aanbetaling, dépôt de garantie geheten.

oktober 2010 | tip van de maand

Koopt u een huis in Frankrijk, dan is het verstandig om enigszins bekend te raken met de vele Franse regels en gebruiken. Onder andere voor het doen van een aanbetaling, dépôt de garantie, gelden diverse regelingen. In dit artikel gaat mr. Ton Steinz dieper in op die regelingen. Wanneer moet aanbetaald worden en welke garanties heeft men in Frankrijk?

‘Bij de koop van een Frans huis gelden diverse regelingen voor de aanbetaling, dépôt de garantie geheten. Deze bedraagt 5 à10 procent van de koopsom (is dus onderhandelbaar) en kan bij de notaris of bij de makelaar worden gedaan. In beide gevallen alleen bij degene die voor de verkoper optreedt. Alleen bij onderlinge overeenstemming kan de storting plaatsvinden bij de eventuele eigen notaris of makelaar. Geef overigens aan een notaris de voorkeur.
 
Bedenktijd
Het moment van betaling is gecentreerd rond de wettelijke bedenktijd van zeven dagen. Daarvoor moeten beide partijen eerst het compromis de vente (koopcontract) tekenen. Vervolgens wordt dit per aangetekende post met bericht van ontvangst, naar de koper gestuurd, waarna de bedenktijd ingaat op de dag na de ontvangst (of na de eerste aanbieding door de post). Als u ter plaatse tekent vindt er vaak geen verzending plaats maar tekent u een ontvangstbewijs. Dan gaat de bedenktijd de dag dáárna in.

Terugbetaling
Formeel moet u de aanbetaling pas doen op de dag waarop de zeven dagen zijn verstreken. Indien hij echter moet worden gestort op een gegarandeerde bankrekening, is hij reeds op de eerste dag van de bedenktijd verschuldigd. Notarissen hebben steeds zo’n rekening en veel makelaars ook. Het garantieaspect bestaat eruit dat wanneer de koop niet doorgaat, de terugbetaling door een bank of een verzekeringsmaatschappij wordt gegarandeerd.

Dispuut
Wanneer een makelaar aan een koper vraagt om meteen te storten, moet hij tevens het bewijs van deze garantie tonen en in kopie afgeven. U kunt dan gerust tot betaling overgaan, ook omdat er diverse wettelijke bepalingen zijn die aangeven dat en wanneer u het bedrag moet terugkrijgen. Dat is bijvoorbeeld binnen 21 dagen wanneer u de koop tijdens de bedenktijd annuleert. Blijkt de koop op een later tijdstip niet door te gaan, dan moet de notaris of de makelaar zich er eerst van vergewissen dat dit niet aan u te wijten is voordat u uw geld terugkrijgt. Soms leidt dat tot een dispuut.

Zekerheid
Vroeger werd er veel misbruik van aanbetalingen gemaakt, bijvoorbeeld omdat makelaars pas het adres van een huis wilden geven nadat er was gestort. Als een koper dat deed en na de bezichtiging besloot om het huis niet te kopen, werden er ook vaak complicaties opgeworpen. Om dat misbruik tegen te gaan is er vanaf 2001 een regeling van kracht die weliswaar ingewikkeld is, maar die de koper altijd de zekerheid biedt dat zijn geld niet wegraakt of ten onrechte vastgehouden wordt.

Doeleinden
Anders dan in Nederland wordt er geen rente vergoed terwijl er vaak twee of meer maanden kunnen liggen tussen het compromis en de akte van overdracht. Dat komt omdat Frankrijk heeft bepaald dat al deze gelden door een Staatsbank gebruikt mogen worden voor sociale doeleinden. Tezamen met andere bedragen die op de gegarandeerde rekeningen worden gestort, gaat het hier gemiddeld om ca. € 20 miljard dat voor deze doeleinden beschikbaar is.

Bankgarantie
In de praktijk wordt er geregeld van de regeling afgeweken doordat men u op een eerder moment om de betaling vraagt. Zo nodig kunt u daaraan voldoen. Soms moet dat ook omdat de verkoper anders afhaakt. Als het echter duidelijk is dat u op een gegarandeerde rekening zult storten, loopt u geen risico. Ten slotte meld ik dat er in Frankrijk (vrijwel) nooit een aanbetaling via een bankgarantie wordt gedaan.'

Bron: mr. Ton Steinz, Steinz & Dijkstra Advocaten

Eerder in het nieuws:
Geen landelijk standaardexemplaar
Risico's bij aanbetaling woning buitenland

Vorige tips van de maand:

2011: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2010: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2009: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2008: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Landendossier  
Landendossier Frankrijk Meer informatie over de aanschaf en bezit van een (tweede) huis in Frankrijk
Deel dit artikel met anderen: Tell a friend!

Mondi is een onafhankelijke belangenorganisatie die opkomt voor de collectieve belangen van haar leden en die hen voorziet van preventieve informatie om succesvol een woning in het buitenland aan te schaffen. Met een lidmaatschap van Mondi kunt u onbeperkt vragen stellen over alles wat te maken heeft met de aanschaf en bezit van buitenlands vastgoed. De investering hebt u zo terugverdiend. Met Mondi next nieuws blijft u op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen.

Print deze pagina

 Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 12-10-2010

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten