HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Uw woning verkopen in Spanje

Als u een Spaanse woning wenst te verkopen, dan hebt u deskundige begeleiding nodig. Natuurlijk kunt u zelf uw woning aanbieden via uw social media kanalen of door te adverteren, maar dan dient u goed op de hoogte te zijn hoe het verkoopproces werkt en op welke wijze u aspirant-kopers kunt bereiken. Een of meerdere makelaars inschakelen voor de verkoop van uw woning ligt meer voor de hand. Maar dan is een waarschuwing op zijn plaats.

Ook al kan in Spanje iedereen zich voordoen als makelaar (met uitzondering van de autonome regio Catalonië), vertrouw nooit de eerste de beste makelaar uw sleutels toe. Vanwege de wildgroei van makelaars is het onmogelijk om door de bomen het bos te blijven zien. Maar liefst 185.000 makelaars staan geregistreerd in het Spaanse handelsregister, waarbij het onbekend is hoeveel autonome makelaars (ZZP-ers, freelancers) buiten deze telling actief zijn. Ter vergelijking: België telt 10.431 erkende vastgoedmakelaars en Nederland telt ruim 9.000 makelaars.

Exclusiviteit of uw woning via meerdere makelaars aanbieden
Het is in Spanje gebruikelijk om uw woning via meerdere makelaars te koop aan te bieden, waarbij helaas vraagprijzen onderling per makelaar kunnen verschillen. Jammer genoeg wordt het er op deze wijze niet transparanter op. Helemaal niet als u beseft dat een bestaande woning door tientallen partijen op de markt aangeboden kan worden. Spaanse makelaars werken met agenten in het buitenland samen, waarmee de commissie wordt gedeeld als het via een relatie tot een transactie komt. Daarnaast kan men tegenwoordig heel eenvoudig te koop staande woningen via een script op een andere website presenteren, waardoor de indruk wordt gewekt dat de betreffende aanbieder de woningen in portefeuille heeft. Als u zich hiervan bewust bent en interesse hebt in een woning, informeer dan of de makelaar een mandaat (verkoopopdracht) heeft namens de juridische eigen(a)ar(en) of samenwerkt met een makelaar die over dit mandaat beschikt.

U kunt uw woning ook exclusief aanbieden via één makelaar zoals in Nederland en België gebruikelijk is. Kies dan ook voor een proactieve makelaar met een uitstekende reputatie, een goed internationaal netwerk en aantoonbaar zichtbare reclame- en verkoopinspanningen. Maak afspraken voor exclusiviteit voor de verkoop van de woning voor een periode van een half jaar. De makelaar weet dat zijn inspanningen beloond worden als hij binnen deze periode tot een verkoopresultaat komt, zonder de vrees te hebben dat een andere makelaar net sneller tot een succesvolle transactie komt.
Redactie Mondi:
Leden kunnen een antecedentenonderzoek via Mondi aanvragen over iedere organisatie die (in)direct actief is op de internationale vastgoedmarkt via de vraag- en antwoordmodule onderaan de pagina van het landendossier naar keuze.
Leden formuleren: Graag entecedentenonderzoek met vermelding van de bedrijfsnaam en het websiteadres van de organisatie die men beoordeeld wenst te hebben. Mondi maakt dan een zo objectief mogelijk beoordelingsverslag, dat in een afgeschermde omgeving toegankelijk is voor alle leden. Zo weten leden ook met wie ze daadwerkelijk te maken hebben en of de organisatie gekwalificeerd is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Waardebepaling van uw woning
Ervaren en professionele makelaars kunnen bepalen wat de waarde is van uw woning, maar vraag altijd om een goede onderbouwing. In Spanje zijn er verschillende mogelijkheden om op onafhankelijke wijze de waarde van uw woning te laten bepalen. Een indicatief online rapport kan vanaf 9 euro worden opgesteld. Dit is een handig hulpmiddel, maar zegt uiteraard niets over onder andere de staat van de woning. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om een waardebepaling op te laten stellen door deskundigen, variërend van architecten tot officiële taxateurs.

De vergoeding voor de makelaar

Het is gebruikelijk dat de Spaanse makelaar drie tot vijf procent commissie ontvangt van de verkopende partij, nadat de koopakte bij de notaris passeert. In tegenstelling tot Nederland betaalt de verkopende partij geen extra kosten voor reclame en marketing inspanningen. Er zijn (gerenommeerde) makelaarsorganisaties die vooraf met de klant afstemmen wat ze als koopsom in handen krijgen. De opdrachtgever betaalt dan geen vast percentage aan commissie, maar de makelaar bepaalt zelf wat de vraagprijs wordt en meestal wordt als voorwaarde gesteld dat de woning exclusief wordt aangeboden op de markt. Het verschil tussen vraagprijs en koopsom ziet de makelaar dan als onderhandelingsruimte en wat overblijft is commissie. Op deze wijze kan het zijn dat de verkopende partij een buitenproportioneel hoge commissie betaalt.
Redactie Mondi:
Raadpleeg ook de publicatie Onder de tafel uw tweede woning aan- of verkopen.
Als u uw woning te koop zet via een Spaanse makelaar, zal deze u om een aantal documenten vragen die hij, volgens de wettelijke bepalingen, moet kunnen tonen aan een aspirant-koper.
U dient in bezit te zijn van de volgende informatie/documenten:
  • Beschrijving van het onroerend goed, adres, vloeroppervlakte, rechten die op het onroerend goed rusten (bijvoorbeeld recht van overpad);
  • De vraagprijs;
  • Een Nota Simple: een uittreksel uit het Onroerend Goed Register, waaruit blijkt dat u de eigenaar bent en of er al dan niet schulden en lasten rusten op het onroerend goed (bijvoorbeeld hypotheek, vruchtgebruik et cetera);
  • Laatst betaalde water- en elektriciteitsrekeningen;
  • Afschrift waaruit blijkt dat de onroerend goedbelasting is betaald;
  • Energiecertificaat;
  • Indien van toepassing: informatie over de Vereniging van Eigenaren.
In geval u een huis aanbiedt dat ná 2003 is gebouwd, kan de makelaar of de advocaat van de koper vragen om een ‘Certificado de inexistencia de expediente sancionador’, waaruit moet blijken dat er geen juridische procedures lopen tegen de bouw vanwege mogelijke bestemmingsplanproblemen. Dit certificaat is verkrijgbaar bij de gemeente, tegen betaling van leges. Ook zal de advocaat van de kopers vragen naar de ‘Licencia de Primera Ocupación’ (woonvergunning) en alle (bouw)vergunningen die u in bezit hebt.

Als uw huis belast is met een hypotheek, zal deze eerst moeten worden verrekend en ingelost. Dit gebeurt door middel van een notariële akte, meestal tegelijkertijd met het passeren van de verkoopakte. U moet regelen dat een vertegenwoordiger/gevolmachtigde van uw bank aanwezig is om de akte te tekenen (en het geld in ontvangst te nemen).
De verkoper betaalt inkomstenbelasting over de winst die hij maakt als gevolg van de verkoop van het onroerend goed. Deze belasting bedraagt 19 procent over het verschil tussen de in de oude en de nieuwe escritura vermelde prijs. Als u géén fiscaal-ingezetene(n) bent in Spanje, zal de koper een voorschot van drie procent over de verkoopprijs moeten betalen aan de Spaanse belastingdienst. In de regel ontvangt de verkopende partij dan 97 procent van de verkoopprijs. Dit is niet van toepassing als u fiscaal-ingezetene(n) bent. U moet dit bij de notaris aantonen door middel van het overleggen van een document uitgegeven door de Belastingdienst (Agencia Tributaria). Indien u geen/nauwelijks winstbelasting verschuldigd bent, kunt u het teveel betaalde bedrag weer bij de belastingdienst terugvragen, wat vervolgens in het volgende boekjaar wordt uitgekeerd.

Als belastingresident kunt u vrijstelling krijgen van het betalen van deze winstbelasting als u het geld investeert in ander onroerend goed in Spanje. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:
  • U bent resident;
  • U heeft minimaal 3 jaar onafgebroken in uw verkochte woning gewoond;
  • Uw nieuw aan te kopen woning wordt uw hoofdverblijf.
Deze reportage is geschreven door Astrid Verstegen, homefinder en sales manager van CasaLasDunas, onder auspiciën van de redactie van Mondi.
Gratis waardebepaling
Iedere makelaar biedt een gratis waardebepaling aan. Uiteraard is het aan de deskundigheid van de makelaar om een reële verwachting af te geven. Op verzoek van Mondi verstrekt CasaLasDunas een onafhankelijke en officiële waardebepaling, opgemaakt door een erkende taxateur onder voorwaarde dat de verkopende partij de Spaanse woning aan de Costa Blanca of Costa del Sol via CasaLasDunas wenst te verkopen. De kosten voor het uitgebreide taxatierapport zijn dan voor rekening van CasaLasDunas. Afhankelijk van de afspraken kan de kopende partij profiteren van het taxatierapport door een financiering aan te gaan van maximaal 70 procent van de taxatiewaarde, bijvoorbeeld via Banco Sabadell. Transparanter bestaat niet.
Opmerking Mondi
Wilt u meer weten over boven vermelde organisatie en de 39 ervaringen van andere kopers en Mondi raadplegen, ga dan naar de bedrijfsprofielpagina van CasaLasDunas.
 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Astrid Verstegen
Datum: 12-07-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten