HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Compensatie voor mensen met een tweede huis in Coronatijd

Op verzoek van BNR Nieuwsradio is Mondi op zoek gegaan naar specifieke informatie over compensatie voor mensen met een tweede huis in de vijf populairste landen (Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Oostenrijk) in coronatijd. Met name verhuurders van recreatiewoningen worden getroffen. Zij betalen wel de lasten, geen ontvangen geen verhuurinkomsten. Zie ook het voorbeeld aan het einde van dit artikel.

Mondi heeft al eerder een artikel gepubliceerd dat de gemeente Knokke-Heist maar liefst drie tot vier miljoen euro heeft uitgetrokken als compensatie voor de betaalde verblijfsbelasting en de verloren weken die de tweede huizenbezitters niet aan de kust mogen doorbrengen door de federale maatregelen.

Uit onderzoek van Mondi blijkt dat ruim 51 procent van de eigenaren van een tweede woning de woning voornamelijk voor zichzelf gebruiken. Soms mogen ook familie en goede vrienden genieten van het buitenverblijf. Zo’n 23 procent van de aspirant-kopers van een tweede woning ziet deze recreatiewoning als belegging. Van een tweede woning is lang niet altijd meer sprake, omdat steeds meer beleggers investeren in een derde, vierde of zoveelste woning. Het rendement is zeer de moeite waard. Gemiddeld is tussen 5 en 8 procent van het geïnvesteerde vermogen realistisch als je jezelf vooraf goed laat voorlichten en de geprognotiseerde rendementsberekening goed onder de loep laat nemen om valse verwachtingen te voorkomen, de risico’s bij deskundige begeleiding zijn relatief klein en op lange termijn is een positieve waardeontwikkeling van het vastgoedobject zeker een aardige bonus. Uiteraard betaalt de eigenaar nog belasting over het gerealiseerde rendement minus de vrijstelling. Ongeveer 26 procent van de potentiële kopers heeft als primair doel om te gaan resideren in het buitenland.
Alleen Knokke denkt aan Nederlanders met een tweede huis
BNR Webredactie
Nederlanders die hun tweede huis in het buitenland verhuren voor rendement, hoeven niet te rekenen op overheidssteun, blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Mondi op verzoek van BNR. Zij staan met lege handen nu de grenzen gesloten zijn.Het mag duidelijk zijn dat de eigenaren van een recreatiewoning voor toeristische verhuur sinds het uitbreken en de lockdown in de verschillende landen geen rendement hebben behaald, terwijl de vaste kosten natuurlijk wel betaald dienen te worden. Vandaar dat Mondi een aantal deskundigen de volgende vragen heeft voorgelegd, die we per land kort behandelen.
1) Is bekend of er gemeentes en/of overheden zijn die mensen met een tweede huis compenseren?
    Zo ja, op welke wijze?
2) Is het mogelijk om vrijstelling/ontheffing te krijgen voor het betalen van belastingen de tweede woning?
3) Is compensatie mogelijk voor de gemiste huurinkomsten van de tweede woning?
Spanje
Wim Lamers namens Welex Lawyers & Accountants.
Antwoord op vraag 1: “Personen met een tweede huis in Spanje worden niet gecompenseerd in Spanje door de Nationale overheid en ook niet door de Regionale overheid in Andalucía. Zo kan wel een specifieke gemeente compensaties voorstellen maar meestal zijn die gediend voor residenten en de eerste woning. De gemeenteraad van een stad in Spanje word nu eenmaal gekozen door kiezers die fiscaal resident zijn in dezelfde gemeente. Gemeente Marbella heeft niets beslist over compensaties voor huiseigenaren met een tweede woning.”
Antwoord op vraag 2: “Niet bij de gemeente Marbella.”
Antwoord op vraag 3: “Niet naar ons weten.”

Maartje Vissers namens Euro Economics.
“Er zijn tot op dit moment geen maatregelen getroffen voor verhuurders van woningen als het gaat om de betaling van inkomstenbelasting.

We zijn niet op de hoogte van eventuele maatregelen die de gemeenten in Spanje getroffen hebben voor de betaling van gemeentelijke belastingen zoals de IBI (Onroerendgoedbelasting). We hebben wel geluiden gehoord dat enkele gemeenten hier wel mee bezig zijn. Omdat de gemeentelijke belastingen buiten de scoop van onze dienstverlening valt, kunnen we je op dit vlak helaas niet nader informeren.”

Tony Gillis van Vida Consult Altea.
Antwoord op vraag 1: “Momenteel is er geen enkele beslissing genomen om tweede verblijvers op één of andere manier te compenseren. Het is zo, dat niet-residenten tot en met 15 juni Spanje niet binnen mogen, en wij vermoeden dat dit zal verlengd worden tot 30 juni. Dit om reden dat Spanjaarden tot deze datum niet naar een andere provincie mogen reizen. 
Antwoord op vraag 2: “Nee, alle aangiftes moeten gebeuren en de nodige belastingen moeten betaald worden. Wel zijn de uiterste betaaldata verschoven naar latere data. 
Antwoord op vraag 3: “Nee, er is daarvoor geen enkele vergoeding mogelijk. En wij zien dit ook niet te gebeuren.

Spanje is uitzonderlijk hard getroffen door deze crisis. Maar niet alleen op gezondheidsniveau. Als je weet dat ongeveer 1,5 miljoen zelfstandigen steun hebben aangevraagd en er nogmaals 1,5 miljoen arbeiders en bedienden technisch werkloos zijn, dan weet je dat de kost voor Spanje immens is. En dat er zeker geen ruimte is voor compensatie van misgelopen huurgelden of voor eigenaars van een tweede verblijf.
Spanje wil te allen tijde een heropflakkering voorkomen, want dat zou de Spaanse economie vernietigen.

Wij zien in ons klantenbestand dat minstens 1 op 4 bedrijven dit nu al niet gaan overleven. In de horeca en toerisme ligt dit nog een stuk hoger.

Wat wij wel aanvoelen is dat onze klanten, niet meer op hotel wensen te gaan, en nu toch overwegen om hun eigen stek te kopen. Dus voor de vastgoedmarkt is dit toch een klein beetje positief. Maar de hotelsector in Spanje zal zware kloppen krijgen. Daar verwacht men in volledig Spanje, samen met de horeca een banenverlies van ongeveer 1 miljoen mensen.

Ik wil u ook nog als informatie meegeven, dat de Spaanse jongeren een tweede maal hard geraakt worden door een crisis. Diegene die nu 30 jaar en ouder zijn, waren nog maar aan het bovenkomen uit de zware crisis van 2008. Men voorziet hier een werkloosheidsgraad bij deze categorie van ongeveer 45 procent. Men spreekt dus echt over een verloren generatie.

Verwacht wordt trouwens, dat in de volgende jaren alle soorten belastingen in Spanje gaan stijgen. Dus naar alle waarschijnlijkheid ook de belastingen op een tweede verblijf voor buitenlanders. Maar daar hebben wij nu nog geen zicht op.”

Mondi: Het mag ook duidelijk zijn dat het laatste waar de Spaanse overheid zich druk om maakt zijn de buitenlanders met een tweede huis, zolang deze buitenlanders zich maar aan hun financiële verplichtingen voldoen.

Portugal
Peter van Doorn namens Van Doorn & Partner.
Antwoord op vraag 1: “Nee”
Antwoord op vraag 2: “Nee. De betalingstermijnen van de onroerendgoedbelasting zijn niet gewijzigd, noch is er een reductie of iets dergelijks op deze OG-belasting.”
Antwoord op vraag 3: “Nee, voor niet-residenten.
Indien Portugees resident dan gelden de volgende voorwaarden:
  • Als de eigenaar het verhuurt voor korte termijn en zich hiervoor registreert heeft als ondernemer;
  • Afgelopen jaar premies volksverzekering betaald heeft als ondernemer (betaling minimaal drie achtereenvolgende maanden of zes niet aaneensluitende periode gedurende één jaar);
  • Omzetdaling van minimaal 40 procent of totale stop van de onderneming door bijvoorbeeld verplichte sluiting door de overheid;
  • Geen schulden heeft aan de Staat,
dan kan er een steun aangevraagd worden, hetgeen kan oplopen tot maximaal 635 euro, gedurende één maand, welke door de overheid kan verlengd worden tot maximaal zes maanden.

Verder geldt voor een ondernemer: geen compensatie maar spreiding van belastingbetaling aan de Staat voor de ondernemers voor de BTW afdracht (drie termijnen) en andere ingehouden voorheffing (ook in drie termijnen).

Jorge Gaspar Ferreira: “Voor zover bekend tot op dit moment zal het antwoord op alle vragen ‘nee’ moeten zijn.
Al is het wel zo dat er dagelijks nieuwe wetgeving geproduceerd wordt in verband met de COVID-19, dus het zou nog eventueel kunnen veranderen.
Er wordt wel gebrainstormd over hulp aan de toeristische tak van de economie maar vooralsnog gaat het om eventuele hulp aan de officiële ‘players’ (dus bedrijven en zelfstandigen wiens toeristische activiteiten als zodanig staan ingeschreven bij de fiscale dienst en die werknemers hebben).
Maar zelfs de hulp aan die officiële players is op dit moment nog iets wat heel vaag is en waarover nog geen concrete ideeën bestaan, althans, voor zover die naar buiten worden gebracht.
Over de jaarlijkse onroerend goed belasting wordt ook gesproken, met name de Vereniging van Huiseigenaren heeft een verzoek in die strekking bij de regering neergelegd (al gaat het niet specifiek om de tweede huizen maar om alle huizen in het land), doch ook daar staat nog niets over vast.
Persoonlijk denk ik dat er hooguit een uitstelling van de betaling uit zal rollen (vergelijkbaar met de uitstel van betaling van hypotheken) en dus geen echte vrijstelling of ontheffing.”

Frankrijk
W.M.J. (Miep) van de Groenekan-Bouwman namens Heering Advies Groep.
“Ons is helaas niets bekend over enige compensatie.
Wel is ons uit het verleden bekend dat Frankrijk zelden of nooit genegen is vrijstelling of ontheffing te verlenen voor het betalen van belastingen voor de tweede woning, zelfs niet indien een woning wegens overlijden geruime tijd aantoonbaar leeg staat.”

Marnix Cornette namens RFN.
“Er zijn nationale maatregelen ter ondersteuning (onder meer onder de vorm van financiële steun, tot 1.500 euro per maand), maar deze voor voorbehouden voor inwoners van Frankrijk.

Er zijn recent tal van maatregelen ter ondersteuning van de toeristische sector, en deze zijn gebundeld op www.plan-tourrisme.fr. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er kortingen gelden voor de ‘taxe de séjour’ en mogelijk nog andere.

Daarnaast blijven er vele regionale initiatieven, zowel van de regio zelf als bepaalde steden. Het verdient aanbeveling om zich dus ook lokaal te informeren.”

Mireille Bosscher namens Juridische Adviespraktijk Bosscher.
“Tot dusverre is geen enkele tegemoetkoming bekend voor tweede huizenbezitters. Niet als het gaat om de lokale belastingen en evenmin voor wat betreft huurinkomsten.

N.B. Daar waar de taxe d’habitation in de komende jaren wordt afgebouwd voor mensen met het hoofdverblijf in Frankrijk, geldt dit niet voor tweede huizenbezitters.

Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Europa en Buitenlandse Zaken, Jean-Baptiste Lemoyne, aangekondigd dat Belgen en Nederlanders, zeker degenen die een tweede huis in Frankrijk hebben, dat ze komende zomer welkom zijn in Frankrijk, temeer daar ze een band met Frankrijk hebben èn er belasting betalen.

In de afgelopen weken zijn diverse uitlatingen gedaan door Franse politici, zodat we enkel kunnen afwachten.”

Italië
Johan de Flines namens ADF & Partners.
“Er is net weer een enorm decreet uit over maatregelen om de COVID effecten te verzachten, we gaan het hierop doorspitten en komen bij Mondi er op terug.”

Gérard Prinsen: “Voor Italie moet ik genoemde 3 vragen helaas allemaal met 'nee' beantwoorden.

De bestaande - en aantrekkelijke - incentives, hebben namelijk alle betrekking op aankoop van een eerste woning en in verband daarmee het worden van fiscaal inwoner van Italie:
a) zeer forse kortingen op inkomstenbelasting (op buitenlands pensioen, AOW en op arbeidsinkomen),
b) zeer forse korting op overdrachtsbelasting (2 in plaats van 9 procent) en vrijstelling OZB ('IMU').

Oostenrijk
Nancy Rohen namens Rohen Steuerberatung.
Antwoord op vraag 1: “Heb ik tot nu toe niets van gezien. Compensatie is enkel mogelijk als er sprake is van een onderneming en dat is bij tweede woningen zelden het geval.
Wel is het zo dat banken de mogelijkheden hebben om de aflossingsverplichtingen op leningen tijdelijk stop te zetten.”
Antwoord op vraag 2: “Er zijn geen vrijstellingen. Wel is in het algemeen uitstel van betaling van belastingen mogelijk tot 30 september. Dit is bijvoorbeeld op inkomsten- en omzetbelasting als het gaat om verhuur van de tweede woning.”
Antwoord op vraag 3: “Tot nu toe niet. Maar dit kan nog altijd veranderen. Veel regelingen worden telkens weer uitgebreid.”

Stephan Wijnkamp namens Wijnkamp Advocatuur/Advokatur GmbH:
Antwoord op vraag 1: “
In Oostenrijk worden mensen met een tweede huis niet gecompenseerd.
Antwoord op vraag 2: “Het is niet mogelijk om vrijstelling/ontheffing te krijgen voor het betalen van belastingen voor de tweede woning.”
Antwoord op vraag 3: “Er is geen compensatie mogelijk voor de gemiste huurinkomsten van de tweede woning.”

Vragen aan Hans van Let van CasaLasDunas:
1. Wat zijn voor tweede huiseigenaren gemiddeld gemiste huurinkomsten tijdens de coronatijd tot op heden en wellicht de komende zomerperiode;
2. Wat dient er gemiddeld (bijvoorbeeld per maand) toch doorbetaald te worden aan (lokale) belastingen en andere vaste lasten?

Hans van Let: “De vragen zijn moeilijk in cijfers weg te zetten, alles is afhankelijk van de woning of appartement zelf. We kunnen dat straks pas achteraf gaan zien als het jaar 2020 wordt afgesloten er kan nog zo veel veranderen.

Tijdens corona – staat van alarm – zijn er helemaal geen inkomsten.
Voor de zomerperiode is het afhankelijk van de woning en wat de grenzen gaan doen.

In Fase 3, welke ongeveer 8 juni zal ingaan, mag er weer tussen de provincies gereisd worden. Vanaf dat moment ontstaat er weer Spaans toerisme binnen landgrenzen. Appartementen direct aan de kust, ofwel een villa met privézwembad zijn interessant voor de Spanjaarden.
En als we vanaf juli weer toeristen kunnen gaan ontvangen, dan zal de schade beperkt blijven tot de gemiste 4 maanden.
Wat betreft de vaste lasten, dat is natuurlijk ook afhankelijk van de woning.
De lokale belastingen verschillen per gemeente en vaste lasten zijn verschillende bij een appartement - vereniging van huiseigenaren of een villa met privézwembad – waar onderhoud aan tuin/zwembad doorgaat.”

Rekenvoorbeelden CasaLasDunas:
Download PDF: Rekenvoorbeelden_CLD 

Aanverwante publicatie
Kliklijn tegen tweede huizenbezitters 
Waar zijn tweede huis eigenaren en toeristen welkom deze zomer?

Als het aan de Europese Commissie ligt, hoeven we deze zomervakantie nog niet helemaal af te schrijven. Maar uiteindelijk bepalen de lidstaten zelf of ze toeristen toelaten. Hoe staat het ervoor in de populaire Europese landen voor een tweede verblijf?

Spanje
Premier Pedro Sánchez had al aangekondigd dat het land vanaf 1 juli weer open is voor buitenlandse toeristen. Momenteel geldt een quarantaineverplichting van twee weken voor buitenlandse reizigers die Spanje binnenkomen.

Portugal
In Portugal geldt momenteel een staat van calamiteit. Volgens de maatregelen die momenteel gelden, kunt u per auto Portugal alléén binnenkomen als u een verblijfsvergunning kunt overleggen en daarmee kunt aantonen dat u in Portugal woonachtig bent. Eind mei wordt in Portugal weer een balans opgemaakt.

Frankrijk
Het is nog onduidelijk of Frankrijk toeristen toelaat om vakantie te vieren. Eind mei wordt in Frankrijk pas een balans opgemaakt.

Italië
Vanaf 3 juni 2020 hoeven burgers uit het Schengengebied bij aankomst in Italië zich niet meer te melden bij de lokale ASL/regio en 2 weken in verplichte quarantaine te gaan.

Oostenrijk
De Oostenrijkse Bondsregering heeft reeds aangekondigd dat op 15 juni de bewoners uit de buurlanden, waaronder Duitsers weer welkom zijn. Op donderdag 21 mei 2020 gaf Bondskanselier van Oostenrijk Sebastian Kurz tijdens een persconferentie aan: “Als alles goed is zoals het nu is en de grens gaat open met Duitsland zijn niet alleen de Duitsers welkom maar elk persoon…dus ook uit Nederland.”

Actuele informatie reisadvies
Voor Belgen
Voor Nederlanders


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 24-05-2020

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten