HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Mondi legt focus op belangenbehartiging voor leden

Een groot deel van werkzaamheden van Mondi bestaat uit het publiceren van artikelen om aspirant-kopers van een (tweede) huis in het buitenland vooral preventief van informatie te voorzien. Waar aspirant-kopers uiteindelijk kochten was Mondi om het even, zo lang men maar een succesvolle aankoop deed. Het publieke beoordelingssysteem van Mondi is altijd een belangrijk instrument geweest om het kaf van het koren te scheiden, maar daar gaat stiekem erg veel tijd in zitten.

Wie het contactformulier op de website van Mondi bezoekt, constateert dat er geen e-mailadres en telefoonnummers meer vermeld staan. Dit is al enkele jaren zo, om te voorkomen dat aspirant-kopers, maar ook eigenaren van vastgoed in het buitenland massaal contact leggen met Mondi. Met nadruk willen we hierbij vermelden dat Mondi een belangenorganisatie is, maar wel voor aangesloten leden.

Al die leden kunnen sinds 2005 onbeperkt vragen stellen (24/7) onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze. In de loop der jaren zijn er tal van veranderingen doorgevoerd. Uitsluitend leden kunnen vragen stellen en antwoorden op vragen van andere leden inzien, nadat men is ingelogd.

Persoonlijke begeleiding en/of advies
De laatste jaren wordt steeds meer gebruik gemaakt van persoonlijke aankoop- of verkoopbegeleiding. Persoonlijke begeleiding en advies (ook buiten kantooruren) waarbij het eerste uur is verdisconteerd in de contributie is van toepassing op leden die over een Mondi lidmaatschap Premium beschikken. Leden maken gebruik van:
 • Aankoopbegeleiding Plus, als ze zich willen laten adviseren en begeleiden van A tot Z;
 • Aankoopbegeleiding, als ze een geschikte woning hebben gevonden en de puntjes op de i willen zetten door de onderhandelingen via Mondi te laten lopen.
Mondi kijkt niet alleen naar de aankoop van een (tweede) woning of vastgoedbelegging in het buitenland, maar vooral naar de (neven)condities. Als een aspirant-koper een mooi rendement in het vooruitzicht wordt gesteld, is het wel van belang om te onderzoeken of dat rendement überhaupt gerealiseerd kan worden of op z’n minst realistisch is. Niet zelden financiert een investeerder zijn eigen rendement voor in de aankoopsom, zonder zich hiervan bewust te zijn.

Daarnaast heeft Mondi een groot deskundigennetwerk, dat vooral op de achtergrond actief is. Mondi zou deze deskundigen veel meer willen betrekken in het aan- of verkoopproces zonder dat er sprake kan zijn van conflicterende belangen. Mondi weet misschien wel als geen ander waar we de mosterd kunnen halen. Daar profiteren de leden van, die zich persoonlijke laten adviseren en begeleiden door Mondi. Door onderlinge synergie staan we samen sterk.

Aspirant-kopers zoeken zelf hun deskundigen, maar leden kunnen via Mondi polsen of de desbetreffende advocaat, fiscalist, makelaar, projectontwikkelaar, hypotheekadviseur of erfrechtspecialist wel van toegevoegde waarde is. Via de vraag- en antwoordmodules kan men als lid -desgewenst anoniem- de casus en deskundige ter verificatie aan Mondi voorleggen. Dat levert interessante en waardevolle informatie op, waar alle leden van de belangenorganisatie van kunnen profiteren.

Veranderingen door focus op belangenbehartiging voor leden
Beoordelingssysteem
Sinds 2005 kan iedereen ervaringen met makelaars en aan de internationaal gerelateerde vastgoedmarkt gelieerde ondernemingen delen. Het is de taak van Mondi om ongeoorloofde reacties offline te houden. Daar gaat veel tijd in zitten en soms heel veel negatieve energie. Nog nooit is Mondi voor de rechter verschenen om zich te moeten verantwoorden vanwege een publicatie die op de website van Mondi is geplaatst door derden of de belangenorganisatie zelf. Misschien speelt de mededeling na intimiderende en dreigende reacties om betreffende informatie ‘en plein public’ te delen parten?

Voorstel Mondi:
Uitsluitend organisaties die door Mondi zijn gescreend worden vanaf april 2023 in het brancheregister vermeld. Leden kunnen deze organisaties ook zelf beoordelen, desgewenst anoniem.

De AdviesScans
Op de website van Mondi staat al jaren vermeld dat de adviesscans uitsluitend voor premium-leden van de belangenorganisatie bedoeld zijn. Toch hebben we altijd de mogelijkheid geboden dat iedereen zo’n adviesscan kan invullen, maar dat dus uitsluitend adviesscans van premium leden in behandeling worden genomen.

Voorstel Mondi
Vanaf april 2023 gaan we de adviesscans uitbreiden en per adviesscan staat dan duidelijk de condities vermeld voor uitsluitend leden van Mondi:
 • (Tweede) huis kopen buitenland
 • (Tweede) huis verkopen buitenland
 • (In)directe vastgoedbelegging
 • Juridisch advies en begeleiding
 • Fiscaal advies en begeleiding
 • Haalbaarheidstoets financiering woning buitenland
 • Internationaal erf- en schenkingsrecht
 • Verzekeringen buitenland
 • Verhuurmogelijkheden vakantiewoning
Mondi zal de adviesscans in nauwe samenwerking met partners gaan uitvoeren, die vaak al jaren achter de schermen leden van Mondi van advies voorzien en die we met een gerust hart kunnen aanbevelen.

Landendossiers
De interesse voor de aan- of verkoop van vastgoed in het buitenland vanuit België en Nederland gaat voor ruim 82 procent uit naar de populairste landen met op grote afstand Spanje (1), gevolgd op gepaste afstand door Oostenrijk (2), Italië (3), Frankrijk (4) en Portugal (5). Vervolgens is er een heel groot gat en staan de volgende landen dicht bij elkaar als het gaat om het aantal bezoeken aan de landendossiers van Zwitserland, Turkije, Griekenland, Duitsland en Hongarije. Mondi wil van 20 landen de landendossiers verwijderen en van de tien populairste of in potentie meest interessante landen de dossiers verder actualiseren.

Professioneel deskundigennetwerk
Regelmatig doet Mondi vrijblijvend een beroep op deskundigen, die reageren op vragen of een korte casus van leden. Het advies is zeer waardevol voor leden en het grote voordeel is dat alle leden toegang hebben tot dit objectieve advies via de vraag- en antwoordmodule onderaan de pagina’s van de landendossiers en themapagina’s. Mondi heeft altijd als doelstelling dat het belang van leden voorop staat. Dat verandert niet!

Voorstel Mondi:
Mondi wil dat professionals uit de markt zich beter moeten kunnen profileren via het netwerk van Mondi. Vandaar dat Mondi gaat werken met aanbevelingen als gebleken is dat een deskundige -waar Mondi vaak als een jarenlange relatie mee heeft- van grote toegevoegde waarde is voor de leden, een marktconforme prijs hanteert, integer handelt, er een uitstekende reputatie op nahoudt en ook het belang van de leden van Mondi vooropstelt.

Conclusie
De focus komt dus meer te liggen op het (persoonlijk) adviseren en begeleiden van leden, afhankelijk van het soort lidmaatschap en diensten die leden afnemen. Daarnaast pakken we de website aan, waarbij de nadruk nog veel meer komt te liggen op het preventief informeren van leden.
Suggesties welkom
Op- of aanmerkingen met betrekking tot bovenvermelde voorstellen zijn altijd welkom. Ook tips hoe Mondi leden beter van informatie kan voorzien zijn welkom. Stuur uw berichten uitsluiten via het contactformulier onder vermelding van ‘aanbevelingen website Mondi’. 


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 04-02-2023

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten