HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Wet bescherming persoonsgegevens massaal geschonden

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan, die privacywetgeving in heel Europa standaardiseert. Vanaf die datum moet elke organisatie zijn privacy aanpak kunnen verantwoorden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ongeacht de omvang van het bedrijf: van zzp-er tot multinational. Boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de algemene omzet.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde plichten. Zo mogen persoonsgegevens, kort gezegd, verzameld en verder verwerkt worden, mits daarvoor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doelen zijn en deze doelen gerechtvaardigd zijn door bijvoorbeeld toestemming van de betrokken burger. Ook moeten zij - uitzonderingsgevallen daargelaten - de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.

De Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens is vergelijkbaar met De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp. Beide wetten zijn voor een groot deel gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn (95/46/EG). Deze richtlijn is in mei 2016 vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming, maar organisaties hebben tot mei 2018 de tijd hun bedrijfsvoering aan te passen.

Praktijksituatie
Een Nederlandse vastgoedbemiddelaar probeert de behoeften te inventariseren bij een aspirant-koper van een tweede woning in Spanje. Raadpleeg ook de publicatie: Een nepmakelaar is geen professionele makelaar
De klant is in de veronderstelling dat de makelaar woningen selecteert, die in portefeuille zijn van het makelaarskantoor. Echter, in de praktijk registreert deze makelaar de klant bij projectontwikkelaars en andere lokale makelaars:
  1. Om een commissie op te strijken als de klant daadwerkelijk tot aankoop van een (tweede) huis overgaat;
  2. Om de klant te blokkeren voor concurrerende makelaars. Een klant kan maar één keer geregistreerd worden bij een collega-aanbieder.
Vraag van Mondi aan de aspirant-kopers: “Hoe lang hebben jullie ongeveer gesproken met de makelaar op de beurs?”

Reactie: “Je kunt eigenlijk niet spreken van een gesprek. Een mevrouw was voor die dag ‘ingevlogen’. Zij heeft slechts onze gegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) genoteerd zodat de makelaar ons een selectie van objecten kon toesturen. Zij had verder geen enkele inhoudelijke kennis en was daar alleen om hand- en spandiensten te verrichten.”

De aspirant-kopers hebben uiteindelijk met verschillende makelaars gesproken. Op advies van Mondi reist het echtpaar naar Spanje, nadat ze samen een keuze hadden gemaakt met welke makelaar ze in Spanje bezichtigingen wilden verrichten. En die makelaar liep al gelijk tegen het probleem aan dat dit stel door eerder vermelde makelaar van de beurs bij talloze andere makelaars en projectontwikkelaars was geregistreerd. Dit zorgt voor ongewenste discussies.

Rob Smulders (Mondi): “Kies voor een deskundige makelaar die op basis van uw behoeften een selectie maakt van de woningen en ben zorgvuldig aan wie u uw privacygevoelige gegevens verstrekt. Maak uitsluitend met deze makelaar afspraken voor bezichtigingen en gun die makelaar uw vertrouwen, dat uiteraard zal moeten groeien. Als om welke reden dan ook de makelaar niet aan uw wensen kan voldoen, kijk dan verder. Het heeft geen zin om met meerdere makelaars ter plaatse af te speken voor bezichtigingen. De makelaar wordt betaald door de verkopende partij en werkt op no-cure-no-pay basis. Schakelt u vijf makelaars in dan maakt u misbruik van de situatie en werken vier makelaars voor niets.”

Gulden Leefregel van zo'n beetje alle wijsgeren en profeten in de wereldgeschiedenis:
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Smulders vervolgt: “Er zijn veel eendagsvliegen en gelukszoekers op de markt actief, die maar een belang hebben. Zo veel mogelijk verkopen, anderen het werk laten doen en natuurlijk de commissie opstrijken bij een transactie. Deze zogenaamde leadgenerators komen soms zeer professioneel over, maar hebben over het algemeen geen flauw idee wat ze daadwerkelijk aanbieden en hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de kopende partij. Zij hebben geen mandaat van de juridische eigenaar om de woning überhaupt op de markt aan te bieden.”

Mondi heeft een viertal vragen voorgelegd aan De Nationale AdviesBalie. Deze organisatie beheert meerdere thematische websites over juridische onderwerpen en is er voor zowel de consument als de juridische dienstverlener.

Hoe zit De Wet bescherming persoonsgegevens precies in elkaar?
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is al een wat oudere wet die dateert uit juli 2000.
Deze wet is gebaseerd op geautomatiseerde bestanden van persoonsgegevens of niet geautomatiseerde bestanden.

Wat is er veranderd per mei 2018 met betrekking tot de Wbp?
Per 25 mei 2018 is de zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) van toepassing. Dezelfde privacywetgeving geldt dan in de gehele Europese Unie. Vanaf dat moment geldt de Wpb niet meer.

Wat is wel en wat is niet toegestaan?
Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. Hun privacyrechten worden sterk uitgebreid en versterkt. Zo moet een organisatie voldoen aan bepaalde voorwaarden om een geldige toestemming te verkrijgen om hun persoonsgegevens te verwerken.
Mensen krijgen het recht een organisatie te vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen.
Er komen onder andere modelbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens en een verantwoordingsplicht. Voorts de plicht van organisaties om persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen (Dataportabiliteit).

Wat zijn de (straf)maatregelen indien organisaties binnen de Europese Unie zich niet aan de wet- en regelgeving houden?
De verordening voorziet in zeer strenge sancties tegen instellingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van (digitale) gegevens. De boete daarbij kan oplopen tot 20 miljoen of 4 procent van de algemene omzet. Zo’n 70 procent houdt zich nu al niet aan de regels.

Meer informatie over
AVG - nieuwe Europese privacywetgeving


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 12-09-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten