HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Belastingverplichtingen bij verhuur tweede woning Spanje

“Ik heb een woning in Spanje die ik verhuur en ik moet daarvoor belastingaangifte doen. Echter, er blijkt een scala aan aftrekposten te zijn met voor- en nadelen. Hebben jullie een voorbeeld aangifte waar ik allemaal rekening mee dien te houden?”

Mondi krijgt de laatste tijd opvallend veel vragen over fiscale vraagstukken. Zoals: “Ik heb een woning in Spanje die ik verhuur en ik moet daarvoor belastingaangifte doen. Echter, er blijkt een scala aan aftrekposten te zijn met voor- en nadelen. Hebben jullie een voorbeeld aangifte waar ik allemaal rekening mee dien te houden?” Via de vraag- en antwoordmodule in de landendossier Spanje kunt u deze vragen raadplegen en uiteraard kunnen leden de antwoorden inzien.

Een andere recente vraag
Bron: EuroEconomics
“Ik meende gezien te hebben dat Mondi binnenkort aandacht zou besteden aan de belastingaangifte van niet-residente verhuurders in Spanje. Klopt dat?
Gaat het dan ook over de toegestane ‘aftrekposten’ van de verhuuropbrengst? Daar las ik tot nu toe nog niet zo veel over. Ik ben met name nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag of we onze hypotheeklasten geheel of gedeeltelijk mogen opgeven.” 

In o.a. Spanje geldt een brengplicht van belastinggeld
Mondi besteedt deze keer aandacht aan belastingverplichtingen voor niet-residenten die een woning bezitten en verhuren in Spanje bestemd voor:
 • Particulieren,
 • die niet resident zijn in Spanje,
 • en die één of meerdere woningen in Spanje in privébezit hebben,
 • die bestemd zijn voor verhuur.
Huurinkomsten
 • De huurinkomsten dienen te worden aangegeven middels het zogenaamde 210 model;
 • Er dient aangifte per eigenaar en per woning (zelfs per kadastrale referentie) te worden gedaan. Als een woning op meerdere namen staat dient elke eigenaar aangifte te doen;
 • Indien zaken als garages of bergingen op de IBI apart genoemd worden, dient er sinds 2012 per onroerend goed een aangifte te worden gepresenteerd;
 • Inzake de verhuur zijn er aftrekposten toegestaan. De belasting is verschuldigd over de netto huur (opbrengsten min kosten);
 • De huurinkomsten dienen in april, juli, oktober en januari te worden gedeclareerd over het voorgaande kwartaal indien de woning gedurende dat kwartaal verhuurd is geweest.
Forfaitair inkomen
 • Voor de perioden waarin geen verhuur is geweest, geldt een (belast) forfaitair inkomen;
 • Het forfaitair inkomen bedraagt het proportionele deel (de niet verhuurde maanden) van 1,1 procent per jaar van de kadastrale waarde van de woning (2 procent, indien niet herzien na 1994);
 • Deze aangifte dient te worden ingediend vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin men eigenaar was;
 • Voorbeeld: als in een jaar de woning van april tot en met september verhuurd is geweest, dienen (alleen) in juli en oktober van dat de jaar de kwartaalaangiften te worden gedaan, en voor 31 december van het volgende jaar de aangifte inzake het forfaitair inkomen.
Van belang
 • De aangiften dienen te worden gedaan op eigen initiatief;
 • Dit uiteindelijke inkomens worden tegen het niet-residenten tarief van 19 procent belast.
Overige jaarlijkse belastingen
Wij attenderen u hier voor de goede orde tevens op de overige belastingen waar u als niet-residente woningbezitter in Spanje in de meeste gemeenten mee te maken krijgt:
 • IBI (OZB) belasting;
 • Basura (vuilnis) belasting.
Deze aanslagen worden jaarlijks naar het adres van de woning gestuurd. Het is belangrijk dat deze correct worden voldaan. Bij verkoop van de woning dient u betaalbewijzen te overleggen en bij niet correcte of te late voldoening worden boetes opgelegd.

Er zijn andere aangiften van toepassing als u uw bezit in een vennootschap heeft ondergebracht óf u uw woning(en) niet verhuurt. In de laatste situatie attendeert Mondi op het artikel Belastingaangifte voor niet-residenten met vastgoed in Spanje met een special aanbieding voor leden van Mondi.

All in pakket EuroEconomics voor belastingverplichtingen bij verhuur tweede woning Spanje
 • Opstellen en indienen kwartaalaangiften inzake de huur en het attenderen op aftrekposten;
 • Opstellen en indienen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
 • Inventarisatie van de hiervoor benodigde documentatie;
 • Erop toezien dat u niet te veel belasting betaalt door verkeerde waarderingen;
 • Opname in het rappelsysteem zodat u steeds op deze aangiften wordt geattendeerd;
 • Onderhouden van uw fiscaal dossier (bijvoorbeeld voor in geval van inspecties);
 • EuroEconomics kan als fiscaal adres fungeren voor correspondentie van de fiscus;
 • EuroEconomics kan de automatische betalingen van uw overige belastingen verzorgen;
 • In geval van vragen kunt u op EuroEconomics terugvallen;
 • Kortom: u een complete verzorging van uw belastingverplichtingen.
Mondi kan namens haar leden verbeterde condities afspreken. Wenst u een prijsopgave voor het all-in pakket van EuroEconomics, vul dan uw gegevens in op het contactformulier van Mondi.

Opmerking Mondi
Voor de volledigheid vermeldt de redactie dat Mondi geen fee of commissie ontvangt in welke vorm dan ook. Vanwege het collectief belang van onze leden en de uitstekende verstandhouding tussen Mondi en EuroEconomics kunnen we verbeterde afspraken tot stand brengen. Er zijn organisaties die uw belastingaangifte gratis of extra voordelig verzorgen voor moverende redenen. Dit slechts ter kennisgeving.

Het antwoord op de in dit artikel vermelde vragen treft u aan in de vraag- en antwoordmodule, nadat u zich als lid hebt ingelogd.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 11-03-2016

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten