HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Belastingverplichtingen bij verhuur tweede woning Spanje

Mondi krijgt de laatste tijd opvallend veel vragen over fiscale vraagstukken. Zoals: “Ik heb een woning in Spanje die ik verhuur en ik moet daarvoor belastingaangifte doen. Echter, er blijkt een scala aan aftrekposten te zijn met voor- en nadelen. Hebben jullie een voorbeeld aangifte waar ik allemaal rekening mee dien te houden?” Via de vraag- en antwoordmodule in de landendossier Spanje kunt u deze vragen raadplegen en uiteraard kunnen leden de antwoorden inzien.

In Spanje geldt een brengplicht van belastinggeld. Veel mensen realiseren zich niet wat de consequenties kunnen zijn. Onze inschatting is dat heel veel belastingplichtigen ervan uit zullen gaan dat we alleen maar belasting hoeven te betalen als er door de belastingdienst om gevraagd wordt. De brengplicht van belastinggelden veronderstelt redelijkerwijs dat de mensen weten waarvoor zij belasting dienen te betalen. Mondi besteedt deze keer aandacht aan belastingverplichtingen voor niet-residenten die een woning bezitten en verhuren in Spanje bestemd voor:
 • Particulieren,
 • die niet resident zijn in Spanje,
 • en die één of meerdere woningen in Spanje in privébezit hebben,
 • die bestemd zijn voor verhuur.
Huurinkomsten
 • De huurinkomsten dienen per kwartaal op eigen initiatief te worden aangegeven via model 210.
 • Er dient per eigenaar en per woning aangifte te worden gedaan. Dit geldt ook voor garages en bergingen als deze apart op de IBI (onroerendezaakbelasting) worden benoemd.
 • De huurinkomsten moeten in april, juli, oktober en januari worden aangegeven over het voorgaande kwartaal, indien de woning gedurende dat kwartaal verhuurd is geweest. De uiterste inleverdata zijn: 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober.
 • Er kunnen aftrekposten in mindering worden gebracht, tenzij je resident bent in een land buiten de Europese Unie. Wanneer EuroEconomics aangiften verzorgt, zullen zij een rekenblad toesturen.
 • De netto huurinkomsten worden belast tegen het niet-residenten tarief van 19 procent. Voor residenten van landen buiten de Europese Unie geldt een tarief van 24 procent.
Jaaraangifte forfaitair inkomen
 • Voor de perioden waarin geen verhuur is geweest, geldt een belast forfaitair inkomen, dat moet worden opgegeven via model 210.
 • Het forfaitair inkomen is het proportionele deel (de niet verhuurde maanden) van 1,1 procent per jaar van de kadastrale waarde van de woning en 2 procent als deze waarde de laatste tien jaar niet is herzien.
 • Deze aangifte moet worden ingediend vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin men eigenaar was (als de woning van april tot en met september verhuurd is geweest, dient men alleen in juli en oktober van dat jaar een kwartaalaangifte te doen, en vóór 31 december van het volgende jaar de aangifte inzake het forfaitair inkomen.
 • Het forfaitaire inkomen wordt eveneens belast tegen het niet-residenten tarief van 19 procent belast en met 24 procent voor residenten van landen buiten de Europese Unie.
Aangifte vermogensbelasting
 • Aangifte vermogensbelasting is enkel vereist als de aankoopwaarde na aftrek van eventuele hypothecaire leningen hoger is dan de vrijstelling.
 • De algemene vrijstelling bedraagt 700.000 euro per belastingplichtige. Is de regionale vrijstelling hoger dan mag deze toegepast worden.
 • De aangifte moet jaarlijks op eigen initiatief worden gedaan via het zogenaamde 714-formulier.
 • De aangifte dient te worden ingediend vóór 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin je eigenaar was.
 • De aankoopwaarde na aftrek van hypothecaire leningen en de van toepassing zijnde vrijstelling wordt progressief belast.
Aandachtspunten overige belastingen
Als niet-residente woningbezitter in Spanje kun je ook te maken krijgen met onroerendezaakbelasting (IBI), vuilnisbelasting (Basura) en wegenbelasting (IVTM) als je een auto op Spaans kenteken hebt.

De aanslagen worden normaliter naar het adres van de woning gestuurd. Het is belangrijk dat deze belastingen correct worden voldaan. De betaling van deze belastingen vormt geen onderdeel van onze dienstverlening. Voor meer informatie verwijzen we je naar de gemeente of de Spaanse Algemene Verkeersdirectie (DGT).

Bij uitbesteden verhuur andere verplichtingen
De verhuur van woningen is niet met BTW belast, behalve als je jouw woning overdraagt (cesión bien, transfer of property) aan een kantoor dat de gehele verhuur voor je verzorgt. Je wordt dan door de belastingdienst als ondernemer beschouwd.

Je moet je inschrijven bij de belastingdienst als ondernemer en per kwartaal een BTW-aangifte indienen én, indien er verhuur heeft plaatsgevonden, een aangifte inkomstenbelasting. Over de ontvangen huur moet je BTW berekenen en IRPF (inkomstenbelasting) aftrekken.

Fiscaal correspondentieadres
Het tijdig reageren op correspondentie van de Spaanse fiscus is van belang omdat je anders in bureaucratische (boete) molens terecht kunt komen. EuroEconomics biedt je de mogelijkheid om jouw fiscale correspondentieadres te beheren.

Er zijn andere aangiften van toepassing als u uw bezit in een vennootschap heeft ondergebracht óf u uw woning(en) niet verhuurt. In de laatste situatie attendeert Mondi op het artikel Belastingaangifte voor niet-residenten met vastgoed in Spanje met een special aanbieding voor leden van Mondi.

All in pakket EuroEconomics voor belastingverplichtingen bij verhuur tweede woning Spanje
 • Opstellen en indienen kwartaalaangiften inzake de huur en het attenderen op aftrekposten;
 • Opstellen en indienen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
 • Inventarisatie van de hiervoor benodigde documentatie;
 • Erop toezien dat u niet te veel belasting betaalt door verkeerde waarderingen;
 • Opname in het rappelsysteem zodat u steeds op deze aangiften wordt geattendeerd;
 • Onderhouden van uw fiscaal dossier (bijvoorbeeld voor in geval van inspecties);
 • EuroEconomics kan als fiscaal adres fungeren voor correspondentie van de fiscus;
 • EuroEconomics kan de automatische betalingen van uw overige belastingen verzorgen;
 • In geval van vragen kunt u op EuroEconomics terugvallen;
 • Kortom: u een complete verzorging van uw belastingverplichtingen.
Mondi kan namens haar leden condities afspreken. Wenst u als lid een prijsopgave voor het all-in pakket van EuroEconomics, vul dan uw gegevens in op het contactformulier van Mondi onder vermelding van: 'Prijsopgave Pakket EuroEconomics verhuur tweede woning Spanje'.
Opmerking Mondi
Voor de volledigheid vermeldt de redactie dat Mondi geen fee of commissie ontvangt in welke vorm dan ook. Vanwege het collectief belang van onze leden en de uitstekende verstandhouding tussen Mondi en EuroEconomics kunnen we verbeterde afspraken tot stand brengen. Er zijn organisaties die uw belastingaangifte gratis of extra voordelig verzorgen voor moverende redenen. Dit slechts ter kennisgeving.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Spanje
Bezoek regelmatig het landendossier Spanje en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 03-02-2021

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten