HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Quick Scan 'compromis de vente'

Het advies van Mondi is om de 'compromis de vente' te laten beoordelen door een gespecialiseerde advocaat en om minimaal een Quick Scan uit te laten voeren.

Op de vraag van één van onze leden “Heeft Mondi een mogelijkheid om een compromis de vente te beoordelen of eventueel te vertalen”, heeft Mondi via de vraag- en antwoordmodule het volgende antwoord geformuleerd. Het advies van Mondi is om de 'compromis de vente' te laten beoordelen door een deskundige en om minimaal een Quick Scan uit te laten voeren. Een beëdigde vertaling is dan niet noodzakelijk.

Bij de 'compromis de vente' ('promesse synallagmatique de vente') verbinden verkoper en koper zich beiden om een onroerende zaak voor een bepaalde prijs te verkopen en te kopen. In Frankrijk doet de compromis de vente het eigendom overgaan wanneer dit compromis een akkoord bevat over de onroerende zaak en de koopprijs.
Leden van Mondi kunnen via de belangenorganisatie een juridische Quick Scan laten uitvoeren van het Franse koopcontract door een internationaal juridisch en fiscaal adviesbureau.
  • Het voorgelegde contract wordt doorgenomen;
  • Tekortkomingen of onvolledigheden worden gesignaleerd;
  • U krijgt van de advocaat per mail het resultaat van de bevindingen;
  • Indien gewenst, kan een en ander vervolgens telefonisch nog worden doorgenomen.
Indien daarna verdere bemoeienissen gewenst lijken, is er sprake van transactiebegeleiding, over de kosten daarvan kunnen dan afspraken worden gemaakt. Mondi is hierbij niet betrokken. Indien gewenst en als u over een Mondi lidmaatschap Plus beschikt, kijkt Mondi over uw schouders mee en voorziet u van advies. Ook speelt Mondi vaker een rol in de te maken prijsafspraken over het honorarium van de advocaat: 'fixed price', 'capped fee' of een aantrekkelijker uurtarief.

Aanvullende informatie
Voor de koper is het van groot belang opschortende voorwaarden in de compromis op te nemen om te voorkomen dat de eigendom direct op de koper overgaat en deze aan de koop gebonden is. De koper doet een aanbetaling ('dépôt de garantie'), meestal tien procent van de koopprijs. Wanneer de koper ervoor kiest de onroerende zaak niet te kopen terwijl alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, is hij de aanbetaling kwijt. Bovendien kan nakoming van de koopovereenkomst worden gevorderd. Wanneer één of meer opschortende voorwaarden niet zijn vervuld, krijgt de koper de aanbetaling terug en kan nakoming van de overeenkomst niet meer gevorderd worden.

Enkele clausules die in de compromis de vente (kunnen) worden opgenomen
Wanneer de koper de compromis de vente tekent, heeft hij niet altijd de gelegenheid gehad zich te beraden over de vraag hoe hij de onroerende zaak zal kopen: alleen, samen met zijn of haar partner, met de kinderen, of bijvoorbeeld via een SCI. Het is dan ook verstandig een recht van substitutie in de compromis de vente op te nemen, d.w.z. het recht van de koper om zich bij te koop te doen vervangen door een andere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon.

De verkoper heeft in Frankrijk een vergaande informatieplicht jegens de koper, die ertoe leidt dat ten behoeve van de koper verschillende onderzoeksrapporten dienen te worden opgesteld, de zogenaamde 'diagnostics'. De verplichting van verkoper om de van toepassing zijnde 'diagnostics' aan te leveren wordt dan ook altijd vermeld.
Gebruikelijk is ook de clausule die erin voorziet dat in geval van overlijden van de koper in de periode tussen ondertekening van de 'compromis de vente' en de definitieve koopakte, diens erfgenamen van koop kunnen afzien en de aanbetaling wordt gerestitueerd.

Ter bescherming van de koper heeft de wet de consument een bedenktijd of terugtrekrecht ('délai de réflexion' of 'délai de rétractation') gegeven van 7 dagen.

Op deze wijze biedt Mondi u maximale zekerheid voor de aanschaf
van uw woning in het buitenland

Uitsluitend aan kopers die zich als lid via Mondi bij dit gerenommeerde internationaal juridisch en fiscaal adviesbureau melden, wordt een 'fixed price' doorberekend. Het tarief voor de Quick Scan bedraagt 750 euro plus BTW en 6 procent kantoorkosten. Er is geen sprake van conflicterende belangen. Mondi ontvangt als belangenorganisatie geen fee en handelt uitsluitend in het belang van haar leden. Desgewenst (bij een Mondi lidmaatschap Plus) kijkt de belangenorganisatie over uw schouders mee en voorziet u van persoonlijk advies.
Zo weet u wat en van wie u daadwerkelijk koopt en of er geen addertjes onder het gras zitten.

Geïnteresseerd in vastgoed in een ander land?
Geen enkel probleem! Mondi selecteert deskundigen op basis van goede referenties, persoonlijke ervaringen en opgebouwde dossiers. De ervaringen van de leden spelen een bijzonder belangrijke rol. De belangenorganisatie verricht, indien noodzakelijk, een antecedentenonderzoek. Vanwege onder andere het collectieve belang kan Mondi betere condities bedingen voor haar leden met voordeel dat oploopt tot 25 procent van het gebruikelijke honorarium. Door kennis en ervaring te delen die is opgebouwd sinds 2001, kan Mondi haar leden uitstekend adviseren en desgewenst persoonlijk begeleiden.

Lees ook het artikel Laat uw koopovereenkomst vooraf beoordelen

Nog meer ledenvoordeel
In 2012 heeft Mondi op haar website 540.392 bezoekers ontvangen en werden 2.494.572 pagina's (lees: voornamelijk artikelen) geraadpleegd. Sinds 1 december 2012 zijn nieuwsartikelen, publicaties en landendossiers niet meer voor iedereen volledig te raadplegen. Met een abonnement of lidmaatschap ontvangt u aanvullende relevante praktische informatie en tips. 2013 wordt het jaar voor onze trouwe en nieuwe leden. In samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners zullen uitsluitend via Mondi aantrekkelijke aanbiedingen worden gepresenteerd.

~lidmaatschappen~

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 06-02-2013

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten