HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Erven in Oostenrijk

Wanneer u onroerend goed koopt in Oostenrijk krijgt u er toch mee te maken.

Het erfrecht in Oostenrijk lijkt niet veel op het Nederlandse erfrecht. Wanneer u onroerend goed koopt in Oostenrijk krijgt u er toch mee te maken. Nabestaanden, familieleden in verschillende rangen erven. Indien er een testament is gemaakt wordt deze gevolgd behoudens de verplichte erfdelen. Dit zijn de erfdelen die niet onterfd kunnen worden, de zogenaamde legitieme porties.

Wettelijke verdeling

Hoe vindt de verdeling plaats als er geen testament is opgemaakt?

Het wettelijke erfrecht gaat uit van verschillende rangen, het Parentel. Dit wettelijke erfrecht geldt dus pas indien en voor zover er geen laatste wilsbeschikking is gemaakt, deze ongeldig is, of de in het testament genoemde erven niet meer kunnen erven, bijvoorbeeld omdat deze al gestorven zijn of niet willen erven.

Het eerste Parentel heeft voorrang op het tweede, en zo verder en bestaat uit de nakomelingen. Dit zijn dus de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, et cetera. Als eerste wordt per zogenaamde Kopfen geërfd. Dit wil zeggen: als alle kinderen nog leven, wordt per kind de erfenis verdeeld. Is er een kind daarvoor al gestorven dan valt dit aantal nach Stämmen toe, aan de kinderen van dit eerder gestorven kind.

Het tweede Parentel bestaat uit de ouders van de overledene. Leven de beide ouders nog dan erven die. Is een van de ouders gestorven dan wordt het deel van de overledene overgedragen op zijn of haar nakomelingen. Het derde Parentel bestaat uit de grootouders van de ouders en de nakomelingen daarvan. Het vierde Parentel bestaat uit de overgrootouders.

Echtgenote

De echtgenote is wettelijk erfgename en verminderd het deel waarop de Parentelen recht hebben. Bij elk Parentel erft de echtgenote een bepaald deel. Bij het eerste Parentel (kinderen) wordt een derde deel geërfd, de rest is dus voor de kinderen. Erft het tweede Parentel en verder, dan is dit twee derde deel en zelfs meer, afhankelijk van wie precies erven. De echtgenote heeft daarnaast nog bijzondere voorkeursrechten. Ze heeft ten opzichte van de andere erven een alimentatierecht tot aan de hoogte van de erfenis. De alimentatie wordt gebaseerd op de verdiencapaciteit van de erflater en kan dus behoorlijk oplopen. Verder heeft de echtgenote recht op alle roerende zaken die tot de huishouding behoren en het recht om in de echtelijke woning te blijven wonen.

Legitieme portie
Daarnaast zijn er nog de legitieme porties, het verplichte erfdeel.
De personen die daarvoor in aanmerking komen zijn de nakomelingen en de echtgenote. Bij gebrek aan nakomelingen zijn het de voorvaderen. Deze kunnen echter alleen legitimaris zijn als ze ook wettelijk erven geweest zouden zijn. De legitieme portie bedraagt in geval van echtgenote en nakomelingen de helft van wat zij normaal wettelijk gekregen zouden hebben. Bij voorvaderen is dit een derde van het normale wettelijke erfdeel.

In Oostenrijk kan men ook de legitieme portie laten onterven.

Dit kan wanneer er bepaalde redenen bewezen worden en kan in een testament beschreven worden. Deze gronden zijn: strafbare handelingen tegen de erflater, gedwongen testament, een persoon zou erven waarvan de angst bestaat dat die de erfenis verbrast of dat die in een financiële noodtoestand verkeerd of zal verkeren. Bovendien kunnen kinderen onterfd worden als ze de erflater in nood verkerend in de steek hebben gelaten, strafrechtelijk veroordeeld zijn voor tenminste een 20-jarige gevangenisstraf of een in de maatschappij aanstotelijke levenswandel voeren.

Aanbeveling
Erven is dus een tamelijk complexe materie. Gaat u in Oostenrijk wonen dan is het verstandig hier aandacht aan te besteden door vooraf advies in te winnen. U kunt juridische beschermingsconstructies opzetten, zoals een verkoopverbod maar er kunnen ook conflicten met het erfrecht in andere landen ontstaan. Ook als u niet in Oostenrijk woont, krijgt u te maken met het erfrecht indien u een huis koopt. Verklaart u ook nog eens in de koopovereenkomst dat u in Oostenrijk gaat wonen en meldt u zich aan, dan kan dit voor het erfrecht gevolgen hebben. Verstandig is uw huidige Nederlandse testament vooraf door de Oostenrijkse advocaat te laten controleren en eventueel aan te passen. Ook fiscaal zult u mogelijk een en ander moeten herzien. In Oostenrijk is er gelukkig geen successierecht zoals in Nederland.

Deze bijdrage is mede mogelijk gemaakt door mr. Stephan Wijnkamp namens Wijnkamp Advocatuur Litigation.  

Goed geregeld 
Het advies van Mondi is helder. Zorg dat u uw nalatenschap goed geregeld hebt, zeker met betrekking tot roerende en onroerende goederen in het buitenland. U kunt hiervoor terecht bij de notaris of een advocaat die is gespecialiseerd in het recht van een specifiek land. Vaar niet blind op goedbedoelde tips van familie, kennissen of vrienden. Neem het zekere voor het onzekere en leg uw nalatenschap vast in een testament.
 
Speciaal voor de leden van Mondi
heeft de redactie een checklist gemaakt van aandachtspunten.

Bijvoorbeeld hoe u kunt uitzoeken na het overlijden of er een testament is. Er is ook een checklist die laat zien wat u moet doen na de uitvaart. Sommige dingen moeten meteen geregeld worden, andere kunnen even wachten. Ook laat Mondi deskundigen aan het woord. We publiceren de reacties in de vorm van een serie zodat we vele landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Turkije de revue kunnen laten passeren. Raadpleeg hiervoor het artikel Nalatenschap van bezittingen buitenland.

Landendossier    Aanbevolen naslagwerk Oostenrijk
Landendossier OostenrijkMeer informatie over de aanschaf en bezit van een (tweede) huis in Oostenrijk
Tell a friend!
       

Het Mondi lidmaatschap; uw voordelen op een rij
Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.
Mondi helpt en adviseert leden ook persoonlijk voor, tijdens en na de aanschaf van een woning in het buitenland. Ook met diplomatieke interventie is Mondi steeds vaker in staat eventuele geschillen op te lossen tegen een relatief geringe vergoeding.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 24-10-2012

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten