HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Pendelen tussen Nederland en Turkije of emigreren

Redactionele bijdrage Mr. S.T. Őzyurt; "Het kan voorkomen dat u vanwege uw (tweede) huis, uw werk of door een ander persoonlijk motief regelmatig gaat pendelen tussen twee landen. Voor mensen die pendelen tussen twee landen, is het van belang om vast te stellen waar zij belastingplichtig zijn en waar zij verzekerd zijn voor de sociale zekerheden. In beginsel bent u belastingplichtig en verzekerd voor sociale zekerheden in het land waar u permanent woont. Dit wordt ook wel uw hoofdverblijf genoemd.

Als u emigreert of op grond van de remigratiewet uit Nederland vertrekt, zal Nederland niet meer uw hoofdverblijfplaats zijn en woont u dus permanent in het buitenland.
Hoe lang mag u buiten Nederland verblijven, indien uw hoofdverblijf Nederland is?
  1. Als u Nederlandse nationaliteit heeft en in een periode van een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland woont, betekent het dat uw hoofdverblijf niet Nederland is. Deze acht maanden kunnen berekend worden over elke willekeurige periode van twaalf maanden. Het gaat dus niet altijd per kalenderjaar. In dit geval dient u zich altijd uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij uw gemeente in Nederland. Anders kunt u een boete krijgen.
  2. Als u een Nederlandse verblijfsvergunning heeft voor een bepaalde tijd, mag u niet meer dan vier maanden aaneengesloten buiten Nederland wonen. Anders vervalt uw verblijfsvergunning.
  3. Als u een Nederlandse verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd, mag u niet meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland wonen. Anders vervalt uw verblijfvergunning.
Pendelen heeft gevolgen voor uw rechten;
Als u een uitkering heeft:

Uw uitkering kan stopgezet worden als u langere tijd buiten Nederland verblijft.
  • Met een AOW-uitkering naast uw pensioen, mag u in totaal niet meer dan zes maanden per jaar in het buitenland verblijven.
  • Met een AIO-uitkering (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) naast een AOW-uitkering, mag u niet langer dan dertien weken per jaar in het buitenland verblijven.
  • Met een WAO- of WIA-uitkering kunt u, na toestemming van het UWV, pendelen en mag u niet meer dan zes maanden per jaar buiten Nederland verblijven.
  • Met een Bijstandsuitkering voor personen die jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, geldt een maximum verblijfsduur van vier weken per kalenderjaar.
Als u sociale huurwoning heeft:
In het algemeen eisen woningcorporaties dat u tenminste zes maanden per jaar in uw woning verblijft. Anders kan uw huurcontract beëindigd worden. Sommige woningcorporaties kunnen andere regels hanteren. Dat kunt u in uw huurcontract raadplegen. Het is raadzaam dat u dit overlegt met uw woningcorporatie.

Uw zorgverzekering:
Als u in Nederland woont bent u verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. U moet uw zorgverzekering stopzetten als u permanent buitenland woont. Als u wilt pendelen en u twijfelt over uw situatie, dan kunt u een toets aanvragen bij het SVB om een besluit te verstrekken of u verzekeringsplichtig bent voor de Wlz (wet langdurige zorg).

Als u emigreert/remigreert naar Turkije
Emigratie betekent dat u in het buitenland gaat wonen en daar dan ook belastingplichtig wordt. Remigratie betekent dat u weer terug naar uw oude woonland gaat verhuizen en daar dan ook belastingplichtig wordt. Bijvoorbeeld, als u Turkse nationaliteit heeft en vanuit Nederland weer terug naar uw herkomstland Turkije verhuist dan remigreert u naar Turkije.

Als u permanent in Nederland woont, dan betaalt u over het algemeen in Nederland belastingen en premies voor de volksverzekeringen (bijv. AOW, WLZ).
Als u naar het buitenland emigreert/remigreert, en er geldt een belastingverdrag tussen uw woonland en Nederland waarin staat dat u alleen in uw woonland belasting hoeft te betalen over uw inkomsten vanuit Nederland, kunt u een vrijstelling krijgen voor het betalen van belastingen in Nederland. Deze vrijstelling vraagt u aan via het formulier Aanvraag Vrijstelling van loonheffing van de Belastingdienst.

Wat maakt Turkije bijzonder voor emigratie en remigratie?
Er is een verdrag tussen Turkije en Nederland om dubbele belasting te voorkomen.

Als u uitgeschreven bent in Nederland en in Turkije bent ingeschreven, hoeft u in Nederland geen belasting meer over uw pension (en aanvullende AOV) te betalen. Daarnaast wordt er ook in Turkije geen belasting ingehouden op over uw pensioen. Dat betekent dat u uw bruto pension bedrag, in Turkije netto uitbetaald zult krijgen. Dit maakt Turkije een aantrekkelijk land voor emigratie of remigratie.

Het AOW en de inkomensondersteuning AOW worden ook in Turkije uitbetaald in overeenstemming met het verdrag tussen Turkije en Nederland.
Elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW in Nederland, bouwt u twee procent AOW op. U kunt AOW opbouwen tot uw AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor elk jaar dat u buiten Nederland woont, krijgt u twee procent minder AOW omdat u geen AOW kunt opbouwen als u permanent buiten Nederland woont.

Uw Nederlandse nationaliteit
1) Als u alleen de Nederlandse nationaliteit bezit:
Zolang u geen afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit, kunt u deze nooit verliezen als u buiten Nederland woont.

2) Als u een dubbele nationaliteit heeft, dan dient u om uw Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden:
- uw Nederlandse paspoort altijd op tijd verlengen, of;
- op tijd een verklaring van Nederlanderschap aanvragen, of;
- minimaal één van de tien jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de EU wonen."

Dit artikel is geschreven door mevrouw Mr. S.T. Őzyurt (advocaat in het Turks Recht), verbonden aan Lexsu Consultancy.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Turkije
Bezoek regelmatig het landendossier Turkije en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door S.T. Özyurt
Datum: 14-06-2023

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten