HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Zvw-bijdrage blijft verplicht

Volgens pensionado’s is de nieuwe Zvw oneerlijk, omdat zij teveel moeten afdragen en niet alle zorg wordt vergoed.

Enige tijd geleden gingen enkele pensionado's in beroep tegen de nieuwe zorgverzekeringswet (Zvw) bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Volgens de pensionado’s is de nieuwe Zvw oneerlijk, omdat zij teveel moeten afdragen aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en niet alle zorg wordt vergoed. Het Europese Hof van Justitie werd ingeschakeld om Europese wetgeving uit te leggen.

Nederlanders met pensioen of uitkering die in een andere EU-lidstaat wonen, waren voorheen particulier verzekerd. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet, werden zij echter wettelijk verplicht zich te verzekeren bij het ‘ziekenfonds’ van hun woonland. Volgens de nieuwe wetgeving hebben Nederlanders in EU-lidstaten recht op zorg ten laste van Nederland. In ruil daarvoor wordt op het uit Nederland afkomstige inkomen de Zvw-bijdrage ingehouden door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ verrekent de kosten weer met het betreffende woonland.

Kosten
Veel pensionado’s zijn hier ongelukkig mee, omdat zij vinden dat ze teveel moeten betalen en omdat zij zelf hun zorgverzekeraar willen kiezen. Het cruciale punt is dat het buitenlandse ziekenfonds niet altijd dezelfde zorgverlening vergoedt als in Nederland en dat daarom veel mensen zich gedwongen zien om zich particulier bij te verzekeren. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Om deze reden ging een groep van acht pensionado’s in beroep tegen de verplichte bijdrage inzake de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zaak kwam in hoger beroep bij de CRvB.

Europese Hof
De CRvB kon echter geen uitspraak doen over de vraag of de Nederlandse staat Zvw-bijdragen mag inhouden op het inkomen van burgers die in het buitenland wonen. Dit kon het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland (op het gebied van sociale zekerheidskwesties) niet, omdat het moest oordelen over de toepasselijkheid van Europese wet- en regelgeving (met name die van de Europese verordening 1408/71). Als Europese regelgeving in een bepaalde zaak onduidelijk is, dan is de nationale rechter verplicht een prejudiciële procedure te starten. Dat wil zeggen dat het beroep wordt geschorst en dat het Europese Hof van Justitie gevraagd wordt om het Europese recht uit te leggen m.b.t. de zaak in kwestie.

Ongelijkheid
De vraag aan het Europese Hof was dus of de Nederlandse staat mensen mag dwingen zich aan te melden bij het ziekenfonds van hun woonland en, ook als zij dat weigeren, zvw-bijdragen mag inhouden op hun inkomen. Is dit niet in strijd met het vrije verkeer van werknemers en personen (één van de grondbeginselen van de Europese Unie)? Het advies van de advocaat-generaal luidt dat de Europese regelgeving de Nederlandse staat niet in de weg legt om dit te doen. Hij voegt daar echter wel een voorbehoud aan toe: wettelijke voorschriften op het gebied van sociale bescherming mogen er in de praktijk niet toe leiden dat burgers die gebruik maken van het recht in een andere lidstaat te verblijven, minder gunstig worden behandeld dan personen die blijven wonen in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit hebben. Of er sprake is van discriminatie moet de nationale rechter (de CRvB in dit geval) zelf beoordelen.

Uitspraak
Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend voor de rechters van het Europese Hof, maar wel belangrijk omdat dit advies meestal wordt overgenomen. De uitspraak van het Europese Hof volgt waarschijnlijk in het najaar van dit jaar, waarna de CRvB de zaak verder zal oppikken en afhandelen.

Meer informatie
:
Het advies van de advocaat-generaal
Uitspraak CRvB (26 augustus 2009)

Eerder in het nieuws
:
Uitspraak protest tegen Zvw
Pensionado's protesteren tegen Zvw
Nederlandse zorg voor pensionado’s
Medische behandeling in Nederland toegestaan

Gerelateerd nieuws
:
Onrust om Europese sociale zekerheid
Wachten op terugbetaling CVZ
Sociale zekerheid in Europa
Ook zorg in Nederland voor pensionado's
Nieuwe tarieven woonlandfactor
Ombudsman start onderzoek naar CVZ

Bron:


Mondi is een onafhankelijke belangenorganisatie die opkomt voor de collectieve belangen van haar leden en die hen voorziet van preventieve informatie om succesvol een woning in het buitenland aan te schaffen. Met een lidmaatschap van Mondi kunt u onbeperkt vragen stellen over alles wat te maken heeft met de aanschaf en bezit van buitenlands vastgoed. De investering hebt u zo terugverdiend. Met Mondi next nieuws blijft u op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 21-07-2010

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten