HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Wijziging techniek-regels tijdens bouw

Een bouwprestatie is vrij van gebreken, als zij op de datum van oplevering de overeengekomen kwaliteit vertoont en conform de alom erkende regels van de vakkundige techniek is afgerond. Maar waar sta je als opdrachtgever en opdrachtnemer, als deze regels van vakkundige techniek tussentijds, dus na het afsluiten van het contract, maar vóór de datum van oplevering, zijn gewijzigd?

Dan rijst de vraag of de opdrachtnemer aan de van het contract afwijkende eisen alsnog moet voldoen en, in voorkomend geval, of hij de mogelijkerwijs hierdoor ontstane hogere uitgaven in rekening kan brengen. Daarnaast is er ook nog de kwestie, of de opdrachtgever er wellicht van af kan zien de prestatie conform de gewijzigde regels te laten leveren.

Gewijzigde norm wegens sneeuwlast
In het concrete geval, waarover de Bundesgerichtshof zich onlangs moest buigen, had de opdrachtnemer de taak drie loodsen met lessenaarsdaken op te richten. Volgens de bouwvergunning en de beschrijving van de prestatie in de gesloten overeenkomst moesten de loodsen overeenkomstig de op dat tijdstip geldende DIN-normen voor een sneeuwlast van 8o kilo per vierkante meter worden berekend. Nadat de bouwwerkzaamheden ten uitvoer waren gebracht, verzocht de opdrachtgever de opdrachtnemer de dakconstructie overeenkomstig de tussentijds aangepaste technische richtlijnen (sneeuwlast: 139 kilo per vierkante meter) op eigen kosten te versterken. De vraag is nu, of de opdrachtnemer hiertoe verplicht is.

De Bundesgerichtshof komt tot de slotsom dat principieel de alom erkende regels van vakkundige techniek op het tijdstip van oplevering maatgevend zijn. Dit geldt als regel ook bij een wijziging van de regels in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de oplevering. Dan dient de opdrachtnemer zijn opdrachtgever te informeren over de wijziging en de hieruit voortvloeiende (financiële) consequenties en risico’s inzake de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. De opdrachtgever kan in dit geval ofwel op naleving van de regels van vakkundige techniek aandringen, of hiervan, en dus van hogere kosten van het bouwproject, afzien. Hieruit volgt volgens de rechters: de opdrachtgever kan op naleving van de alom erkende regels van vakkundige techniek insisteren, als deze regels na het afsluiten van het contract, maar vóór oplevering worden gewijzigd. Echter, eventueel voorkomende extra kosten zijn hierbij in principe voor zijn rekening.

 Udo Croonenbrock is als advocaat verbonden aan Strick Rechtsanwälte & Steuerberater.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Udo Croonenbrock
Datum: 17-04-2018

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten