HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Wettelijke aansprakelijkheden en rechtsbijstand in Frankrijk

Nuttige informatie voor (toekomstige) eigenaren van een woning in Frankrijk ongeacht of de woning wel of niet verhuurd wordt. Voor veel mensen is het verschil tussen rechtsbijstandsverzekeringen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen onduidelijk en worden de twee vaak door elkaar gehaald. Toch is het belangrijk onderscheid te kunnen maken. De termen duiken immers overal op in zowel privéaangelegenheden als zakelijke en zowel in Nederland als Frankrijk.

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (Assurance Responsabilité Civile) betreft altijd de schade die de polis afsluiter mogelijk kan berokkenen aan derden en aan bezittingen van derden. Het gaat hierbij altijd om een ongeluk (men heeft de schade niet opzettelijk aangericht) en onder een derde wordt verstaan: iemand anders dan de polis afsluiter, diens familie, huisdieren en bezittingen (het slachtoffer is een onbekende van degene die de schade heeft aangericht).

Een rechtsbijstandverzekering (Assurance Protection Juridique) betreft altijd minnelijke of juridische bemiddeling en vergoeding van juridische kosten in geval van een conflict waarbij rechtshulp ingeschakeld wordt. Het gaat hierbij altijd om een conflict waarvan men geen voorkennis had ten tijde van het afsluiten van de polis en het mag uiteraard geen conflict betreffen in de criminele sfeer.

Zowel wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen als rechtsbijstandverzekeringen bestaan in vele verschillende formules en niveaus van dekking en kunnen toegespitst worden op de persoonlijke situatie van de individu en diens (professionele) activiteiten.

De basis is vrijwel altijd de persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid (Responsabilité Civile Vie Privée of afgekort: RC Vie Privée) wat een verplichte verzekering is in Frankrijk. De meeste Franse verzekeraars zullen deze dekking aanbieden op een inboedel/opstal-verzekeringspolis die huurders of huiseigenaren afsluiten bij het betrekken van een woning. Aparte persoonlijke WA-polissen bestaan ook bijvoorbeeld voor diegenen die zich in een andere situatie bevinden.

Een klassiek voorbeeld van een WA-claim in het dagelijks leven is het winkelwagentje dat bij de supermarkt per ongeluk een hellinkje afrolt terwijl de boodschappen worden ingeladen. Het wagentje botst tegen een andere auto aan en veroorzaakt een flinke deuk in de carrosserie. Deze schade zou vallen onder de WA-dekking (RC Vie Privée) van degene die het wagentje per ongeluk losliet. Echter als het wagentje tegen de eigen auto aangebotst zou zijn, zou er van vergoeding geen sprake zijn.
Wat veel mensen zich misschien niet realiseren is dat in Frankrijk elke (professionele) activiteit gekoppeld wordt aan een passende WA-verzekering. Zo dienen huiseigenaren die hun huis of annexe als vakantiehuis verhuren ook een passende WA af te sluiten voor deze commerciële activiteit.
Het verhuren van gîtes en/of chambres d’hôtes dient altijd bij de verzekeraar gedeclareerd te worden zodat deze kan beoordelen of de wettelijke aansprakelijkheden afdoende gedekt zijn of dat een andere polis of clausule noodzakelijk is.

Als de activiteit niet gedeclareerd wordt en er ontstaat een claim dan kan de eigenaar/verhuurder aansprakelijk gehouden worden. Een voorbeeld van een dergelijk incident is de betalende gast die van de trap valt, zeer ongelukkig terecht komt en als gevolg hiervan blijvend verlamd raakt. Deze betalende gast kan mogelijk de verhuurder aansprakelijk stellen omdat in dit scenario één van de traptreden loszat en de eigenaar nog niet de tijd had genomen om dit te herstellen – ondertussen is het leed geleden en zonder passende verzekering draait de eigenaar hier mogelijk zelf voor op.

Andere voorbeelden van aansprakelijkheid bij seizoenverhuur van huisjes of kamers zijn voedselvergiftiging, dubbele of foutieve boekingen, incidenten in zwembad of sauna, de verkoop van regionale producten, schade aan bagage of bezittingen van gasten.

Letselschade claims kunnen al gauw in de duizenden euro’s lopen, het is heel belangrijk en een wettelijke verplichting om ten minste de wettelijke aansprakelijkheden (zowel de persoonlijke als de professionele) verzekerd te hebben wat de activiteit ook is.

Mocht een claim of een incident zich onverhoopt voordoen dan kan de rechtsbijstandverzekering mogelijk helpen door middel van bemiddeling in het conflict en het vergoeden van (een deel van) de advocaatkosten en de proceskosten.

Echter, een rechtsbijstandverzekering is in tegenstelling tot een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht maar optioneel. Het is dus niet persé vanzelfsprekend dat rechtsbijstand is opgenomen in een contract. Daarbij komt dat de juiste formule of het juiste niveau van dekking afgesloten dient te zijn. Het is bijvoorbeeld nooit mogelijk om een basis rechtsbijstandverzekering – bedoeld voor conflicten in het dagelijks privé leven (bijvoorbeeld met buren, de supermarkt, school, de werkgever, de huisarts, etc) – te kunnen aanspreken voor een conflict met betalende gasten die in uw gîte verblijven. Het gaat hier niet meer om een privé situatie maar om een zakelijke waarvoor een hoger niveau van dekking nodig is en waarvoor de premie in de regel ook hoger is.

Verbouwingen en nog meer opties
Veel Nederlanders die in Frankrijk een huis kopen hebben verbouw plannen voor hun nieuwe Franse stek. In veel gevallen gaat het om een opknapbeurt maar even zo vaak betreft het volledige renovaties van grond tot nok waarbij bouwvergunningen aangevraagd dienen te worden en wellicht een architect of maître d’oeuvre betrokken is. Mogelijke conflicten in het kader van een grote renovatie vallen meestal niet onder de basisdekking van een rechtsbijstandverzekering ook al betreft het een huis wat exclusief voor privé gebruik bedoeld is. Bij de meeste verzekeraars zal een extra dekking afgesloten moeten worden.

Andere opties binnen de rechtsbijstandverzekering die meestal niet standaard in het basis pakket zitten:
  • Fiscale conflicten;
  • Conflicten met betrekking tot huurovereenkomsten (zakelijk, commercieel, agrarisch);
  • Familiale conflicten (bv echtscheiding);
  • Verdubbeling van de dekking.
Tot slot en wellicht ten overvloede: de rechtsbijstandverzekering vergoedt alleen de kosten van de rechtsgang. Een dergelijk polis vergoedt nooit de geleden schade. Er is meestal een eigen risico van toepassing in de vorm van tijd (bijvoorbeeld twaalf maanden in geval van echtscheiding) en er dient meestal een minimale waarde in euro aan schade te zijn.

Vanwege het optionele karakter van de rechtsbijstandverzekeringen en de frequente verwarring met de juridische termen omtrent de (verplichte) wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen is het belangrijk de polis(sen) goed na te lezen en vooral niet te schromen om bij de verzekeraar na te vragen of rechtsbijstand wel of niet is afgesloten. Vaak genoeg komt het voor dat men in de veronderstelling was een rechtsbijstand te hebben afgesloten daar waar dit niet het geval is en andersom. Vraag ook altijd om de algemene voorwaarden (conditions générales) waarop een contract is gebaseerd.

Bijdrage Maartje Schlepers, verbonden aan Assurances Benoit. Dit kantoor werkt samen met verschillende Franse én buitenlandse verzekeringsmaatschappijen met als doel een zo breed mogelijk pakket aan verzekeringen aan te kunnen bieden en om oplossingen op maat te kunnen presenteren aan haar cliënten.
Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Frankrijk
Bezoek regelmatig het landendossier Frankrijk en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Maartje Schlepers
Datum: 04-06-2020

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten