HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Werkwijze Franse notaris


Controle
In dit kader controleert hij de kadastrale gegevens van de grond en de opstallen, gaat hij na op welke naam het vastgoed staat (wie de eigenaar is), onderzoekt hij de servitudes (erfdienstbaarheden), de vergunningen (welke vergunningen zijn aanwezig en is conform de vergunningen gebouwd, conformité), bestaande voorkeursrechten (droit de préemption), of er hypothecaire of andere rechten op het onroerend goed rusten en hij controleert het bestemmingsplan (plan d’urbanisme). Wanneer blijkt dat bestemmingsplannen mogelijk invloed kunnen hebben op het gebruik van het onroerend goed, zal de Franse notaris u hier op moeten attenderen. Om het risico te vermijden dat uw huis op korte termijn in waarde zou verminderen is het verstandig de bestemmingsplannen zelf te (laten) controleren.

Overdracht
De transferkosten zijn wettelijk voorgeschreven en bestaan uit een percentage van de koopsom. Deze kosten zijn opgebouwd uit drie onderdelen:
  • Honorarium van de notaris;
  • Trésor, af te dragen belastingen;
  • Diverse andere kosten.
Notaris
Andere verschillen met België en Nederland is dat in gebieden met weinig makelaars de notaris ook als makelaar kan optreden en dat koper en verkoper ieder een eigen notaris kunnen hebben. Beide notarissen verdelen onderling de kosten koper, zodat deze daarom niet omhoog gaan. Controle op het functioneren van de notaris geschiedt door de Chambre des Notaires en het Ministerie van Justitie. Omdat de Franse notaris zelf verantwoordelijk is voor fouten en nalatigheden dient hij een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 
Terug naar het landendossier Frankrijk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten