HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Verplichte licentie van eerste bewoning en de verhuurlicentie

Dit is een actueel en belangrijk thema in Andalusië voor alle huiseigenaren die willen verhuren en een RTA verhuurlicentie willen aanvragen, maar nog geen verplichte licentie van eerste bewoning (Licencia de Primera Ocupacion; LPO) hebben. Het gaat om heel veel huizen en het nieuwe Registro de Turismo de Andalucia (RTA) register is de enige instantie die de LPO voor bestaande huizen vereist.

De procedure hiervan is nu omgezet naar een ´autodeclaratie´ waardoor er ontzettend veel wachttijd bij de gemeentes bespaard wordt, wat in sommige gevallen wel tot een jaar verhuurinkomsten kan schelen. als je een RTA zonder LPO hebt, kun je namelijk beboet worden en je licentie verliezen.

Op 12 maart publiceerde de Andalusische regering in haar officiële bulletin een wetsdecreet dat vooral tot doel heeft de regulering van sommige procedures in Andalusië te vereenvoudigen. Deze verordening heeft gevolgen gehad voor een veelheid aan regels, waaronder het nieuwe artikel 169 bis van de Stedenbouwkundige Wet van Andalusië (LOUA) van 2002, dat onder meer gevolgen heeft voor de vergunning voor eerste bewoning.

Evenzo is artikel 169.3 van de LOUA gewijzigd met een tweede alinea waarin wordt bepaald dat voor handelingen die onderworpen zijn aan een verantwoordelijkheidsverklaring geen vergunning/licentie vereist is. Als algemene verklaring kunnen we stellen dat het nieuwe decreet het mogelijk maakt om het recht te verkrijgen om de meeste gebouwen op geconsolideerde stedelijke gronden in heel Andalusië te bewonen of te gebruiken, door de verantwoordelijkheidsverklaring in te dienen samen met de vereiste juridische documentatie van de belanghebbende.
Met andere woorden, het is voor deze gebouwen niet langer nodig om de licentie van eerste bewoning door de gemeente (LPO) te krijgen, aangezien de nieuwe ´declaratie van bewoning of gebruik´ de licentie van eerste bewoning vervangt. De verantwoordelijkheidsdeclaratie van bewoning verleent de eigenaar dezelfde rechten als de bewoningsvergunning vanaf de dag van indiening.

Overzicht onderwerpen
 1. Verantwoordelijkheidsverklaring
  [Informatie over de volgende onderwerpen is exclusief toegankelijk voor leden van Mondi]
 2. Welke gebouwen kunnen een verantwoordelijkheidsverklaring voor hun bewoningsrecht presenteren?
 3. Welke verplichtingen zijn er voor de verantwoordelijkheidsverklaring?
 4. Wat betekent deze wijziging in de regelgeving voor toeristische verhuur in Andalusië
 5. Welke invloed heeft deze wijziging op de verkoop van bestaand onroerend goed?
 6. Wat gebeurt er met nieuwbouwprojecten?
 7. Wat gebeurt er als de projectontwikkelaar de verklaring onjuist heeft ingediend?
 8. Kan de verklaring van bewoning of gebruik in alle gemeentes worden gepresenteerd?
 9. Kunnen services worden gecontacteerd met deze verantwoordelijkheidsverklaring in plaats van de LPO?
Verantwoordelijkheidsverklaring
De verantwoordelijkheidsverklaring is een document dat door de belanghebbende is ondertekend en waarin hij verklaart dat hij voldoet aan een reeks eisen volgens specifieke voorschriften en waardoor hij een recht kan verwerven. Vanaf de datum van presentatie (net als bij de LPO moet dit worden gedaan door een gelicentieerde architect) wordt het recht dat voor de belanghebbende bestemd is erkend, dus is het vanuit juridisch oogpunt gelijk en vervangt het de eerdere door de gemeente verleende licentie van eerste bewoning (LPO).
Dit type procedure komt steeds vaker voor bij de Spaanse autoriteiten. Dit komt omdat door de voorlegging van genoemde verantwoordelijkheidsverklaring het recht wordt erkend en het daarom mogelijk is om de wachttijd en vertraging van de overheidsinstanties te vermijden die in het geval van de Vergunning van Eerste Bewoning maanden was.  
Lees verder, nadat u zich als lid van Mondi hebt ingelogd.

Dit artikel is geschreven door Gustavo Calero Monereo (advocaat) in samenwerking met Ariane van Wijk (juridisch medewerkster) verbonden aan het advocatenkantoor C&D Solicitors.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Spanje

Bezoek regelmatig het landendossier Spanje en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden


Dit artikel bevat aanvullende informatie, die uitsluitend door leden van Mondi te raadplegen is, nadat men zich heeft ingelogd.


U bent nog geen lid? Word vandaag nog lid van de belangenorganisatie, profiteer van alle voordelen en keer terug naar deze pagina om deze afgeschermde informatie alsnog te kunnen lezen!
nu lid worden


Geschreven door Gustavo Calero Monereo
Datum: 29-05-2020

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten