HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Verifieer de kadastrale gegevens


Escritura
Het is om deze reden van belang om aan de verkoper een kopie van zijn Escritura (eigendomsakte) te vragen, waarin de naam van de eigenaar, het officiële adres en het registratienummer van het onroerend goed staan vermeld zoals ingeschreven bij het registro de propiedad. Het is raadzaam deze kopie voor te leggen aan een juridisch adviseur en te vragen of deze de gegevens controleert in het registro en bij het catastro. Dit eerste kadastrale onderzoek moet ruim voor de definitieve onroerendgoedtransactie plaatsvinden teneinde problemen in een later stadium te voorkomen.

Controle
Voordat u overgaat tot het laten opstellen van een koopcontract is het verstandig om naast het kadaster een aantal andere zaken te controleren. Dit kan u een hoop problemen besparen. In de eerste plaats is het bij nieuwbouw van belang dat u uitzoekt bij de gemeente of zij een woonvergunning (Licencia Primer Ocupación) heeft afgegeven. De uiteindelijke woonvergunning wordt alleen afgegeven als de gemeente de bouw van het huis volledig heeft goedgekeurd. Vaak worden er bij de eindinspectie bepaalde zaken aangetroffen die óf niet overeenstemmen met de afgegeven bouwvergunning óf niet mogen volgens de bouwverordeningen. Dit moet eerst opgelost worden voordat de gemeente de woonvergunning afgeeft.

Daarnaast zijn er nog verschillende andere zaken waar u op moet letten:
 • Check de bouwverordeningen:
  Als u een kavel gaat kopen is het raadzaam om een certificado de aprovechamiento urbanistico bij de gemeente op te vragen. Dit certificaat kost afhankelijk van de gemeente ongeveer honderd euro en wordt u binnen enkele weken verstrekt. Hierin geeft de gemeente aan wat de specifieke bouwverordeningen zijn voor de aangeduide bouwkavel.
 • Controleer openstaande rekeningen nutsbedrijven:
  Het omzetten van gas, water en licht is geen probleem als alle rekeningen zijn voldaan. Het handigst is om dit na te lopen bij de nutsbedrijven aan de hand van de meterstanden. Een enkele keer komt het voor dat er jarenlang slechts een schatting is gemaakt omdat de eigenaar nooit thuis was om de meterstand door te geven. Er kan dan een zeer hoge eindafrekening volgen.
 • Verkoop of verhuur van woning in Spanje is niet mogelijk zonder energiecertificaat:
  Iedereen die in Spanje zijn woning wil verkopen of verhuren dient vanaf 1 juni 2013 te beschikken over een energiebesparingscertificaat; het Certificado de Eficiencia Energética (CEE). Indien men niet over het energiecertificaat beschikt, dan is verkoop niet mogelijk en volgen er boetes.
 • Check de Vereniging van Eigenaren:
  In de notulen van de jaarvergadering van de Vereniging van Eigenaren wordt vaak aangegeven of er grote verbouwingen op til zijn. Vooral het vernieuwen van de infrastructuur van de woonwijk kan hoge kosten met zich mee brengen, wat voor eigenaren (vooral bij gepensioneerden) een reden kan zijn om te verkopen. Bij de administrateur van de Vereniging van Eigenaren kan ook een certificaat worden opgevraagd dat er geen schulden zijn met betrekking tot betreffend onroerend goed. Dit certificaat dient bij de notaris tijdens de verkooptransactie gepresenteerd te worden. Vergeet u dit, dan houdt men u volledig aansprakelijk voor eventuele openstaande schulden.
 • Controleer schulden gemeentelijke belastingen:
  Bij de afdeling gemeentelijke belastingen (recaptación) kan een certificaat van ‘geen schulden’ opgevraagd worden aan de hand van het kadastrale nummer of de naam van de verkoper. Ook hier geldt dat als u dit certificaat niet presenteert bij de notaris u als nieuwe eigenaar volledig aansprakelijk wordt gesteld voor openstaande rekeningen.
Terug naar het landendossier Spanje

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten