HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Veilige Schenkingspolis geeft Italiaanse vastgoedmarkt lucht

"De gevolgen van de Corona-crisis zijn te merken op de Italiaanse vastgoedmarkt: de vraag krimpt en de kredietverstrekking gaat moeizamer. Ondanks dat het wellicht nog te vroeg is om de schade te berekenen, schat men een verlies in de sector tussen de negen en tweeëntwintig miljard euro in vergelijking met afgelopen jaar. Die observatie komt van de makelaarsorganisaties Fiaip, Fami en Anama in Italië, die wijzen op de eerste inperkingsmaatregelen die geleid hebben tot de opschorting of gedeeltelijke annulering van circa 20.000 transportakten.

Aan dit cijfer kan nog worden toegevoegd de mogelijke sluiting van ongeveer 30 procent van de makelaarskantoren die in Italië actief zijn. Indien deze voorspelling reëel wordt, zal dat kunnen leiden tot werkloosheid met een consequent beroep op de bijstandsmaatregelen.
Toch komt er nu van de zijde van verzekeringsmaatschappijen een positief signaal voor de vastgoedmarkt.

Zij wijzen erop dat in een tijd van algemene instabiliteit er meer ruimte komt voor overeenstemming tussen partijen en voor het verstrekken van krediet en daarmee de verkoopbaarheid van onroerende goederen.

Tevens presenteren zij een oplossing voor Italiaans onroerend goed dat uit schenking werd verkregen. Want in Italië bestaat er namelijk een probleem bij de aan- en verkoop van door schenking verkregen onroerend goed. Dit komt door de werking van artikel 556 en 563 CC van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. Dit artikel beschermt rechten van erfgenamen tegenover het wegschenken van vermogensbestanddelen uit de nalatenschap. Het komt erop neer dat bij de activa van een nalatenschap (minus de passiva/schulden) opgeteld wordt een forfaitaire waarde op basis van artikelen 747 t/m 750 CC. Mocht een nalatenschap onvoldoende opbrengen zullen deze legitieme erfgenamen bij de andere erfgenamen hun recht kunnen opeisen, vervolgens bij degenen die geschonken hebben gekregen en mogelijk kan ook een opvolgend koper van een geschonken grondstuk hierdoor in een juridische procedure verwikkeld raken.

Dus zal de notaris bij een verkoop na moeten gaan wat de herkomst van onroerend goed is en de koper zeker waarschuwen als blijkt dat dit via schenking is verkregen. Dit drukt dus de waarde en maakt het voor banken ook risicovol om een hypotheek te verstrekken voor de aankoop van goederen die uit schenking komen. En het zorgt ervoor dat de aankoop van onroerend goed afkomstig uit schenking als ‘onveilig’ wordt gekwalificeerd. Er zitten dus twee kanten aan een schenking. Er is weliswaar sprake van ‘estate planning’ wat een fiscaal voordeel kan opleveren. Toch blijkt het voor degene die ontvangt een lastig verhaal om onroerende goederen die verkregen zijn uit een schenking door te verkopen. Dit dus vanwege de latente rechten van een legitimaris.

Veilige schenking
De oplossing wordt nu gepresenteerd door Aon (multinationale verzekeringsmakelaar en consultancy-organisatie) in samenwerking met Lloyd's onder de naam ‘Veilige schenking’.
Dit in de vorm van een verzekeringspolis die de positie van de koper beschermt tegen de risico’s die kunnen voortvloeien uit de aankoop van onroerend goed dat als schenking werd verworven. Met deze 'Veilige Schenkingspolis' kan een koper de kwalijke gevolgen van de bepalingen in art. 563 Code Civile (Italiaanse BW) afweren. Want deze polis keert aan de legitieme erfgenamen het bedrag uit waarop zij recht op hebben op grond van art. 563 CC. Hierdoor behoeft de bank ook geen probleem meer te hebben om een hypotheek te verstrekken.

Met deze ‘Veilige Schenkingspolis’ kan de vastgoedmarkt wellicht dus weer nieuw leven ingeblazen worden. Denkt u daar dus aan wanneer u vastgoed koopt in Italië van een verkoper die de eigendomstitel baseert op een schenking uit het verleden."

Dit artikel is geschreven door Raffaela Amato (advocaat) verbonden aan Italiaans Juridischbureau Amato.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Italië
Bezoek regelmatig het landendossier Italië en maak en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door mr. Raffaela Amato
Datum: 26-06-2020

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten