HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Uitspraak protest tegen Zvw

Met name pensionado's blijven zich tegen de nieuwe zorgverzekeringswet verzetten. Vooralsnog met weinig succes.

In het begin van het jaar informeerden wij u dat met name pensionado’s zich blijven verzetten tegen de nieuwe zorgverzekeringswet, die in hun ogen oneerlijk is. Op 15 januari dit jaar togen acht eisers, verenigd in de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, samen met hun advocaten naar de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Inmiddels heeft de Centrale Raad een uitspraak gedaan.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) was dat een deel van het bezwaar behandeld moet worden door het Europese Hof. Het betreft hier de vraag of de Nederlandse staat bevoegd is om een Zvw-bijdrage in te houden op de AOW-uitkering van gemigreerde gepensioneerden die zich niet hebben ingeschreven bij de ziekenfonds van hun woonland met gebruikmaking van een E121-formulier. Het bezwaar tegen de toepassing van de ‘woonlandfactor’ is door de CRvB verworpen.

Bezwaar
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Een groep van acht Nederlandse pensionado’s maakt bezwaar tegen de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) die ook ingehouden wordt op AOW-uitkeringen van gepensioneerden die in het buitenland wonen. Volgens deze wetgeving hebben Nederlanders in EU-lidstaten recht op zorg ten laste van Nederland. In ruil daarvoor wordt van het uit Nederland afkomstige inkomen de Zvw-bijdrage afgehouden door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ is belast met de uitvoering van de Zvw en de coördinatie en financiering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Heffingsbevoegd
De gepensioneerden claimen dat zij zich niet inschrijven bij een lokale ziekenfonds in hun woonland en dat niet-inschrijving bij het ziekenfonds van het woonland betekent dat zij ook geen recht op zorg in het woonland hebben. Derhalve zou Nederland ook geen recht hebben om een bijdrage in te houden voor diezelfde zorg in het buitenland. Daar komt bij dat het woonland pas na inschrijving bij Nederland een forfaitair bedrag voor de verzekerde in rekening kan brengen. Vermoedelijk hebben circa 18.000 gemigreerde gepensioneerden zich niet ingeschreven. De vraag of de Nederlandse staat heffingsbevoegd is, hangt af van de interpretatie van de Europese verordening 1408/71 die de toepasselijkheid van sociale zekerheidsstelsel regelt. Volgens de CRvB is het Europese Hof de aangewezen instantie om de verordening te interpreteren.

Uitspraak
Aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden daarom enkele prejudiciële vragen gesteld. De CRvB vraagt het Hof of het in strijd is met de EG-verordening dat aan betrokkenen de verplichting wordt opgelegd zich aan te melden bij Cvz en dat van deze betrokkenen een bijdrage wordt ingehouden op hun pensioen, ook als zij zich niet hebben ingeschreven bij het ziekenfonds van de woonplaats. Vervolgens vraagt de Raad of deze verplichte aanmelding en het inhouden van die bijdrage een belemmering vormen van het vrij verkeer van werknemers en/of burgers van de Unie, als bedoeld in het EG-Verdrag. In afwachting van het antwoord van het Hof houdt de Raad de behandeling van deze gedingen aan. Het tweede deel van het bezwaar werd door de CRvB verworpen. Het betrof hier de toepassing van de woonlandfactor.

Woonlandfactor
In de proefprocedures is naar voren gebracht dat Nederland ook niet bevoegd is te heffen aangezien Nederland de heffingsbevoegdheid heeft weggeven (aan de woonlanden) in de bilaterale belastingverdragen die gelden. De Zvw-bijdrage die wordt ingehouden op de AOW-uitkering zou een belasting zijn onder die belastingverdragen. De CRvB verwerpt deze grond door te stellen dat de Zwv-bijdrage een sociale bijdrage is bestemd voor de financiering van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel en geen belasting.

Ook was beroep aangetekend tegen de toepassing van de zogenaamde 'woonlandfactor'. De beroepgrond dat de woonlandfactor in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en een vorm van bestuurlijke willekeur zou zijn, is door de CRvB afgewezen.

Meer informatie
:
Het arrest van de Centrale Raad van Beroep

Eerder in het nieuws
:
Pensionado's protesteren tegen Zvw
Nederlandse zorg voor pensionado’s
Medische behandeling in Nederland toegestaan

Bron: Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden, CRvB 


Mondi is een onafhankelijke belangenorganisatie die opkomt voor de collectieve belangen van haar leden en die hen voorziet van preventieve informatie om succesvol een woning in het buitenland aan te schaffen. Met een lidmaatschap van Mondi kunt u onbeperkt vragen stellen over alles wat te maken heeft met de aanschaf en bezit van buitenlands vastgoed. De investering hebt u zo terugverdiend. Met Mondi next nieuws blijft u op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 02-10-2009

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten