HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Tweede huis in het buitenland en de fiscus

U koopt een tweede huis in het buitenland. Mag de Nederlandse fiscus hier dan belasting over heffen? Regelmatig krijgt Mondi de vraag hoe de Nederlandse Belastingdienst omgaat met een tweede woning in het buitenland. In dit artikel gaan we kort in op deze vraag. Als voorbeeld nemen we een tweede huis in Spanje.

Voor een eigen woning in het buitenland geldt dat u dit moet melden bij de belastingdienst (invullen op uw aangifte) indien u kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Als u niet in Spanje resideert, dan bent u gewoon belastingplichtig in Nederland en moet u uw tweede huis in Nederland opgeven. Deze woning wordt dan ‘gewoon’ in box III van de inkomstenbelasting belast. Het werkt dan net zoals met een tweede woning in Nederland.

Mindering
In box III worden de inkomsten uit het onroerend goed forfaitair gesteld op 4 procent van de werkelijke waarde van het tweede huis. Hierover wordt vervolgens 30 procent belasting geheven. Per saldo dus jaarlijks 1,2 procent belasting (30 procent van 4 procent) over de waarde van het onroerend goed. Met onderhoudskosten, vaste lasten, afschrijving en hypotheekrente met betrekking tot het tweede huis wordt geen rekening meer gehouden. Hiervoor bestaat geen aftrek meer. De hypotheekschuld, die is aangegaan voor de financiering en/of verbouwing van uw tweede huis mag in mindering worden gebracht op de waarde van uw tweede woning.

Belastingverdrag
In principe dient een Nederlands ingezetene met een tweede woning in Spanje, de waarde van de tweede woning in box III aan te geven. Tegelijkertijd wordt deze waarde bij de aangifte weer in mindering gebracht in het kader van voorkoming van dubbele belasting, aangezien heffing is toegewezen aan het land waar het onroerend goed is gelegen (situsbeginsel) volgens artikel 6 jo. 25 van het belastingverdrag.

Situatie Spanje:
Spanje is in casu het situsland en is dus gerechtigd om belasting te heffen. Niet-ingezetenen, die in Spanje onroerend goed bezitten en het onroerend goed niet verhuren zijn in Spanje toch belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. U dient namelijk 24 procent van 1,1 procent tot 2 procent over de waarde van uw huis (valor catastral, ofwel de kadastrale waarde) op te geven voor de Spaanse inkomstenbelasting als een soort ‘Spaans huurwaardeforfait’. Wanneer u uw Spaanse huis wel verhuurt dan bent u in Spanje gewoon belastingplichtig over de (netto) huuropbrengst, die u uit de verhuur behaalt. Het Spaanse huurwaardeforfait wordt dan evenredig aan de verhuurde periode verminderd.

Vermogensbelasting
De vermogensbelasting in Spanje is met ingang van 1 januari 2008 niet afgeschaft maar het tarief is teruggebracht naar nul. Er blijft wel een aangifteplicht. In het Modelo 214 kan een combinatie van IRNR en IP worden gedaan per belastingplichtige, wanneer het om één pand gaat, dat ter beschikking staat. Het voordeel voor Nederlanders is dat de vrijstelling voor vermogensbelasting in box III gehandhaafd blijft.

 

TIP: Bewaar daarom (betalings)bewijzen van de Spaanse belastingheffing die betrekking hebben op uw tweede woning in Spanje.
 
Berekening bedrag box 3
De berekening van de rendementsgrondslag in box 3 is per 1 januari 2011 veranderd. Voorheen was het zo dat er twee peildata waren, het begin van het jaar en het einde van het jaar. Er werd dan het gemiddelde genomen van beide data en daarover werd belasting geheven. In plaats daarvan is er vanaf 2011 nog maar 1 peildatum; 1 januari. Deze nieuwe maatregel is het gevolg van de '' Fiscale vereenvoudigingswet 2010' en zou het berekenen van de grondslag makkelijker moeten maken.

Bronnen: Rolf Bakker, Wonen en kopen in Spanje (van uitgeverij Guidelines)


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 13-01-2011

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten