HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Aandachtspunten bij opstellen van Italiaans koopcontract

Het kopen van een huis in Italië vergt de nodige voorbereiding. Om het huis te vinden heeft u waarschijnlijk gebruik gemaakt van een lokale Italiaanse of Nederlandse makelaar die bemiddelt bij aankoop. Nadat een huis is gevonden en er prijsovereenstemming is, komt het moment om het één en ander op papier te zetten en vast te leggen. Dat is een cruciale zaak omdat naar Italiaans recht mondelinge afspraken geen enkele rechtskracht hebben. Slechts wat op papier staat telt!

In Italië kunnen drie stappen worden onderscheiden in het koopproces, maar tegenwoordig verloopt de koop meestal in twee stappen en dat is niet zonder reden: Eerst wordt het voorlopig koopcontract (‘compromesso’ of ‘contratto preliminare’) getekend en daarna volgt de overdrachtsakte (‘atto notarile’). Het eventueel voorafgaande schriftelijke bod biedt de koper niet de zekerheid die wenselijk is om te waarborgen dat de verkoper het pand niet aan een hogere bieder verkoopt. Daarom is het aan te raden om na succesvol verlopen mondelinge onderhandelingen direct toe te werken naar een echt koopcontract en dit te laten registreren door een Italiaanse notaris. Alvorens zijn handtekening onder een contract te zetten doet de koper er dan wel verstandig aan enkele controles uit te (laten) voeren.

Mede-eigenaren
Bijvoorbeeld of de verkoper de echte (en enige) eigenaar van het verkochte is. Het kan voorkomen dat achteraf, nadat de koper een borg heeft betaald, degene die als verkoper het contract heeft getekend, niet de enige eigenaar blijkt te zijn. De koper kan het huis niet kopen als de mede- eigenaar, bijvoorbeeld de bijna gescheiden vrouw van de verkoper, niet wil verkopen. Het kost dan de grootste moeite voor de aspirant-koper om zijn borg terug te krijgen. Een procedure om alsnog de mede-eigenaar/eigenaren ertoe te bewegen om ook met de verkoop in te stemmen, is al helemaal een moeilijke, zo niet onmogelijke zaak. Wij maken deze situatie af en toe mee en waakzaamheid is dan geboden.

Kadaster
Naast het geval van echtscheidingen, kan ook vererving door erfgenamen die tegenstrijdige belangen hebben, een probleem opleveren. Het komt regelmatig voor dat kinderen een huis erven, waarvan een deel graag geld wil zien, en anderen een band hebben met het huis in kwestie en niet willen verkopen. Een bezoek aan het plaatselijke kadaster geeft duidelijk inzicht in hoe de eigendomsverhoudingen zijn en wie zich terecht bevoegd mag achten een pand te verkopen. Daarom is het belangrijk dat bij het opstellen van het koopcontract inzicht gegeven wordt in de meest recente kadasteruittreksels. Lastiger is het wanneer erfgenamen een huis willen verkopen. Vaak komt in het kadaster slechts de naam voor van de erflater, een verklaring van erfrecht moet dan duidelijkheid geven over wie bevoegd is om te verkopen.

Vergunningen
Bij de overdracht dient de verkoper ook aan te kunnen tonen dat het over te dragen object is gebouwd conform alle verleende vergunningen. Met name bij wat oudere panden komt het voor dat er kleinere (of grote) aanpassingen aan het huis zijn gedaan zonder de vereiste vergunningen. Dit hoeft geen groot probleem te zijn, maar de situatie dient wel te worden opgelost door de verkoper voordat de juridische eigendom wordt overgedragen.

Hypotheekschuld
Een andere controle die moet worden uitgevoerd is of er, al dan niet, een hypotheekschuld op het te kopen pand rust. Uiterlijk op het moment van de overdracht dient deze door de verkoper te worden afgelost, anders gaat de hypotheek op de nieuwe eigenaar over. De hypotheekschuld volgt in Italië namelijk het pand en niet de persoon die de lening ooit heeft afgesloten. En dat zal nooit de bedoeling van de koper zijn geweest. Als er een hypotheekschuld is, zal in het koopcontract en de notariële akte duidelijk moeten worden omschreven hoe en wanneer deze wordt afgelost door de verkoper. De notaris die het pand gaat passeren heeft in Italië overigens de wettelijke plicht om het hypotheekregister te controleren op de aanwezigheid van eventuele hypotheekschulden. Ook een goede (Italiaanse of Nederlandse) makelaar neemt deze controles voor haar rekening.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Ronald de Rooy, oprichter en partner ItaliaCasa.
Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Italië
Bezoek regelmatig het landendossier Italië en maak en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 05-06-2012

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten