HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScan Landen Wonen in het
buitenland
NieuwsThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Schade claimen vanwege natuurramp Spanje

Het noodweer in Spanje heeft afgelopen week vooral de oostelijke provincies Alicante en Murcia getroffen. De schade aan tuinbouwgrond, infrastructuur en woningen is enorm. Gesproken wordt over de meest rampzalige gota fría sinds 1879. De impact is enorm onder de bevolking, maar ook onder buitenlanders met een tweede woning in Spanje.

Gota fría is een weersverschijnsel en gaat gepaard met zeer hevige regenval en storm, vaak met windsnelheden tussen de 100 en 200 kilometer per uur. Door de grote hoeveelheid regen neemt ook de temperatuur af. De Middellandse Zee en Spanje, vooral de oostkust en de Balearen, krijgen jaarlijks à tweejaarlijks te maken met dit verschijnsel, dat vertaald koude druppel betekent. De oorzaak is kort gezegd; het in de nazomer of het vroege najaar botsen van de nog warme vochtige Middellandse zeelucht vanuit het oosten op de reeds afkoelende Atlantische oceaanlucht vanuit het westen.

De term gota fría wordt ook wel vervangen door de meer wetenschappelijke term DANA wat een afkorting is van Depresión Aislada en Niveles Altos. Het is dus vrij normaal in de weerberichten de term DANA te zien maar in de volksmond wordt nog steeds gesproken over de gota fría.
Stappenplan om schade te claimen
Stap 1
We zijn ons er van bewust dat de eerste momenten na een schadegeval heel emotioneel zijn en dat er veel op u afkomt. Toch is het nu superbelangrijk om de schade maximaal te documenteren. Neem zo veel mogelijk foto’s, maar ook filmpjes kunnen helpen om vergoeding op te eisen.

Stap 2
Verzekeringspolis nakijken!
Zoek naar de clausule Riesgos Extraordinarios en kijk na of dit soort schadegevallen gedekt is en wat de voorwaarden zijn om er beroep op te kunnen doen.
Normaal dekken de verzekeringsmaatschappijen alleen de schade als er neerslag is boven de veertig liter per vierkante meter per uur, hetgeen nu in een groot aantal regio’s het geval is. Als de polis buitengewone risico´s dekt en u het verslag van de EMET (meteorologisch rapport) toevoegt, heeft u meer kans op dekking van de volledige schade.

Stap 3
Schade melden bij:
A. Het Consorcio de Compensación de Seguros
(letterlijk vertaald: Consortium voor de compensatie van verzekeringen). Dit is een openbare instelling met bevoegdheid in verband met onder andere milieurisico´s en schadevergoeding veroorzaakt door natuurlijke verschijnsels (rampen).
De verzekeringsmaatschappijen wijzen een percentage van hun eigen fondsen toe aan het Consortium om buitengewone risico´s en verliezen te dekken veroorzaakt door natuurrampen; aardbevingen, overstromingen, windstormen, et cetera.
Als u een verzekering heeft afgesloten voor de woning, zaak, wagen dan bent u ook gedekt door het Consortium. In het geval van woningen zal men het hoogste verzekerde bedrag toegewezen krijgen. Vergeet niet de schade te melden binnen de zeven dagen vanaf het moment dat u kennis hebt genomen van de schade.

B. De verzekeringsmaatschappij
Zoek uw polis op en neem contact op met de verzekeringsmaatschappij. Dit is een must om het dossier te kunnen starten. Ook hier geldt; melden binnen de zeven dagen vanaf het schadegeval (of vanaf dat u kennis heeft van de schade).
In principe meldt de verzekeringsmaatschappij u ook aan bij het Consortium maar we raden aan het Consortium toch ook zelf te bellen of mailen.

Stap 4
Hoe en waar schade melden?
Nationaal
Paseo de la castellana, 32 – 28046 Madrid
Tel +34 900 222 665 of +34 952 367 042
Email contactoccs@consorseguros.es

Comunidad Valenciana
Plaza de tetuan, 15 – 46003 Valencia
Tel +34 96 315 43 00
Email ccsvalencia@consorseguros.es

Murcia
Ronda de Garay, 10 – 30003 – Murcia
Tel +34 968 35 04 50
Email ccsmurcia@consorseguros.es

Stap 5
Dekking door het Consortium. Wat houdt dat in?
Eerste voorwaarde is dat u vooraf verzekerd moet zijn voor:
  • Persoonlijk letsel: verplicht, een verzekering voor ongelukken risico (bijvoorbeeld een levensverzekering) of een tak daarvan;
  • Woningschade.
Hoe werkt de polis bij overstroming?
In Spanje wordt meer dan een derde van de schadegevallen veroorzaakt door water, het kan dus bij u ook voorkomen. De dekkingen voor waterschade zijn optioneel en naargelang de maatschappij, kan het zijn dat schade door infiltraties en lekkages wegens regen niet gedekt zijn. Maar normaal gezien, dekken bijna alle verzekeringsmaatschappijen de schade veroorzaakt door regen wel als de intensiteit de beschreven grens in de polis overschrijdt, wat normaal veertig liter per vierkante meter per uur is. Is dit het geval dan bent u verzekerd en wordt u vergoed. Er bestaat wel een uitsluiting als men tijdens de regenval deuren of ramen heeft laten openstaan, of als deze defect zijn. In dat geval zal de maatschappij de schade niet vergoeden. De maatschappij is ook niet verantwoordelijk als er schade veroorzaakt werd door constructiefouten of slecht onderhoud van de woning of het gebouw.

Wat is gedekt door het Consortium?
In het geval van voertuigen zoals auto’s, vrachtwagens, bussen, business wagens, motoren en bromfietsen, dekt het Consortium enkel de schade die veroorzaakt is door overstromingen of vloed die niet door de gewone wagenverzekering gedekt wordt. En dat enkel op voorwaarde dat u wel degelijk over een autoverzekering beschikt die de eigen schade aan het voertuig dekt. De eigen bijdrage (vrijstelling/franchise) blijft altijd te betalen. Dit geldt evengoed voor de woningverzekering.
Beschikt u alleen over een verplichte wagenverzekering die de persoonlijke aansprakelijkheid (aan derden) dekt, dan zal u uitsluitend recht hebben op schadevergoeding als het voertuig zich in een door de regering verklaard rampgebied bevindt. We verwachten dat dit spoedig zal gebeuren.

Kort samengevat zal het Consortium u vergoeden naargelang wat wel of niet gedekt is door de verzekeringspolis van de wagen.

Mocht de wagen total loss verklaard worden wegens de overstroming omdat de reparatiekosten te hoog liggen dan wordt de verkoopwaarde vergoed.
Die waarde wordt vastgesteld door een expert van het Consortium. Het probleem is dat de verkoopwaarden twee betekenissen kunnen hebben, afhangende van de polis of van wie het beslist.

De verkoopwaarde kan gelijk zijn aan de waarde van een nieuwe wagen. Of de marktwaarde of vervangingskosten, welke een wagen zou hebben mocht je er een kopen die even oud is en met dezelfde kenmerken. Er zijn grote verschillen, dus controleer wat in de polis vermeld staat, omdat vrijwel zeker het laatste (laagste) bedrag aangeboden zal worden. Zodra het Consortium de claim ontvangt, sturen ze een expert om de schade te controleren. Niet vergeten de polis bij de hand te hebben en het betalingsbewijs van de premie, zodat u kan bevestigen dat aan alle eisen is voldaan.

Alle aanvragen kan u doen via de verzekeringsmaatschappij vóór de zeven dagen na het gebeurde. De vergoeding moeten op zijn minst gelijk staan aan het bedrag in de polis van de privé verzekering. Maar het Consortium vergoedt ook de uitgaven voor gezondheidszorg, redding of hijskraan.

Overige goederen/bezittingen: de polis moet een van de volgende risico´s dekken: brand, diefstal, raambreuk, schade aan machinerie, elektronische uitrusting, pc, et cetera. Onbewoonbaarheid en gedwongen uitzetting van een woning of bouw, zoals het inkomstenverlies van een zaak of activiteit, dit moet wel in de polis opgenomen zijn.

Dit artikel is geschreven door Marleen de Vijt, zaakvoerder Azull met medewerking van IMONT Legal Services. 
Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Spanje
Bezoek regelmatig het landendossier Spanje en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Marleen De Vijt
Datum: 18-09-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten