HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Notaris in Portugal


De overdrachtsbelasting (IMT) is een gemeentelijke belasting. Deze IMT wordt in Portugal geheven over de verkoopwaarde van het onroerend goed, zoals vermeld in het koopcontract. IMT dient vóór ondertekening van de notariële akte te zijn betaald. Pas als dat gedaan is kan de overdracht van het onroerend goed definitief worden afgerond.

De notaris in Portugal is geprivatiseerd. Hij ziet er in de eerste plaats op toe dat alle belastingen, die bij de overdracht verschuldigd zijn, betaald worden. Ook zorgt hij ervoor dat de koper van een huis in Portugal de koopsom ook daadwerkelijk betaalt. Het ondertekenen van de koopakte gebeurt onder zijn toezicht en deze zal niet gepasseerd worden door hem, als niet vooraf de IMT en zegelbelasting zijn voldaan. Hij vervult hierbij de rol van controleur. De notaris is vrij om zijn eigen tarief te bepalen en hanteert normaliter twee tarieven: één voor een simpele akte zonder hypotheek en één voor een complexe akte met hypotheek. De registratiekosten zijn immers hoger wanneer je ook een hypotheek registreert.

Casa Pronta
Aktes kunnen dus gepasseerd worden via de notaris en tegenwoordig ook via een advocaat of via “Casa Pronta”. Casa Pronta is een service van het conservatória (kadaster) met vestigingen voornamelijk gelegen bij de kadasters. Casa Pronta vervult bij aan- en verkoop van onroerend goed dezelfde taken als de notaris. Het voordeel van Casa Pronta is dat deze organisatie direct toegang heeft tot de digitale bestanden van het kadaster en de belastingdienst.  Omdat alles op één plek geregeld wordt kan de procedure sneller worden afgewerkt. De keuze voor Casa Pronta of voor een notaris is echter een persoonlijke keuze. Sommigen vinden de notaris persoonlijker en klantgerichter. Zo doet de notaris, mede dankzij de toegenomen concurrentie, meer aan klantenbinding bijvoorbeeld door het verlagen van zijn tarieven voor het passeren van aktes en biedt een persoonlijker dienstverlening. Doordat de notaris zijn eigen tarieven bepaalt is deze niet duurder en soms zelfs goedkoper dan de Casa Pronta.

Zegelbelasting
Voorheen berekende enkel de notaris zegelbelasting door, vrijwel tegelijk met de betaling van de IMT. Tegenwoordig kan deze belasting ook betaald worden bij het belastingkantoor of bij 'Casa Pronta' en vindt dan plaats bij het passeren van de koopakte en de betaling van andere kosten verschuldigd bij aanschaf van een woning in Portugal. Deze belasting moet echter altijd vóór het passeren van de akte voldaan zijn.

Kadaster (Conservatória do registo predial)
Wanneer de notariële akte door koper en verkoper is ondertekend op het notariskantoor, dan dienen de eigendomspapieren op naam van de nieuwe eigenaar te worden gezet bij de belastingdienst en bij het kadaster. Aan deze registratie bij het kadaster zijn registratiekosten verbonden. De notaris zorgt voor het doorgeven van de benodigde informatie aan de belastingdienst en verzorgt, tenzij anders geregeld, ook de registratie bij het kadaster. Wie onduidelijkheden met betrekking tot de perceelsgrenzen wil vermijden, kan een topografische kaart laten maken die als bijlage in de registratie wordt opgenomen.

Terug naar het landendossier Portugal

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten