HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Koopproces Portugal


Als u een geschikte woning gevonden heeft en overeenstemming heeft bereikt over de prijs, doet u er goed aan een lokale advocaat in te schakelen. De advocaat doet in feite hetzelfde werk als de notaris in België en Nederland. De advocaat controleert of de documenten betreffende het onroerend goed correct zijn en of de verkopende partij wel tot verkoop gerechtigd is.

Voordat het voorlopig koopcontract getekend wordt, controleert de advocaat van de kopende partij eveneens de volgende zaken:
  • Eventuele (hypothecaire) beslagen en schulden
  • Eigendomspapieren / titelonderzoek
  • Alle noodzakelijke woon / bouwvergunningen bestaande bouwmogelijkheden en bestemmingsplannen
De kosten van de advocaat bedragen tussen de 1 tot 1,5 procent van de aankoopwaarde.

Derdenrekening
In Portugal is het gebruikelijk om tien procent aan te betalen op een woning omdat een mondelinge overeenkomst niet bindend is. Er is dus pas sprake van een definitieve overeenkomst als de aanbetaling (gewoonlijk 10%) binnen is. Die aanbetaling loopt in sommige gevallen via de derdenrekening (conta de clientes) van de advocaat die door de koper is aangesteld. Deze zal de betalingen pas vrijgeven als de benodigde documenten in orde zijn en het voorlopig koopcontract (contracto do promessa compra e venda) ondertekend is door beide partijen. Het voorlopige koopcontract laat de aankopende partij door de makelaar of beter de eigen advocaat opmaken.

N.B.: Veel advocaten hebben geen derdenrekening. Men kan in plaats van een advocaat ook een gevolmachtigde aanstellen die de betaling namens de koper verricht. Het geld wordt dan naar de gevolmachtigde overgemaakt, die vervolgens de betalingen doet. Uiteraard dient men deze gevolmachtigde te kunnen vertrouwen, anders loopt men grote risico's.

Overdrachtsbelasting (IMT)
De overdrachtsbelasting IMT wordt geheven over de verkoopwaarde van het onroerend goed zoals die staat vermeld in het koopcontract/ escritura. De IMT dient vóór ondertekening van de notariële akte te zijn voldaan. Pas als de IMT is betaald, kan de overdracht van het onroerend goed definitief worden afgerond en later worden ingeschreven. De IMT wordt betaald door de koper en is afhankelijk van het al dan niet resident zijn.
 
Notaris
Als de woning wordt afgeleverd gebeurt dit ten overstaan van de notaris. In Portugal zijn notarissen officieel geprivatiseerd, maar in feite werken zij voor de overheid en behartigen zij de belangen van de staat. U bent verplicht een notaris (notário) in te schakelen teneinde officiële aktes, zoals testamenten, koop-, verkoop- en hypotheekaktes (deze kunnen óók verleden worden via Casa Pronta of een advocaat of sollicitador), te laten verlijden. Koper en verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van het koopcontract (Escritura de Compra e Venda). De notaris heeft alleen de functie van het passeren van aktes. Op het moment dat u het koopcontract ten overstaan van de notaris heeft getekend, moet u het restant van de koopsom voldoen. De originele eigendomsakte krijgt u niet direct mee. U kunt wel, soms tegen extra vergoeding, een kopie verkrijgen.

Registratie
Als de notaris de koopakte verleden heeft bent u nog niet klaar. U moet er als koper zelf voor zorgen dat u geregistreerd wordt als nieuwe eigenaar van het onroerende goed bij de 'Conservatória do Registo Predial'. De opdracht hiertoe kunt u geven aan uw makelaar of advocaat. Het is van groot belang dat u erop toeziet dat dit daadwerkelijk gebeurt. Wanneer er geen registratie plaatsvindt, kunnen schuldeisers van de vorige eigenaar alsnog beslag laten leggen op uw onroerende goed. In het algemeen moet men rekening houden een bedrag kwijt te zijn van tussen de 750 en de 1200 euro voor notariskosten en de registratie in de kadasters. Bij het passeren van de akte wordt een zogenoemde 'stamp duty' van 0,8 procent gerekend.

Terug naar het landendossier Portugal

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten