HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Doorbraak in procedure. Claim uw plus-value terug!

Er is eindelijk een echte doorbraak in de plus-value procedures! De hoogste Franse bestuursrechter, de Conseil d'Etat, heeft recent in een uitspraak geoordeeld dat het overgrote deel van de sociale lasten in de jaren 2016, 2017 en 2018 onrechtmatig is geheven! Hoe zat het ook alweer?

Omdat de plus-value een ingewikkelde belasting blijft eerst nog een korte herhaling van de situatie. Plus-value betaalt u over de waardestijging van uw tweede woning in Frankrijk. De belasting wordt ingehouden op de verkoopsom die u uitgekeerd krijgt van de notaris na overdracht.

Plus-value bestaat uit twee delen: een deel belasting van 19 procent en een deel sociale lasten van 15,5 procent in 2016 en 2017 en 17,2 procent in 2018. De sociale lasten staat al ruim zes jaar juridisch ter discussie, omdat je als inwoner van de Europese Unie op grond van Europees recht slechts in één land sociale lasten hoeft te betalen. Mensen die in Nederland (redactie Mondi: of België) wonen en daar sociale lasten betalen hoeven deze dus niet te betalen in Frankrijk. Om het nog ingewikkelder te maken bestaan deze sociale lasten uit een vijftal verschillende sociale heffingen.

In 2015 heeft het Europese Hof van Justitie Frankrijk reeds in het ongelijk gesteld door te oordelen dat de sociale lasten niet geheven mogen worden bij inwoners van de EU die in een andere lidstaat sociale lasten afdragen. Door een technische wetsconstructie heeft Frankrijk in de jaren 2016, 2017 en 2018 via de achterdeur alsnog sociale lasten geheven. Lagere Franse rechters kwamen al tot het oordeel dat ook deze constructie Europees recht schond. Nu heeft dus ook de hoogste Franse bestuursrechter een oordeel gegeven over de sociale lasten geheven in de jaren 2016, 2017 en 2018.

Wat is er precies besloten?
De Conseil d’Etat heeft geoordeeld dat het overgrote deel van de sociale lasten in strijd met Europees recht is. Dat wil zeggen dat vier van de vijf heffingen die de sociale lasten vormen, onrechtmatig zijn.

Eén van de sociale heffingen, de prélèvement de solidarité, kan namelijk wél door de beugel volgens de hoogste Franse bestuursrechter. De prélèvement de solidarité bedraagt 2 procent van de in totaal 15,5 procent of 17,2 procent aan sociale lasten. De motivering voor het uitzonderen van de prélèvement de solidarité is zeer cryptisch en onduidelijk beschreven in de uitspraak. Het lijkt erop dat de Conseil d’Etat deze heffing niet ziet als een sociale heffing, omdat deze specifiek wordt aangewend voor de financiering van de revenu de solidarité active. Wederom dus een zeer wetstechnisch verhaal, waar zeker het nodige op af te dingen is.

Wat betekent de uitspraak voor u?
Als u uw woning hebt verkocht en nog geen bezwaarschrift hebt ingediend dan is dit uw kans! U kunt de sociale lasten alleen terug ontvangen als u een bezwaarschrift indient binnen de bezwaartermijn. Als u uw woning in 2017 verkocht hebt, loopt uw termijn nog tot 31 december van dit jaar. Grote haast is dus geboden in dat geval! Als u uw woning in 2018 verkocht hebt dan loopt uw termijn nog tot 31 december 2020. Bij een verkoop in 2017 kunt u 13,5 procent aan sociale lasten terugkrijgen en bij een verkoop in 2018 kan dat 15,2 procent zijn.

Als u al een bezwaarschrift hebt ingediend, dan is het nu wachten op een instructie van het Franse Ministerie van Financiën aan de departementale belastingdiensten om de ingediende bewaarschriften toe te wijzen en de sociale lasten terug te betalen.

Wat betekent dit voor de toekomst?
Vanaf 1 januari 2019 zijn de vijf sociale lasten teruggebracht naar één sociale heffing van 7,5 procent en wel de prélèvement de solidarité. Als u dit jaar verkoopt, zult u dus in totaal 26,5 procent (19 procent + 7,5 procent) plus-value moeten betalen over de waardestijging. De heffing hiervan is op basis van geldend Frans recht dus rechtmatig. Daarmee komt het einde van de plus-value saga meer en meer in zicht; dat wil zeggen er is minder onduidelijkheid.

De vraag is echter of de prélèvement de solidarité aan het einde van de rit rechtmatig blijkt te zijn. Lagere Franse rechters zijn al eens tot de conclusie gekomen dat ook deze heffing strijdig is met het Europese recht. Het zou goed kunnen dat het Europese Hof van Justitie in de toekomst nog een keer zal uitspreken over de rechtmatigheid prélèvement de solidarité en dat ook deze heffing onrechtmatig blijkt!

Juridisch Medewerker Jari van Werkhoven is werkzaam voor de Frankrijk Advocaat.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Frankrijk
Bezoek regelmatig het landendossier Frankrijk en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Jari van Werkhoven
Datum: 18-12-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten