HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact
Publiciteitsmogelijkheden
Mondi biedt bonafide adverteerders interessante mogelijkheden zonder het belang van haar leden uit het oog te verliezen.
meer info

Koopovereenkomst


In België en Nederland zijn we gewend een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst op te nemen. Dit betekent dan dat de koop al gesloten is, maar indien de financiering niet tot stand komt de koop weer ontbonden mag worden zonder financiële gevolgen. In België en Nederland gaat de eigendom dan ook pas over op het moment dat de akte van levering wordt getekend. In Oostenrijk nemen we een opschortende voorwaarde op. Dit houdt precies het omgekeerde in.

De koop wordt namelijk pas dan gesloten als de voorwaarde is vervuld, dus op het moment dat de financiering inderdaad zeker wordt verstrekt. Hierdoor wordt voorkomen dat al eerder overdrachtsbelasting en andere kosten verschuldigd worden. Denk er daarom aan geen ontbindende voorwaarde voor financieringsvoorbehoud op te nemen, maar juist een opschortende voorwaarde.

Derden
De advocaat kan deze overeenkomst opmaken. Vaak wordt in de overeenkomst ook een verkoopverbod opgenomen. Dit als bescherming tegen mogelijke claims van derden. U kunt de overeenkomst zodanig gestalte geven dat derden gedurende uw leven nooit aan uw kostbare bezit kunnen komen.

Verzekering
Is de financiering eenmaal rond, dan wordt de koopsom op de zogenaamde Treuhandkonto van de advocaat of notaris gestort. U sluit met de behandelde advocaat of notaris tevoren nog een 'Treuhand'-overeenkomst. Hierin wordt geregeld dat u de advocaat het recht geeft de koop conform de koopovereenkomst financieel af te wikkelen. De advocaat wordt hierbij gecontroleerd door de Rechtsanwaltskammer in Oostenrijk. De aan de advocaat toevertrouwde gelden zijn door middel van een speciale verzekering, die via de Rechstanwaltskammer verplicht is afgesloten, verzekerd tegen faillissement of andere vervelende zaken. Het geld is dus zeker.

Percentages
De advocaat zal er vervolgens voor zorgen dat de juiste documenten en toestemming van de verschillende instanties zoals de belastingdienst en het Grundbuch (het kadaster) worden binnengehaald. De advocaat zal er ook voor zorgen dat de inschrijving in het Grundbuch zal plaatsvinden. Pas als inschrijving in het Grundbuch heeft plaatsgehad, zal de advocaat de koopsom doorbetalen aan de verkoper. Zowel notaris als advocaat werken op basis van vaste tarieven gekoppeld aan de koopprijs. Dit zijn percentages van de koopsom.

Terug naar het landendossier Oostenrijk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten