HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Nieuwe Franse vermogensbelasting

In het wetsvoorstel van de Franse financieringswet 2018 wordt de Franse vermogensbelasting (Impôt de Solidarité sur la Fortune = ISF) volledig afgeschaft en per 1 januari 2018 vervangen door een nieuwe vermogensbelasting (Impôt sur la Fortune Immobilière = IFI), die uitsluitend als heffingsgrondslag de netto waarde van onroerende zaken gelegen in Frankrijk (of aandelen in een Franse onroerend goed vennootschap) krijgt. Roerende zaken zoals spaargeld, aandelen, levensverzekeringen, meubels, auto’s, boten et cetera, vallen niet onder de IFI.

Net als bij de huidige ISF begint de IFI bij een netto vermogen van meer dan 1.300.000 euro en zijn de belastingtarieven progressief:

 
Belastbaar vermogen (€) Tarief 2017 (%)
Tot 800.000 0
800.000 - 1.300.000 0,5
1.300.000 - 2.570.000 0,7
2.570.000 – 5.000.000 1,0
5.000.000 – 10.000.000 1,25
Vanaf 10.000.000 1,5

Twee druppels water
De nieuwe IFI zal feitelijk weinig verandering gaan brengen voor fiscaal woonachtigen in Nederland met een tweede huis in Frankrijk. Ten eerste lijkt de IFI als twee druppels water op de huidige ISF. Het grote verschil zit hem in de beperking van de belastinggrondslag. De IFI heft alleen over onroerende zaken. Ten tweede bepaalt het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk nu ook al dat de heffing van onroerende zaken wordt toegewezen aan de situsstaat en dat de heffing over roerende zaken wordt toegewezen aan de woonstaat. Frankrijk heft onder de huidige ISF wetgeving, in het geval van een belastingplichtige woonachtig in Nederland, dus ook al alleen over de netto waarde van het tweede huis in Frankrijk en niet over meubels en andere Franse roerende zaken. Dat gaat met de invoering van de IFI niet veranderen.

De aftrekbaarheid van leningen in verband met de aanschaf van een Franse onroerende zaak wordt serieus aan banden gelegd. Dat is slecht nieuws. Vooral de beperking van de aftrekbaarheid van leningen in verband met de aanschaf van een Franse woning waarbij contractueel is bepaald dat er geen tussentijdse aflossing wordt verlangd, de zogenaamde in fine leningen, gaat een grote impact krijgen. De wetgever accepteert niet langer belastingoptimalisatie door het gebruik maken van een in fine lening. Deze leningen kunnen vanaf 1 januari 2018 alleen nog forfaitair worden afgetrokken en niet meer volledig. Concreet loopt de aftrekbaarheid van deze leningen in de toekomst altijd terug naar nul. Het feit dat tussentijds geen aflossing plaatsvindt wordt gewoon genegeerd.
Een tweede beperking van de aftrekbaarheid van leningen richt zich direct op de marktwaarde van de onroerende zaak. Een eerste meetpunt is of de marktwaarde van de Franse onroerende zaak (dan wel zaken) meer dan 5 miljoen euro bedraagt. Indien dat het geval is, moet worden bekeken of de waarde van de leningen in verband met de aankoop van deze zaak (of zaken) meer dan zestig procent bedraagt van de waarde. Indien dat het geval is, wordt de lening die deze limiet overschrijdt nog maar voor vijftig procent afgetrokken.

Een voorbeeld werkt verhelderend 
De heer en mevrouw Dupont hebben een villa in Frankrijk gekocht voor 6 miljoen euro. De huidige marktwaarde is 8 miljoen euro. Voor de aanschaf zijn zij een lening aangegaan van 5 miljoen euro. Deze lening bedraagt dan 60 procent van de waarde van de villa (4,8 miljoen). Het gedeelte van de lening dat deze limiet overschrijdt, zijnde 200.000 euro, zal vanaf 1 januari nog maar voor 50 procent mogen worden afgetrokken. Als gevolg van deze nieuwe regelgeving kunnen de heer en mevrouw Dupont vanaf 1 januari 2018 niet meer het volledige bedrag van 5 miljoen aftrekken als schuld, maar nog maar 4,9 miljoen euro.

De IFI wordt thans in het Franse Parlement behandeld en wij verwachten nog vele aanpassingen op de tekst zoals die nu is gepresenteerd door de regering van President Macron. Immers, de afschaffing c.q. aanpassing van de Franse vermogensbelasting ligt politiek zeer gevoelig.

Bron: Heering Associates - Heering Advies Groep

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Frankrijk
Bezoek regelmatig het landendossier Frankrijk en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Ellen Smulders
Datum: 06-11-2017

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten