HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Negatieve ervaringen met uw projectontwikkelaar

Mondi vertegenwoordigt niet alleen belangen van individuele kopers of eigenaren, maar ook collectieve belangen van kopers of eigenaren van vastgoed in het buitenland. Meestal wordt Mondi betrokken vanaf het moment dat kopers tegen een blinde muur oplopen, er een gevoel van onbegrip ontstaat en beloftes niet worden nagekomen.

Mondi zoekt in principe naar oplossingen om te vermijden dat kostbare juridische procedures gevoerd moeten worden. Als belangenorganisatie bekijken we in overleg met een gespecialiseerde en onafhankelijke advocaat of jurist niet alleen de juridische positie van de koper(s) maar ook de redelijkheid en billijkheid van de zaak.

Meest voorkomende probleem: vertraging met bouwwerkzaamheden/oplevering.
Iedere projectontwikkelaar en betrokken makelaar kan met een plausibel verhaal komen waardoor de vertraging is ontstaan. U hebt dan twee mogelijkheden:
  1. Vertraging accepteren en geduld bewaren;
  2. Check zelf de feiten (maar doe dit bij voorkeur voor de aankoop) of laat dit verzorgen door/via Mondi. Mondi schakelt uitsluitend deskundigen in zonder dat er sprake kan zijn van conflicterende belangen. Er ontstaat een samenwerking waarin gezocht wordt naar ontstaan en oplossing van de vertraging.
Op verzoek van leden controleert Mondi zelf de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar. Daarnaast is het van belang te constateren van wie daadwerkelijk de grond is. Wat is de bestemming van de grond? Zijn de (bouw)vergunningen in orde? Wie is de hoofdaannemer? Wat is zijn reputatie?

U gaat veel geld uitgeven voor de aankoop van vastgoed. Neem het zekere voor het onzekere! U hebt nooit een garantie dat er helemaal niets mis kan gaan, maar het is relatief eenvoudig om te streven naar maximale zekerheden.
Grootste denkfout als de eerste slechte signalen de revue passeren:
Ach, het zal wel goedkomen. We hebben er alle vertrouwen in!
Vertrouwen is goed, maar moet ook groeien en kan altijd beschaamd worden.
Te laat of niet ingrijpen kan desastreuze financiële en emotionele gevolgen hebben.
Negatief denkbeeld? Nee, Mondi is als belangenorganisatie vooral praktisch en realistisch.

Samen sterk
Als u als koper van vastgoed in het buitenland of een recreatiewoning in Nederland problemen hebt met de ontwikkelaar, bent u meestal niet de enige. Mensen die onvrede uiten bij de ontwikkelaar worden niet altijd even serieus genomen, ook niet bij serieuze problemen. De communicatie verloopt steeds stroever en na verloop van tijd is er geen fatsoenlijke dialoog meer mogelijk. Dit kan aan de projectontwikkelaar liggen, maar mensen mogen de oorzaak van de ontspoorde relatie soms ook bij zichzelf zoeken.

Als kopers de krachten bundelen, staat u sterker en via een belangenbehartiger kunt u proactief werken aan oplossingen voor het probleem. Mondi neemt de communicatie met de projectontwikkelaar over om tot een acceptabele oplossing te komen. Als een projectontwikkelaar geen medewerking wil verlenen en weigert transparant te zijn over de ontstane situatie, dan zal Mondi alles in het werk stellen om namens de kopers/eigenaren zelf de touwtjes in handen te krijgen.

Mondi werkt met een groot netwerk van deskundigen samen, maar houdt meestal de regie in eigen hand. Via een besloten dossier houden we de betrokken leden op de hoogte van feiten en relevante informatie, zodat alle ontwikkelingen in chronologische volgorde te volgen zijn.
Gaat dit altijd goed? Nee, het laatste wat Mondi wil is valse verwachtingen wekken. De ervaring leert echter wel dat wanneer Mondi in een vroeg stadium betrokken is, we sneller tot acceptabele oplossingen kunnen komen en verdeeldheid onder kopers/eigenaren kunnen voorkomen.

Oproep
Mondi krijgt onvoorstelbaar veel signalen vanuit de markt. Als belangenorganisatie zien we hele positieve ontwikkelingen en nieuwbouwprojecten die alle verwachtingen in positieve zin overtreffen, maar we ervaren ook praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen en incompetentie van personen en organisaties.
Negatieve ervaringen met uw projectontwikkelaar in binnen- of buitenland?

Doe uw verhaal kort en krachtig via het contactformulier.
Als u over een Mondi lidmaatschap Premium beschikt, ontvangt u advies van Mondi voor eventuele vervolgstappen en op welke wijze u in uw eigen belang het beste kunt handelen. Indien noodzakelijk consulteert Mondi vrijblijvend een advocaat of jurist zonder privacygevoelige gegevens te delen.

Mr Mireille Bosscher (juridische kwesties in Frankrijk):
“Door samen op te trekken kun je veelal meer bereiken dan wanneer je met je klachten in je eentje rechtstreeks op de ontwikkelaar afstapt.”

Kopersbelangen: samen staan we sterk
Zie ook themapagina dossiers, waar slechts een klein deel van dossiers staat vermeld.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 25-10-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten