HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Mogelijkheden autoverzekering in Frankrijk

Deel 1 - Onder Nederlanders in Frankrijk verspreidt zich een hardnekkig gerucht. Eigenaren van tweede huizen in Frankrijk zouden geen autoverzekering kunnen afsluiten! Een vervelend gegeven als het waar zou zijn; het kan immers best handig zijn een auto bij het vakantiehuis klaar te hebben staan. Dit gerucht hangt natuurlijk samen met dat andere gerucht, namelijk dat dezelfde groep mensen geen auto in Frankrijk zou mogen kopen.

Zo nu en dan bereiken dergelijke geluiden mij als verontruste klanten ons kantoor bellen voor raad en daad. Tijd om een paar van deze geruchten de wereld uit te helpen.

Een auto in Frankrijk kopen, kan een ieder die aantoonbaar een adres in dit land heeft. Dit geldt zowel voor permanente Frankrijkbewoners met een koop- of huurhuis, als voor mensen die er een tweede huis of vakantiehuis bezitten en er dus slechts een bepaalde periode per jaar doorbrengen. Het aantonen van het hebben van een Frans adres kan in de regel door het overleggen van een recente water-, elektra- of telefoonrekening. Zonder Frans adres is het niet mogelijk een auto in Frankrijk te kopen.
Deze eenvoudige ‘regel’ lijkt bijna te mooi om waar te zijn voor een land wat door velen wordt ervaren als een administratieve uitdaging.
Toch is het zo en hetzelfde principe geldt voor de autoverzekering. Een ieder kan een polis afsluiten mits in het bezit van een adres in Frankrijk.

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal andere voorwaarden voor het afsluiten van een autoverzekering. Zo dient men in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, er zal om de no-claim historie gevraagd worden en de auto dient op Frans kenteken te staan of (snel) ingevoerd te worden als dit nog niet zo is.

Ook al wonen we in Europa: de meeste Franse verzekeringsmaatschappijen zullen voertuigen weigeren die niet in Frankrijk geregistreerd zijn. Als u van plan bent uw auto uit Nederland mee te nemen zult u de auto in moeten voeren. Dit is voor velen een behoorlijke uitdaging. De instanties* die tot voor kort bevoegd waren om kentekens af te geven (préfecture en sous-préfecture) staan over het algemeen bekend als niet erg flexibel. Menig ervaringsdeskundige zal zich de drie dubbele gefrustreerdheid herinneren tijdens zo’n procedure die altijd langer duurt dan gehoopt of verwacht en daarbij komt dan dat ondertussen de Nederlandse verzekering verlopen of opgezegd is (u rijdt dus niet - of onderverzekerd - rond, iets wat uitermate onpraktisch is als u ergens midden op het Franse platteland woont) en de langverwachte Carte Grise is nog verre van in zicht. Het dossier ligt nog ergens onderop een stapel met vele ‘lotgenoten’ ergens op een bureautje van een ambtenaar van de uitgevende instantie te wachten om in behandeling te worden genomen. Groot is dan ook de blijdschap en opluchting als u het certificat provisoire d’immatriculation eindelijk in handen heeft! U voelt zich echt ingeburgerd nu u deze voor onmogelijk gehouden taak heeft volbracht. Het is gelukt!

De volgende etappe, namelijk de verplichte verzekering voor gemotoriseerde voertuigen afsluiten, is als u een goede verzekeringsagent heeft gevonden niet al te ingewikkeld. U moet natuurlijk de nodige formulieren invullen en aanleveren waarbij de no-claim verklaring nog wel eens een struikelblok kan zijn. In principe kan de Franse verzekeraar uw in Nederland opgebouwde bonus korting overnemen maar dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. De bonus/malus systemen in de Europese landen verschillen enorm. Daar waar u in Nederland bijvoorbeeld tot 80 procent aan korting opgebouwd kunt hebben stopt het in Frankrijk bij 50 procent, een percentage dat overeenkomt met 13 jaar schadevrij rijden. Het loont dus de moeite om de juiste stukken aan te leveren bij de Franse verzekeraar zodat deze bereid is de bonus korting over te nemen (maar altijd met een limiet van 50 procent), het duurt anders ten minste 13 jaar voordat u in Frankrijk 50 procent korting heeft opgebouwd. Laat uw Nederlandse verzekeraar een verklaring opstellen bij voorkeur in het Frans, desnoods in het Engels (maar zeker niet in het Nederlands!) waaruit duidelijk blijkt hoeveel korting u heeft opgebouwd en/of hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden en welke claims u mogelijk in de afgelopen drie jaren heeft gedeclareerd. Zo heeft u de meeste kans dat de Franse verzekeraar welwillend de maximaal mogelijke korting toekent op basis van uw situatie.

De Franse autoverzekering is in principe geldig in heel Europa tenzij uw polis anders voorschrijft (de landen waar de verzekering geldig is staan genoemd op de achterkant van de groene kaart). U kunt met uw Frans geregistreerde en verzekerde auto dus vrij rondrijden door Europa mits de auto hoofdzakelijk in Frankrijk blijft en tenzij in uw polis een restrictieve bepaling is opgenomen. Met deze vrijheid van beweging dient respectvol omgegaan te worden. Desondanks komt het voor dat Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk besluiten in Nederland of soms Duitsland een nieuwe auto te kopen, deze direct vanuit de Nederlandse dealer te exporteren naar Frankrijk en op Frans kenteken te zetten gebruik makend van hun Franse (vakantie)woonadres maar de auto vervolgens hoofdzakelijk rijden in Nederland waar zij hun hoofdresidentie hebben. De reden om deze constructie te gebruiken is natuurlijk evident, er kunnen zo bepaalde belastingen in Nederland omzeilt worden. Echter, deze constructie is weinig respectvol en verre van ideaal. Behalve dat de Nederlandse fiscus niet blij zal zijn met dit creatieve gebruik van een adres in het buitenland zal de Franse verzekeraar ook niet aarzelen maatregelen te nemen als deze er (bijvoorbeeld als gevolg van een schadegeval) achter komt dat de auto het grootste deel van het jaar in Nederland rondrijdt en slechts enkele weken in Frankrijk. Fraude kan tot gevolg hebben dat de verzekeraar niet uitkeert in geval van schade; dit kan bijvoorbeeld in geval van letselschade desastreuze (financiële) gevolgen hebben.

Bij het afsluiten van een autoverzekering in Frankrijk zult u wat betreft de dekking ongeveer dezelfde formules als in Nederland tegenkomen. De basis opties zijn: een simpele wettelijke aansprakelijkheidsdekking, al dan niet uitgebreid met brand, diefstal en glasschade, of een volledige dekking (tous risques). Bijna alle verzekeraars bieden extra opties aan zoals onder andere assistance (pech onder weg), vervangend vervoer en rechtsbijstand.
*Sinds november 2017 worden aanvragen voor een Frans kenteken niet meer direct door de lokale overheden (préfecture en sous-préfecture) in behandeling genomen. De kenteken aanvragen worden inmiddels gecentraliseerd behandeld en men dient deze nu via een online service op internet in te dienen. Sommige garages en autodealers bieden aan de aanvraag voor u te regelen.Via de website van de overheid kunt u gedetailleerde informatie vinden alsmede de link voor het indienen van een aanvraag.

Dekking autoverzekering in Frankrijk
Veel Nederlanders zijn geneigd alleen een WA-dekking af te sluiten zodra de auto een paar jaar oud is. Maar wat gebeurt er als u bij een ongeluk betrokken raakt buiten uw schuld; u heeft flinke schade; de persoon die de aanrijding veroorzaakte gaat ervan door of weigert schuld te erkennen of blijkt niet verzekerd te zijn…
Wat gebeurt er als de aanrijding wel uw schuld was? Wat moet u doen en in welke volgorde? Hoe laat u uw beschadigde auto afslepen en door wie? Waar moet je op letten als je een schadeformulier invult?
Dit alles komt aan bod in de volgende publicatie “Dekking autoverzekering in Frankrijk”.

Bijdrage Maartje Schlepers, verbonden aan Assurances Benoit. Dit kantoor werkt samen met verschillende Franse én buitenlandse verzekeringsmaatschappijen met als doel een zo breed mogelijk pakket aan verzekeringen aan te kunnen bieden en om oplossingen op maat te kunnen presenteren aan haar cliënten.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie in dit artikel.

Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Frankrijk
Bezoek regelmatig het landendossier Frankrijk en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Maartje Schlepers
Datum: 09-03-2018

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten