HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Misleidend: aangesloten bij Mondi

Vandaag ontving ik een telefoontje van een meneer die meer informatie wenste over de eisen waaraan een makelaar moet voldoen om aangesloten te kunnen zijn bij Mondi. Niet direct vallend over het woord ‘aangesloten’ verwees ik hem naar de homepage van onze site en vertelde dat de criteria vermeld staan onder het beoordelingssysteem van actieve organisaties uit de branche.

We praatten verder en meneer vroeg zich af waarom de partij waarmee hij op het punt staat zaken te gaan doen niet genoemd wordt, immers, op de site van betreffende organisatie staat dat zij aangesloten is bij Mondi. Mijn reactie was dat partijen zich niet kunnen aansluiten, maar dat we een keurmerk Mondi Approved en kwaliteitslabel Mondi professional hanteren wat uitgedragen kan worden mits aan de criteria voldaan is.

“Maar het staat er toch echt.” DMisleidend en ook nog foutief logo gebruiktus kreeg ik de naam door en zag tot mijn grote verbazing dat het er echt stond. Echter, bij de opmerking ‘aangesloten bij Mondi’ stond een logo van de papierfabrikant Mondi afgebeeld! Hoe aannemelijk is het dat een partij die onroerend goed in het buitenland aanbiedt aangesloten is bij een papierfabrikant? We zijn het erover eens dat dit op zijn minst misleidend te noemen is.

Deze verbazing te boven gekomen, vertelde meneer dat hij al een object op het oog heeft en dat hij de betreffende partij in wil schakelen om onafhankelijk juridisch onderzoek te laten verrichten en dat er vervolgens ook snel een beslissing verwacht wordt.

Op de site van deze partij staat vermeld dat zij zelf geen onroerend goed aanbieden, maar uitsluitend voor kopers optreden met onafhankelijk en objectief advies en ze begeleiden in elke denkbare fase. Klinkt bekend. Via betreffende website, of een andere, mag u uw keuze maken en vervolgens wordt u gericht aanbod toegestuurd. Er wordt geschreven over ‘ons aanbod’ en ‘we zorgen er altijd voor dat wij juist deze parels te pakken krijgen’. Ik vraag me hardop af of het advies dat gegeven wordt in het belang van meneer zal zijn en tja, dat is inderdaad wat meneer zich nu ook afvraagt.
Ik adviseer hem een lidmaatschap af te sluiten. Die keuze staat vrij…

Opmerking Mondi
Uiteraard is de betreffende makelaarsorganisatie hierop aangesproken en heeft toegezegd het Mondi logo direct te verwijderen, hetgeen binnen een dag ook is gebeurd. Mondi is een beschermde merknaam. 

Het logo mag nooit zonder schriftelijke toestemming van de directie door derden gebruikt worden. Mondi ervaart dagelijks dat allerlei logo’s op websites worden geplaatst om bezoekers te indruk te geven dat ze een bonafide partij zijn. Mensen nemen dit doorgaans voor lief, want wie misleidt bezoekers nou op zo’n amateuristische wijze? Dergelijke informatie is gemakkelijk te verifiëren via Mondi zoals boven vermelde meneer deed.

Ander voorbeeld:Deze Makelaar, actief in Spanje maakt het helemaal bont
  1. Partner van de Second Home beurs: Nee, geen partner, maar exposant op de beurs;
  2. Agenta de Propiedad Inmobiliaria (API) is een Spaanse makelaarsorganisatie en geen keurmerk. Daar is de bewuste makelaar of organisatie niet bij aangesloten;
  3. Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). Wie op zelfstandige basis vastgoedactiviteiten wil uitoefenen in België, heeft daarvoor een erkenning nodig van het BIV. Daar beschikt de makelaar niet over. Ook bestaat er geen BIV-registratie als occasionele beoefenaar;
  4. Association of International Property Professionals (AIPP) is geen vastgoed keurmerk. Om lid te worden gelden beperkte kwalificatie-eisen. De Spaanse makelaar is ook geen lid van AIPP.
Alle gegevens voor boven vermelde punten met betrekking tot de bedrijfsnaam en vermelde makelaars op betreffende website zijn door Mondi geverifieerd. De makelaar plaatst zelf referenties van klanten. Of dit klopt, is niet door een onafhankelijke partij te verifiëren. MIsschien is het wel een spookbedrijf, want Mondi komt de organisatie in geen enkel handelsregister tegen. Kan de organisatie onderdeel zijn van een bedrijf die wel aan alle kwalificaties voldoet? Ja, dat is mogelijk, maar dit moet dan duidelijk blijken uit de gegevens die te raadplegen zijn op de website van de makelaar. Een handelsnaam dient ook gekoppeld te zijn aan een juridisch daadwerkelijk opgerichte entiteit.

Update
Op maandag 10 september ontving Mondi een intimiderend telefoontje van betreffende makelaar. Er volgde wat e-mailcorrespondentie, maar helaas geen documenten, waaruit bleek dat de makelaar wel degelijk was aangesloten bij boven vermelde beroepsorganisaties. Op de website van de makelaar zagen we wel enige mutaties:

De makelaar in kwestie wilde wel graag persoonlijk tekst en uitleg gevens tijdens de eerstvolgende Second Home beurs. Nou, dat is niet meer nodig. Op basis van het door de makelaar zelf gepubliceerde registratienummer van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars constateert Mondi dat het nummer toebehoort aan een geheel andere makelaar van een andere organisatie. Deel van de reactie van Departement Opsporing BIV: "Een BIV-nummer is persoonlijk en kan onder geen beding uitgeleend worden. Enkel de geregistreerde makelaar, alsook de bedienden van zijn kantoor mogen de gestelde activiteiten uitoefenen, mits en voor zover de vastgoedmakelaarsactiviteiten van de personeelsleden gedekt zijn door een arbeidsovereenkomst en de geregistreerde makelaar controle en toezicht uitoefent op zijn personeel."

Rob Smulders namens Mondi: Het is niet onze bedoeling om makelaars in een kwaad daglicht te stellen. Echter, bij intimidatie, laster en smaad maken we alle informatie publiekelijk bekend. In een afgeschermde omgeving wordt over deze makelaar een beoordelingsrapportage voorbereid zodra het onderzoek van de BIV is afgerond.

Ervaring delen via het Mondi beoordelingssysteem
Hebt u ervaring met een organisatie uit het brancheregister van Mondi?
Help aspirant-kopers door een publieke beoordeling te publiceren. Dan maken we samen de internationale vastgoedmarkt weer een beetje transparanter.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Ellen Smulders
Datum: 05-09-2018

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten