HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Koopcontract


Net als in België en Nederland bestaat de overdracht van onroerend goed uit twee fases:
  • Het ondertekenen van het voorlopig koopcontracten;
  • De ondertekening van de koopakte bij de notaris.
In België en Nederland zijn behalve wilsovereenstemming tussen koper en verkoper ook een notariële leveringsakte nodig om het eigendomsrecht over te doen gaan.
In Italië daarentegen is een notariële leveringsakte niet per se noodzakelijk. Wilsovereenstemming is al voldoende. Dit betekent dat een stukje papier waarin de koper en verkoper verklaren te kopen respectievelijk te verkopen volstaat. Onderteken daarom niet te snel iets in Italië!
Aanbod tot koop
Een Italiaanse makelaar, die wordt benaderd door iemand die belangstelling heeft voor een huis, zal de potentiële koper vaak voorstellen een schriftelijk bod te doen (aanbod tot koop, proposta d’acquisto). Makelaars geven de koper vaak een standaardformulier waarop het schriftelijke aanbod aan de hand van een paar punten kan worden opgesteld. Door aanvaarding van een aanbod tot koop, ontstaat voor beide partijen de verplichting om binnen de afgesproken termijn een voorlopige koopovereenkomst te sluiten en mee te werken aan de levering.

Voorlopig koopcontract
De onderhandelingsfase is zeer belangrijk. Er is namelijk al sprake van een wilsovereenstemming zodra een aanbod tot koop of verkoop is aanvaard. Daarom is men zorgvuldig met het benoemen van de partijen: De koper is de promettente acquirente (belovende koper) of interessato all’acquisto (in koop geïnteresseerd persoon) en de verkoper is de promettente venditore (belovende verkoper) of interessato alla vendita (in verkoop geïnteresseerd persoon).

Als het aanbod tot koop of verkoop door de andere partij is aanvaard, dan ontstaat voor beide partijen de verplichting om binnen de afgesproken periode een voorlopige koopovereenkomst (contratto preliminare di vendita) of voorlopig koopcontract (promessa di vendita) af te sluiten en vervolgens mee te werken aan de notariële levering. Een voorlopige koopovereenkomst is bindend, tenzij u ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract heeft laten opnemen.

Aanbetaling
Wanneer u een woning aankoopt in Italië is een fiscaal nummer (codice fiscale) benodigd, het is tevens een identificatienummer. Met dit fiscale nummer kunt u een bankrekening openen, belastingen betalen en een woning aankopen.

Wanneer u een juiste woning heeft gevonden en u een bod heeft gedaan welke is geaccepteerd door de verkopende partij, zal de makelaar of advocaat een voorlopig koopcontract opstellen. Naast het tekenen van dit voorlopige koopcontract zal er tussen de 10% - 30% dienen te worden aanbetaald (bij nieuwbouwwoningen is dit meestal minder). De koper verliest de aanbetaling wanneer de woning niet wordt afgenomen volgens contract. Wanneer de verkoper in gebreke blijft dan zal de verkopende partij tweemaal aanbetaling dienen te betalen.

Het transport van woning en hypotheek zal plaatsvinden bij de notaris (notaio) waar de koper en verkoper beide aanwezig dienen te zijn.
 
Terug naar het landendossier Italië

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten