HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Notaris en overdracht


Het transport van woning en hypotheek zal plaatsvinden bij de notaris (notaio) waar de koper en verkoper beide aanwezig dienen te zijn. Zonder tussenkomst van de notaris is het niet mogelijk onroerend goed over te dragen.

De notaris is onpartijdig. De notaris vertegenwoordigt niet de koper noch de verkoper, maar de Italiaanse staat. Zijn belangrijkste taak is er voor te zorgen dat alle belastingen, die te maken hebben met onroerendgoedtransacties, daadwerkelijk afgedragen worden.

Catastro

De notaris speelt een grote rol bij de voorbereiding van de eigendomsoverdracht. Hij controleert in het onroerendgoedregister (catastro) of de verkoper als eigenaar staat ingeschreven, wanneer het onroerend goed gebouwd is en of het verbouwd is. Als alles in orde is, stelt de notaris de transportakte op (atto di compravendita). De notaris is verantwoordelijk voor de registratie van onroerendgoedtransacties in het onroerendgoedregister op naam van de nieuwe eigenaar.

Overdrachtsbelasting
Na het transport (rogito) moet de notaris ervoor zorgen dat de koopakte zo spoedig mogelijk geregistreerd wordt, dat het onroerend goed in het onroerendgoedregister op naam van de koper overgeschreven wordt en dat aan het kadaster mededeling gedaan wordt van de overdracht. Bij alle drie de handelingen dient de notaris namens de koper belasting te betalen. De registratiebelasting (imposta di registro), hypotheekbelasting (imposta ipotecaria) en kadastrale belasting (imposta catastale) vormen tezamen de overdrachtsbelasting. Deze worden geheven over de prijs die in de transportakte is vermeld.

Voorwaarden
In Italië is het mogelijk om na aanschaf van een woning de overdrachtsbelasting te beperken. Dit kan door gebruik te maken van de ‘prima casa’-regeling. Het voordeel van de 'prima casa'-regeling is, dat de overdrachtsbelasting (de imposta di registro) voor een woning onder de prima casa regeling slechts 3 procent bedraagt, terwijl die voor andere woningen in totaal 7 procent is. De regeling geldt ook voor woningen die u van een projectontwikkelaar of een bouwbedrijf koopt. U betaalt dan in plaats van overdrachtsbelasting btw. Normaal is het btw tarief 10 procent, met deze regeling is dat 4 procent. Indien en zolang aan de voorwaarden wordt voldaan zijn de risico's beperkt. Die voorwaarden zijn:
  1. koper schrijft zich binnen 18 maanden na het passeren van de akte in in het bevolkingsregister van de gemeente waar het huis staat. De gemeente zal in principe direct controleren of het werkelijk om het hoofdverblijf gaat. Voor inschrijving is een verblijfsvergunning vereist. Het is in principe niet mogelijk in Nederland ingeschreven te blijven staan. Als dat wordt geconstateerd, zal de Italiaanse inschrijving worden doorgehaald en kan dit fiscale gevolgen hebben (een naheffing). Wel is het mogelijk, indien koper in gemeenschap van goederen gehuwd is, om slechts één van de echtelieden in Italië in te schrijven en de ander in Nederland ingeschreven te laten staan, maar in dat geval geldt het lagere tarief overdrachtsbelasting in beginsel ook slechts voor de helft;
  2. koper heeft geen andere woning in die gemeente in eigendom of in gebruik;
  3. koper heeft geen ander onroerend goed op naam in Italië, dat onder de prima casa regeling valt;
  4. de woning ligt in stedelijk (urbaan) gebied.
Als de woning binnen 5 jaar wordt verkocht, zal er een naheffing overdrachtsbelasting worden opgelegd, met boete en rente. Dit geldt niet als er binnen een jaar (na de verkoop) wederom een huis in Italië wordt gekocht dat onder de prima casa regeling valt.
 
Terug naar het landendossier Italië

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten