HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Intrea lanceert platform voor vastgoedbeleggingen

Intrea is een nieuw portaal voor vastgoedbeleggingen dat zich kenmerkt door transparantie op basis van uitgebreide kennis en ervaring. Die bouwde medeoprichter Rob Smulders op als boegbeeld van Mondi, de belangenorganisatie voor aspirant-kopers van buitenlands onroerend goed. Het succes van Mondi stoelt op de noodzaak van transparantie. Die noodzaak is en blijft nog steeds groot en krijgt nu een verlengstuk binnen Intrea. Samen met mede-eigenaar en afgestudeerd registeraccountant Patrick Pijnappels selecteert Intrea volledig gescreende vastgoedobjecten en -projecten en biedt beleggers de kans hierin succesvol te investeren.

Initiatiefnemer Rob Smulders is al jaren actief binnen de wereld van internationaal onroerend goed. Jaren die hij omschrijft als een ‘interessante reis’ die in 2001 start met ‘Immo International Magazine’; een magazine voor internationaal onroerend goed, wonen en leven. In 2005 groeit daaruit ‘Mondi’, een belangenorganisatie die leden voorziet van informatie om succesvol een (tweede) woning of beleggingsobject in het buitenland aan te schaffen. “Er kwamen op de redactie veel vragen binnen variërend van kleine praktische problemen tot situaties met grote financiële en emotionele gevolgen”, vertelt Smulders. “Ik vond dat we mensen meer preventief van informatie moesten voorzien om juist problemen te voorkomen. Maar dan wel vanuit een onafhankelijke belangenorganisatie.” Dat blijkt een schot in de roos. Mondi monitort sindsdien de internationale vastgoedmarkt en zette duizenden beleggers en particuliere huizenkopers op het goede spoor. “Als ik nu terugkijk op de missie ben ik trots, want die staat nog als een huis. Door veel onafhankelijke organisaties worden we ondertussen gezien als autoriteit op het gebied van kopen en wonen in het buitenland.”

Juridische, financiële en praktische consequenties
Het succes van Mondi is niet vreemd: of ze zich nu in de oriëntatiefase bevinden, een woning kopen of weer verkopen; eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland hebben veel vragen en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties hun beslissing heeft. Zo ook Patrick Pijnappels, mede-initiatiefnemer achter Intrea. Pijnappels maakte als registeraccountant carrière in de financiële wereld bij onder andere Ernst & Young. Ook was hij als CFO en directeur automatisering betrokken bij de succesvolle groei van een Amsterdamse beurshandelaar. Daarna volgde hij zijn passie als zelfstandig IT-ondernemer en sinds een aantal jaren als vastgoedinvesteerder. “Ik kom al jaren in Oostenrijk en heb een klik met het land”, aldus Pijnappels. “Maar toen ik me daar ging oriënteren op de aanschaf van onroerend goed, liep ik tegen aspecten aan die vragen opriepen. Wanneer is de koopprijs marktconform? Hoe kom je in contact met de juiste makelaar, advocaat, notaris? Of bijvoorbeeld een verhuurorganisatie? Op zoek naar die informatie kwam ik al snel bij Mondi terecht en raakte in gesprek met Rob.” Die weet hem direct voor een miskoop te behoeden. Pijnappels is al in een vergevorderd stadium over de aankoop van een chalet dat hij ook wil verhuren. Ondanks nadrukkelijke bevestiging door de plaatselijke makelaar, blijkt na nader onderzoek dat het onroerend goed alleen een woonbestemming heeft, zogenoemd ‘Hauptwohnsitz’. Smulders: “Vaak beperken lokale overheden verkoop aan buitenlanders of stellen verordeningen op. Dit komt met name doordat veel buitenlandse chaletbezitters hun eigendom gedurende de winterperiode enkele weken gebruiken of verhuren en het chalet de rest van het jaar leeg staat. Begrijpelijk dus, maar het is uiteraard wel belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn.” De transactie wordt gecanceld en na een gezamenlijke zoektocht met Smulders investeert Pijnappels succesvol in andere projecten die wél aan zijn eisen voldoet.
‘Er zijn te veel haken en ogen waar beleggers niet op worden geattendeerd. Ook tijdgebrek om je écht te verdiepen is een belangrijke factor.’
Transparante aankoop niet vanzelfsprekend
Het traject zet Pijnappels aan het denken: “Een transparante aankoop van vastgoed moet vanzelfsprekend zijn”, vertelt hij. “Maar dat is het blijkbaar niet. Als aspirant-koper of investeerder handel je toch te snel uit goed vertrouwen. Dat laat ruimte voor inschattingsfouten vanwege andere regels, cultuurverschillen, taalbarrières en wetten die zelfs per regio kunnen verschillen. Er zijn te veel haken en ogen waar beleggers niet op worden geattendeerd. Ook tijdgebrek om je écht te verdiepen is een belangrijke factor.” Tegelijkertijd ziet hij mogelijkheden. “Als ik met mijn zakelijke en financiële ervaring al bijna misgrijp, dan geldt dat ook voor andere potentiële investeerders.” Pijnappels ziet kansen voor een aanbieder van onroerend goed met toegang tot de juiste plaatselijke partijen, met kennis en ervaring en die transparant opereert waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. “Eigenlijk simpelweg een vertaling van mijn behoeften toen ik aan het traject begon en met Rob heb ingevuld”, licht hij toe. “Daar is de basis voor Intrea gelegd.” Ook ziet hij vanuit zijn IT achtergrond mogelijkheden voor een onlineplatform waarop kwalitatief en volledig gescreend vastgoed wordt geselecteerd en waar investeerders via een uitgebreid keuzemenu geschikte objecten wordt gepresenteerd. “Maar dat ook achtergrondinformatie biedt, kennis deelt via een uitgebreid netwerk van gerenommeerde deskundigen, juridische beoordelingsrapporten presenteert en inzicht geeft in het écht reëel te verwachten rendement op jaarbasis”, aldus Pijnappels. Dit wordt nu gerealiseerd binnen het eerste wapenfeit van Intrea, het platform: ‘Beleggen in Vastgoed’.

Verlengstuk van Mondi
Zo’n propositie vraagt om diepgaande knowhow van de internationale én plaatselijke vastgoedmarkt. De kennis, ervaring en netwerk die Mondi over afgelopen jaren opbouwde wordt gekoppeld aan Intrea. “Ik zie Intrea als een logisch verlengstuk van Mondi”, aldus Smulders. “Ik begeleid Mondi-leden desgewenst al jaren op persoonlijke wijze in hun zoektocht naar een tweede huis of vastgoedinvestering. Op basis van die ervaring had ik eerder het idee om dat uit te bouwen tot een geselecteerde portefeuille. Maar ik vond het risico te groot om partijen beleggingsobjecten te laten aanbieden zonder dat ik hier extra controle op kon uitoefenen. Nu is de tijd er wel rijp voor. De combinatie van onze ervaring, knowhow, financiering en hernieuwde energie wordt samengebracht binnen Intrea.” Desgevraagd blijkt ook de actuele situatie in de internationale vastgoedwereld een belangrijke factor achter het initiatief te zijn. “Natuurlijk speelt mee dat de vraag naar beleggingsvastgoed op dit moment zeer hoog is”, zegt Pijnappels. “Door de lage rentestanden zijn mensen op zoek naar alternatieven om rendement te maken. Daarom beleggen steeds meer mensen in internationaal vastgoed.” Vooralsnog wordt gestart met onroerend goed in Oostenrijk. In een latere fase worden daar naar verwachting andere Europese landen aan toegevoegd. Oostenrijk blijkt een van de populairste landen om vastgoed als beleggingsobject aan te schaffen. Dat komt omdat het land zowel een winter- als zomerbestemming is. Maar ook door de stabiele markt met schaars aanbod, hoge eisen op het gebied van architectuur, bouwkwaliteit en fiscale voordelen. Zo heft Nederland volgens Pijnappels (afhankelijk van uw financiële situatie) een relatief klein percentage vermogensbelasting over buitenlands BOX3 onroerend goed. Dit maakt een vakantiehuis in Oostenrijk extra aantrekkelijk. Laat echter altijd uw fiscale plaatje doorrekenen voordat u een aankoopbeslissing neemt.

Oostenrijk in trek
“Negentig procent van Nederlandse kopers in Oostenrijk doet dat vanuit beleggingsoogpunt”, aldus Smulders. “Maar door de hausse blijkt ook veel van het aangebodene niet altijd een goede investering. Zeker als blijkt dat de koopprijs ver boven de marktconforme prijs ligt. Het beroep makelaar is in Oostenrijk aan wettelijke regels en een gedegen beroepsopleiding gebonden, maar toch worden potentiële kopers massaal foutief geïnformeerd. Dat komt ook deels door onwetendheid.” Zo moeten buitenlanders die in Oostenrijk onroerend goed willen kopen, eerst toestemming hebben van de provinciale overheid. Deze toestemming is vereist om onroerend goed op naam van een buitenlander te kunnen schrijven in het kadaster. Elk Bundesland in Oostenrijk heeft aparte wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn er specifieke regels die uitzonderingen op de normale wet mogelijk maken. Ook worden er soms dezelfde begrippen in verschillende wetten gehanteerd die andere gevolgen kunnen hebben zoals het niet aan toeristen mogen verhuren of het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan het huis. Smulders: “In de praktijk bagatelliseren voornamelijk Oostenrijkse makelaars en zakelijk verbonden advocaten en zelfs notarissen de problematiek. Dit speelt vooral binnen kleine gemeenschappen, waarbij professionele partijen elkaar de bal toespelen.”
‘Intrea bemiddelt in vastgoed en biedt zekerheid en transparantie.’
Transparant en gericht op lange termijn
De belangrijkste doelstelling van Intrea is volgens de initiatiefnemers dan ook dat investeerders krijgen waar ze voor tekenen. Pijnappels: “We bemiddelen in vastgoed, maar bieden zekerheid en transparantie. Als investeerder ben je bijna altijd afhankelijk van derden. En jouw rendement is uiteindelijk ondergeschikt aan het belang van de verkopende partij. Of van de ontwikkelaar die zijn project verkeerd calculeerde en daarom de rendementsprognoses naar beneden blijft bijstellen. Daar willen wij verandering in brengen. Door het vóóraf bieden van ongekende zekerheid en transparantie, ongeacht waar en via wie je uiteindelijk investeert.” Concreet betekent dit, dat al het onroerend goed dat Intrea via de website aanbiedt is doorgelicht. De reële prijs, geen verborgen kosten, juridisch en fiscaal dichtgetimmerd, juiste vergunningen, inzicht in bestemmingsplan, omgevingsrapport, bouwkundig op orde, met projectbeheer, onderhoud, verhuurmanagement en alles op basis van een eerlijke verhuurrendementsprognose.

Smulders en Pijnappels hebben als enig aandeelhouders een onafhankelijke positie en kunnen als directie eigen beleid bepalen. Dat beleid is voor de toekomst gericht op het uitbouwen van de relatie met haar beleggers door middel van objectieve dienstverlening gericht op de lange termijn en niet op het bereiken van korte termijn successen. “We zijn ervan overtuigd dat er meer belangstelling zal ontstaan door de manier waarop we onze cliënten bijstaan. We verwachten in de toekomst het aanbod internationaal uit te breiden en te groeien. Maar wel groei vanuit de focus op kwalitatieve dienstverlening.”

Beleggingsobjecten aanbieden
Smulders: "De eerste stap is gezet. Achter de schermen zijn we een jaar actief met de voorbereidingen. Het komende jaar gaan we ons focussen op vastgoedbeleggingen die we willen gaan aanbieden op overigens niet alleen de Nederlandse en Belgische markt, maar om te beginnen ook Duits- en Engelstalige landen. Dat is al een uniek verkoopargument (USP).
De tweede stap is nu om vastgoedbeleggingen (recreatiewoningen, chalets, appartementen, hotels, vakantieparken) te selecteren, die voldoen aan strenge criteria. Daar nemen we ruim de tijd voor. Alleen als we er zelf in geloven na een zeer gedegen onderzoek treffen we voorbereidingen voor vervolgstappen en uiteindelijk de verkoop.

Vastgoedbelegging onder de aandacht brengen? 
Het begint met de registratie op Beleggeninvastgoed.eu. Vervolgens kunt u op uw persoonlijke pagina een beleggingsobject of -project aanbieden. Intrea toetst de belegging en komt met een voorstel of advies als het object niet aan de strenge criteria voldoet."

www.beleggeninvastgoed.eu
www.intrea.eu
Voor wie?
Intrea richt zich op investeerders of beleggers met een vrij te besteden vermogen vanaf 500.000 euro. De beleggingsobjecten die Intrea aanbiedt zijn: zorgvuldig geselecteerde bestaande chalets en appartementen, nieuwbouw chalets en appartementen van geselecteerde ontwikkelaars, aankoop van grondposities met bouwbestemming voor toeristische verhuur, eigen projectontwikkeling van chalets en appartementen, waaronder renovatieprojecten van (oude) hotels op toplocaties en projectontwikkeling waarbij de belegger kan participeren via een vastgoedfonds.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Jens de Jongh
Datum: 06-05-2021

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten