HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Het invoeren van een auto in Italië

Leven in Italië zonder auto is ondenkbaar, buiten de grote steden zelfs onleefbaar. In de provincie en op het platteland is het openbaar vervoer nog steeds gebrekkig, al probeert men er wel wat van te maken. In bijvoorbeeld Lecce, Zuid-Italië wordt gewerkt aan een trolleybus-project. Lecce is al jaren voorzien van de benodigde bovenleidingen, maar van de bus ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Dus stapt iedereen in de auto, die niet alleen een statussymbool is voor veel Italianen, maar ook absoluut noodzakelijk. Conclusie: Wie een (tweede) huis in Italië heeft, kan praktisch niet zonder auto.

Nederlanders die zich definitief in Italië willen vestigen zullen hun Nederlandse voertuig wellicht willen meenemen. Dat heeft echter nog wel wat bureaucratische voeten in de aarde. De auto zal moeten worden ingevoerd en de vereiste papierwinkel is nog wel eens onoverzichtelijk. Hieronder daarom een beknopt overzicht van de te volgen procedure. 

Uitvoer van uw motorvoertuig
Om een auto met een Nederlands kenteken uit te voeren, moet in de eerste plaats de kentekenregistratie in Nederland bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) beëindigd worden in verband met het stopzetten van de voertuigverplichtingen in Nederland (denk aan motorrijtuigenbelasting, wettelijke aansprakelijkheid en APK). Het maakt verschil of de auto naar Italië gaat of daar al is. In het laatste geval kan de registratie ook schriftelijk vanuit het buitenland worden beëindigd. Er moet een uitvoerverklaring ingevuld worden en zodra deze is geaccepteerd mag geen gebruik meer worden gemaakt van de openbare weg in Nederland, tenzij een uitvoerkenteken is aangevraagd. Wilt u dus vanuit Nederland zelf met de auto vertrekken dan is het zaak dit te regelen. Een aangifte ten uitvoer bij de douane is binnen de EU niet nodig. De RDW heeft uitstekende informatie beschikbaar, waaronder een brochure over het zelf uitvoeren van een auto of motor, zie www.rdw.nl.

Invoer van uw motorvoertuig
Om de Nederlandse auto in te voeren in Italië dient men zich te wenden tot het lokale kantoor van de Motorizzazione Civile (Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - UMC) om een Italiaans kentekenbewijs aan te vragen (carta di circolazione). Vervolgens dient de auto geregistreerd te worden in het Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
De UMC verifieert de technische gegevens van de auto. Ook controleert de UMC fiscale gegevens in verband met de belastingvrije invoer. Invoer is belastingvrij als de auto minimaal zes maanden op uw naam heeft gestaan. Bij de UMC dient u ter controle alle originele autopapieren te overleggen, dus het kentekenbewijs ofwel voertuigbewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs. Deze documenten dienen te zijn vertaald in het Italiaans door een beëdigd vertaler.

Bij de UMC dient u ook het uiteindelijke aanvraagformulier in, met overlegging van kopieën van alle vereiste documenten en bewijzen van storting van de verschuldigde heffingen en zegelrechten. Informeer van tevoren welke documenten vereist zijn, de UMC heeft hiervoor lijsten beschikbaar die u onnodige ritten naar het loket besparen. Als de UMC alle documenten heeft goedgekeurd moet er nog een keuring (collaudo) plaatsvinden. Als alles in orde is, krijgt u een goedkeuringsstempel, en kunt u na betaling uw Nederlandse nummerplaten inwisselen voor de Italiaanse targhe.

Als tot slot de 'carta di circolazione' is afgegeven dient u binnen zestig dagen de registratie in het PRA te regelen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte voertuigen. Een nieuwe auto is een auto rechtstreeks van de fabriek die nooit eerder is geregistreerd of een auto die eerder is geregistreerd in een EU-land maar niet meer dan 6.000 km heeft gereden óf binnen zes maanden na eerste registratie in het buitenland is overgeschreven. In alle andere gevallen spreekt men van een gebruikte auto. De RDW in Nederland gaf tot voor kort een homologatieverklaring af voor in Nederland geregistreerde auto’s, maar inmiddels heeft de Europese Commissie bepaald dat EU-landen verplicht zijn de registratie van een voertuig over te nemen als deze afkomstig is uit een andere lidstaat. Voor gebruikte auto’s is een homologatieverklaring of CVO dan ook in principe niet vereist, maar het is altijd verstandig om te informeren wat in uw geval van toepassing is.

De documenten die men zonder meer dient te overleggen voor de invoer van een auto zijn:

 • Een kopie van het originele en Italiaanse kentekenbewijs;
 • Een kopie van het identiteitsbewijs;
 • Certificato di residenza (uittreksel uit het bevolkingsregister) en/of een kopie van de attestazione di iscrizione anagrafica (officiële verklaring van woonplaats);
 • Model NP2B voor de inschrijving in de PRA met vermelding van het fiscaal nummer (codice fiscale);
 • Een gewaarmerkte eigendoms/houdersverklaring (vertaling vereist);
 • Als het gaat om een rechtspersoon; een verklaring van de Kamer van Koophandel of een andere vergelijkbare juridische verklaring;
 • De door het UMC goedgekeurde en van alle stempels voorziene papieren;
 • Stortings- en betalingsbewijzen van alle vereiste heffingen.

Vanwege alle administratieve vereisten kan het invoeren van de auto een nogal ingewikkelde zaak lijken. Daarom een paar tips:

 • Informeer van tevoren goed naar de vereisten, zowel bij de RDW in Nederland als bij de UMC in Italië. Zorg dat alle vereiste documenten in orde zijn. Er is immers niets zo vervelend als steeds weer terug te moeten naar de UMC omdat er weer iets mankeert aan een officieel document of omdat een zegel ontbreekt.
 • Documenten dienen in kopie te worden ingeleverd, maar vaak wordt ook gevraagd het origineel te tonen. Maak er een gewoonte van twee mappen mee te nemen wanneer u documenten dient te overleggen, één voor de originelen en één voor de kopieën. Ter plekke is het niet altijd mogelijk kopieën te maken.
 • Maak eventueel gebruik van de diensten van de Automobile Club d’Italia (Italiaanse ANWB) die tegen betaling de invoer kunnen afhandelen. Voor wie zelf een (nieuwe) auto wil invoeren kan dat ook doen via een speciaal internet loket van de ACI, het Sportello Telematico dell’automobilista (STA). Zie www.aci.it.
 • U kunt ook tegen betaling een Agenzia Pratiche auto inschakelen, maar verzeker u er dan wel van dat het een bonafide onderneming is, die u niet uw rijplezier in Italië ontneemt.
Bijdrage mr drs Margreet Sjoerts, verbonden aan Sjoerts Advocatenkantoor.
Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Italië
Bezoek regelmatig het landendossier Italië en maak en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 07-03-2011

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten