HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Gebruikersvoorwaarden

Mondi, heeft als belangenorganisatie op haar website verschillende forums. Op deze forums kunnen bezoekers informatie verzamelen en delen. Enkele forums zijn besloten, omdat hierop vertrouwelijke informatie geplaatst wordt. Mondi heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bezoekers de toegang tot deze forums te weigeren.

Om de forums beschaafd en informatief te houden heeft Mondi gebruikersvoorwaarden met gedragsregels geformuleerd, waaraan iedere bezoeker zich dient te conformeren. Tot de forums behoren ook de reactiemogelijkheden onderaan nieuwsberichten en de publieke beoordelingen.

Gebruikersvoorwaarden
Mondi respecteert iedere mening, mensen hebben het recht zich vrij te uiten mits zij zich baseren op feiten en gegevens die te onderbouwen zijn. Mondi dringt er op aan om voorzichtig te zijn met speculatieve uitlatingen. Speculatieve uitlatingen kunnen zeer schadelijk zijn.

Mondi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die in de forums worden geplaatst. Het plaatsen van informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf. De bezoeker is dus ook verantwoordelijk voor door hem geplaatste foutieve of misleidende informatie. Mondi behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing van haar forums te verwijderen.
Bezoekers dienen elkaar en anderen te respecteren: bijdragen die de fatsoensnormen overstijgen, onwettelijk of geheel irrelevant zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd.

Bezoekers mogen slechts gebruik maken van één identiteit; het gebruik van een 'valse' identiteit is niet toegestaan. Valse identiteiten (en bijdragen uit naam van valse identiteiten) worden zondermeer verwijderd uit de database van Mondi. Het opzettelijk verhullen van de afkomst van berichten is niet toegestaan.
Voor de publieke beoordelingen geldt dat een beoordeling op de website anoniem mag zijn (ter bescherming van de afzender), maar dat de herkomst van een beoordeling voor Mondi zelf duidelijk moet zijn. Bij onduidelijkheid over de afzender wordt een beoordeling verwijderd.

Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum. Bijdragen met verwijzingen naar websites, die een ander doel hebben dan enkel te informeren, worden verwijderd.

Vragen aan Mondi dienen uitsluitend (m.u.v. de besloten forums) gesteld te worden via de vraag- en antwoordmodule en dit is uitsluitend voorbehouden aan de leden van Mondi. Vragen, die o.a. onder artikelen worden gesteld en niet de inhoud daarvan betreffen, worden zonder kennisgeving verwijderd.

Beleid
Het beleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Als echter blijkt dat een bezoeker zich niet aan bovenstaande gebruikersvoorwaarden houdt, wordt deze bezoeker zonder aankondiging van het forum verwijderd. Het e-mailadres dat u opgeeft bij de registratie voor de website Mondi, wordt gebruikt voor communicatie met Mondi. Mondi zal uw e-mailadres niet voor commerciële of enige andere doeleinden aan derden verstrekken.

Misbruik
Berichten op besloten forums van Mondi worden niet openbaar gemaakt tenzij met uitdrukkelijke instemming van degene die het bericht geplaatst heeft. Mondi ziet er op toe dat bij misbruik van de (besloten) forums gepaste maatregelen worden genomen. Indien nodig zal aangifte worden gedaan wegen schending van privacy en het zonder schriftelijke toestemming verspreiden van vertrouwelijke informatie.

Over de gebruikersvoorwaarden kan niet met Mondi worden gecorrespondeerd. Mondi behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen. 

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten