HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Beperkingen voor zzp’ers in Frankrijk

Vanwege het grote misbruik en oneigenlijk gebruik, is met ingang van 2015 de keuze voor deze bedrijfsvorm aanzienlijk beperkt.

Het Franse statuut van auto-entrepreneur (zzp’er), in 2009 geïntroduceerd door de regering Sarkozy, was bedoeld om de praktijk van niet-gedeclareerde bijverdiensten en het zwart ‘bijklussen’ terug te dringen. Door de ingewikkelde procedures voor het oprichting van een ‘normaal’ bedrijf te vereenvoudigen, werd de inschrijving super makkelijk gemaakt: een formuliertje invullen op de website van auto-entrepreneurs et voilà!

 Uitgeverij Guide Lines, Wim van Teeffelen 
 www.lautoentrepreneur.fr
Het statuut van auto-entrepreneur was en is dus nadrukkelijk bedoeld voor ‘witte’ bijverdiensten, al heeft vanaf het begin de mogelijkheid bestaan om fulltime ondernemer te worden op basis van dit statuut. Vanwege het grote misbruik en oneigenlijk gebruik, is met ingang van 2015 de keuze voor deze bedrijfsvorm aanzienlijk beperkt. Alleen voor bedrijfsactiviteiten die vallen in de professions libérales kan nog worden gekozen voor deze bedrijfsvorm. Dat kan alleen als de ondernemer aan de volgende voorwaarden kan en wil voldoen:
  1. Een zzp’er in Frankrijk mag niet meer omzet realiseren dan 32.900 euro per jaar;
  2. Binnen de bedrijfsactiviteiten van de professions libérales zijn de gereglementeerde bedrijfsactiviteiten uitgesloten, waaronder alle juridische beroepen zoals advocaat, notaris en deurwaarder en alle beroepen in de gezondheidszorg en financiële dienstverlening zoals accountant, hypotheekadviseur, verzekeringstussenpersoon, et cetera;
  3. Elk kwartaal moet 24,6 procent van de gerealiseerde omzet (dus niet van de winst) worden afgedragen aan sociale lasten en belasting. Bij geen omzet (mogelijk gedurende een periode van maximaal 24 maanden) is er geen afdracht, bij geringe omzet is de afdracht gering en desondanks is er toch volledige dekking in het ziekenfonds voor ondernemers (RSI). Pensioen wordt alleen opgebouwd bij een omzet van meer dan 12.500 euro per jaar;
  4. Het statuut is ook beschikbaar voor EU-onderdanen die zich in Frankrijk vestigen. Het ontbreken van een numéro de sécurité sociale is geen belemmering. Op verzoek wordt er gewoon een nummer uitgegeven aan de zzp’er komende uit het buitenland. Aanmelding als auto-entrepreneur houdt automatisch in: de aanmelding als belastingplichtige in Frankrijk. Aanmelding als auto-entrepreneur kan dus onbedoeld tot emigratie leiden en het is dus NIET mogelijk om auto-entrepreneur te zijn en tegelijkertijd belastingplichtig te blijven in Nederland!
  5. Indien de zzp’er in het jaar voorafgaande aan de declaratie van zijn omzet beneden de grenzen van het totale belastbare gezinsinkomen is gebleven (dit bedrag moet berekend worden op basis van het aantal gezinsleden. Voorbeeld: 57.500 euro voor een stel), dan hoeft hij nooit meer iets na te betalen aan belasting. Komt hij daarboven dan kan hij een naheffing inkomstenbelasting verwachten en wordt het statuut van auto-entrepreneur snel een stuk minder aantrekkelijk. Als dat inkomen in het voorgaande jaar buiten Frankrijk is genoten, zoals het geval voor zzp’ers die vers uit het buitenland komen, dan wordt het belastbaar inkomen in het buitenland gebruikt als maatlat;
  6. De auto-entrepreneur is uitgezonderd van BTW. Hij hoeft geen BTW in rekening te brengen bij zijn klanten, maar kan ook geen BTW terugvorderen op zijn inkopen en hij krijgt ook geen BTW nummer;
  7. De auto-entrepreneur kan geen personeel in dienst nemen.
Iedereen die op dit moment al is ingeschreven als auto-entrepreneur met een andere bedrijfsactiviteit dan die van de professions libérales, is verplicht zich vóór 19 december 2015 in te schrijven in:
  • het Registre des Commerces et des Sociétés (RCS) in geval de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie ‘commerce’ (in geval van ‘zakelijke dienstverlening’ kan onderzocht worden of een overstap naar de professions libérales mogelijk en wenselijk is), of
  • in het Répertoire des Métiers (RM) indien de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie ‘services’. In dat geval moet ook de verplichte ondernemerscursus gevolgd worden (voorheen kreeg de auto-entrepreneur hiervoor dispensatie).
De inschrijving houdt in dat de ondernemer automatisch wordt geregistreerd als een micro-entreprise, dit is een entreprise individuelle die kiest voor het micro-régime en in dit geval voor de variant micro social simplifié. De voormalig auto-entrepreneur blijft gewoon sociaal verzekerd binnen de RSI, de verzekeraar voor zelfstandigen, daar verandert niets aan. Voor de inschrijving in het RCS of het RM is een nieuwe procedure in het leven geroepen en de ondernemer kan hiervoor een dossier opvragen bij de betreffende Chambre. Als de procedure op de juiste wijze wordt uitgevoerd ontvangt hij ter bevestiging van de inschrijving van zijn bedrijf een Extrait K ( uittreksel Chambre de Commerce), dan wel een Extrait D1 ( uittreksel Chambre des Métiers). Anders dan als auto-entrepreneur wordt hij nu beschouwd als een echt bedrijf dat is opgenomen in één van de Franse registers van bedrijven. Deze inschrijving is overigens gratis.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 21-05-2015

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten