HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact
< Terug

Easy Living Portugal

Eerste indruk /
Kennismaking
Nakomen van
afspraken
Begeleiding bij
aankoop
Kennis van
zaken
Service
Algehele indruk
Aftersale
Mondi

Contactgegevens:


Actief in:

Noord-Portugal

Over Easy Living Portugal

Helaas kan de heer Jack B. van Easy Living Portugal het niet nalaten om mensen lastig te vallen met smaad en laster, waaronder notabene kopers maar ook Rob Smulders, directeur van de belangenorganisatie Mondi.
Speciaal in het afgeschermde deel voor leden van Mondi kunt u onderaan deze pagina lezen wat er speelt.
Zie ook de publieke pagina Kopersbijeenkomst Easy Living Portugal.

De heer Jack B. probeert de indruk te wekken dat hijzelf lastig wordt gevallen en hij hiervan ook aangifte heeft gedaan. Als van deze aangifte al daadwerkelijk sprake van zou zijn, de Portugese justitie zou beslissen om een onderzoek in te stellen, dan zien we die dagvaarding tegemoet.
Kennelijk haalt de heer Bastiaansen inspiratie uit de juridische produdures die tegen hem zelf worden aangespannen en waar de eisers in het gelijk worden gesteld.
Ook Rob Smulders heeft aangifte gedaan bij de politie in Tilburg (Nederland) de dato 1 juli 2023 tegen de heer J.G.J. Bastiaansen wegens laster, nadat we uiteraard eerst de heer Bastiaansen nogmaals de gelegenheid hebben gegeven om alle opzettelijk gepubliceerde onwaarheden te verwijderen op internet en social media. Ook het gebruiken van foto’s van de heer Smulders is zonder toestemming – welke ontbreekt – niet toegestaan en dus eveneens onrechtmatig. De politie is op 2 juli 2023 een onderzoek gestart.

Daarnaast start Rob Smulders en Mondi een civielrechtelijke spoedprocedure (kort geding) aan tegen de heer Jack B. Op de sommatie van de advocaat heeft de heer Jack B. niet gereageerd.

10 oktober 2023
Kort geding procedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda), die Mondi heeft aangespannen tegen Jack Bastiaansen. De heer Bastiaansen is niet op komen dagen. Uitspraak voorzieningenrechter volgt uiterlijk op vrijdag 20 oktober 2023.

20 oktober 2023
Het verstek is verleend en de vordering van Mondi op de heer Jack Bastiaansen is toegewezen.

30 oktober 2023
De deurwaarder heeft het vonnis aan de heer Jack Bastiaansen (gedaagde) betekend.
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda 
4.2. gebiedt gedaagde zich te onthouden van het (laten) doen van uitingen van beschuldigende aard, welke a) onvoldoende steun kennen in de feiten en b) van de aard en strekking zijn als weergegeven onder randnummer 8 van de dagvaarding en in (de onderdelen van) productie 3 bij de dagvaarding,
4.3. welk gebod ziet op uitingen die betrekking hebben op eiseres en/of haar directie in de persoon van de heer Rob Smulders en op gedrukte en/of digitaal verschenen en te verschijnen (sociale) media, waaronder (een) website(s) waarop gedaagde publiceert of laat publiceren,

Bij gebreke waarvan gerequireerde de volgende dwangsommen zal verbeuren:
4.4. zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €1.000,00 voor elke dag dat bedoelde uitingen op het internet zijn geplaatst of zonder begeleiding van rectificatie in druk zijn blijven staan, dit na ommekomst van twee dagen na betekening van dit vonnis tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt.

Concreet betekent dit dat Mondi op alle punten in het gelijk is gesteld en dat de heer Bastiaansen alle uitingen over Mondi eo Rob Smulders van o.a. social media en internet dient te verwijderen. Alle uitingen die niet zijn verwijderd vanaf 1 november kost de heer Bastiaansen € 1.000,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Mondi kan dit bedrag zonder tussenkomst van een rechter vorderen of beslag laten leggen op vermogensbestanddelen.

Medewerkers:

Mondi over Easy Living Portugal:

Word nu lid om relevante achtergrondinformatie over dit bedrijf te kunnen raadplegen. Als lid krijgt u toegang tot het beoordelingsverslag van Mondi met eventueel aanvullende nuttige informatie.
nu lid worden

Beoordelingen van derden:Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten