HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Dossier: La Marina

Op deze pagina leest u het verhaal van een familie die een huis kocht in La Marina (Elche), dat op een gegeven moment door de gemeente is gesloopt. Mondi is van mening dat dit verhaal als waarschuwing kan dienen voor iedereeen die in willekeurig welk land gaat kopen. Het verhaal is opgetekend door de betreffende familie zelf.

Reactie Mondi
Mondi is van mening dat het ontoelaatbaar is dat een situatie als deze zich voordoet. Een situatie waarin alle betrokkenen partijen passief blijven en de gedupeerde kopers jarenlang moeten procederen om hun gelijk te behalen. 

Afschepen
Onderstaand verhaal is een waarschuwing voor alle kopers van onroerend goed. Pas op met wat u koopt en van wie. Ziet u ergens een bord van de gemeente dat u niet vertrouwd, laat u dan niet afschepen met het argument dat dit 'wel goed zal komen'. Vraag in Spanje altijd om een bankgarantie als u een nieuwbouwwoning koopt, deze komt voor kosten van de bouwer/ontwikkelaar.

Onzekerheid
Met betrekking tot dit verhaal moet gezegd worden dat de situatie in Spanje inmiddels veranderd is. De markt ontwikkelt zich. Voor 2004 was het niet ongebruikelijk dat vergunningen achteraf geregeld werden met de burgemeester of ambtenaren van de gemeente, hierbij werd mogelijk gebruik gemaak van steekpenningen. In 2004 vonden verkiezingen plaats en veranderde de samenstelling van gemeentebesturen. Gemeenten ontwikkelden vervolgens nieuw beleid en veel vergunningen werden ingetrokken. Mede hierdoor worden er momenteel circa 150 duizend illegale woningen bewoond door buitenlanders. Dit geval staat dus niet op zich! Een groot aantal van deze mensen verkeren tot op de dag van vandaag in onzekerheid en wachten nog steeds op legalisatie van hun woning.

Tips
Mondi spoort alle betrokken partijen aan om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Intussen zal Mondi de direct en indirect betrokkenen om een reactie vragen. Heeft u tips of suggesties? Laat het ons dan weten via het contactformulier op deze website.

Was getekend,

Rob Smulders
Directeur Mondi

Feiten en gegevens

In chronologische volgorde

februari 2004
In februari 2004 komen wij op de Second-Home beurs te Houten in contact met een Nederlandse makelaar die actief is in de regio Alicante, Spanje. Naar aanleiding van ons beursbezoek en de door ons getoonde interesse heeft de makelaar ons thuis bezocht met informatie en een maquette van een schitterende woning (type “Villa Mundo”).

mei 2004
In mei 2004 zijn wij afgereisd naar Alicante voor een bezichtigingsbezoek. De makelaar haalde ons op van ons hotel en nam ons mee om huizen te bekijken in o.a. de gemeente Elche. In La Marina liet hij ons de reeds afgebouwde en bewoonde c.q. in aanbouw zijnde woningen zien van het type “Villa Mundo” gebouwd door een Belgische projectontwikkelaar. Het betrof hier een kleinschalig project van zo’n 20, dezelfde woningen, schitterend gesitueerd op zo’n 4 km buiten La Marina. De makelaar bracht ons in contact met Nederlandse families die reeds een woning van dit type hadden gekocht. Deze mensen waren bijzonder tevreden over hun woningen.

Rode borden
Het viel ons op dat bij het complex een aantal rode borden stonden (geplaatst door de gemeente Elche) met daarop de tekst (in het Spaans) “Bouwovertreding”. Op onze vraag waarom die rode borden er staan vertelde de makelaar (en ook de projectontwikkelaar) dat dit is omdat een aantal mensen méér dan de toegestane 140 m2 woningoppervlakte hadden laten bouwen (b.v. ook een extra garage of een zwembad). Dat is in overtreding met de afgegeven bouwvergunning door de Gemeente, zo is de uitleg, en dan plaatst de Gemeente zo’n bord. Er wordt dan aan de bouwer, de projectontwikkelaar, een boete opgelegd en zodra die betaald is wordt het bord verwijderd. Dat was de uitleg van de makelaar en de projectontwikkelaar.

Duidelijk
De werkelijke betekenis van die rode borden, zo zou later blijken, is heel anders. De betekenis van die borden is dat alle huizen in dat project zonder ook maar enige bouwvergunning gebouwd waren en dat die vergunning ook nimmer door de Gemeente afgegeven wordt. Deze werkelijke betekenis van de borden was bij de makelaar en de projectontwikkelaar genoegzaam bekend, maar die verzwegen dat voor potentiële kopers. Omdat kopers tijdens bezichtigingen die borden toch zagen verzonnen zij daar de uitleg van de “overbouw” bij. Zoals gezegd werd ons dit alles pas veel later en op een zeer pijnlijke wijze duidelijk.

Volgens de makelaar was de woning, die wij zouden kopen, op deze plek een bijzonder goede investering met zeker ook goede verhuurmogelijkheden. Bovendien waren er al vergevorderde plannen met Nederlandse investeerders c.q. relaties van de makelaar om op een reeds door de projectontwikkelaar aangekochte stuk grond van 40.000 m2 nog luxere villa’s te bouwen. Dit stuk grond bevond zich op ca. 500 meter van ons project en zou volgens de makelaar onze woningen alleen maar in waarde doen stijgen.

Vertrouwen
Mede door bovenstaande en het vertrouwen dat de makelaar ons gaf, besloten wij voor deze woning te kiezen en bracht de makelaar ons in contact met de eigenaren van de projectontwikkelaar. Zij hadden in La Marina een perceel van 10.000 m2 waarop 6 villa’s gebouwd werden. Vijf woningen waren reeds verkocht en zij konden ons nog een stuk grond van ca. 1700 m2 met complete woning van 140 m2 inclusief zwembad leveren voor 265.000 euro. Dit was inclusief de kosten voor notaris, advocaat en vertaler. De woning kon binnen 120 dagen opgeleverd worden.

Na diverse onderhandelingen op het kantoor van de projectontwikkelaar te La Marina én later bij ons thuis in Capelle aan de IJssel, besloten wij tot kopen over te gaan. De koopovereenkomst werd getekend en een bedrag van 10.000 euro door ons gestort op de rekening van de projectontwikkelaar. De woning zou in maart 2005 opgeleverd worden en in november 2004 betaalden wij het restant van 255.000 euro aan de projectontwikkelaar.

november 2004
In november 2004 ontvingen wij een schrijven van de projectontwikkelaar, waarin ons werd medegedeeld dat er bezwaar werd gemaakt door onder andere de omwonenden tegen de bouw. Door deze omstandigheden kon de verplichting aan ons om vóór eind januari 2005 (binnen 120 dagen) op te leveren niet nagekomen worden. Wij hebben direct gereageerd en gevraagd of hij het reeds aanbetaalde bedrag dan maar terug wilden storten. Zijn voorstel was toen om op zijn kosten naar Spanje te komen want hij had nog 4 andere opties voor ons. Na telefonisch overleg met de makelaar hebben wij daartoe besloten.

december 2004
In December 2004 haalde de makelaar ons op van het vliegveld in Alicante en bracht ons onder in een hotel in Alicante. De volgende dag zijn wij met de projectontwikkelaar en de makelaar de diverse opties gaan bekijken. Deze bezichtiging hebben wij op video vastgelegd mét het commentaar en beelden van de makelaar, die ons aanmoedigde onderstaand huis te kopen.
Één van de opties was een huis dat reeds in een vergevorderd stadium van de bouw was en dat tussen zes reeds bewoonde villa’s lag. De Nederlandse eigenaren van deze woning, welke beiden werkzaam waren als agenten voor de projectontwikkelaar, konden hun financiële verplichtingen jegens de projectontwikkelaar niet nakomen.

Escritura
Omdat deze woning zeer naar ons zin en bijna afgebouwd was, bovendien werd door de projectontwikkelaar gegarandeerd dat de woning binnen ca. drie tot vier weken gereed zou zijn, besloten wij tot aankoop van de woning over te gaan. Reeds de volgende dag zijn wij met een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar, een vertaler en de eigenaren, naar een notaris in Elche gegaan. Daar hebben wij de Escritura (eigendomsbewijs) van de eerste grond terug laten schrijven en de Escritura van de nieuwe woning in laten schrijven.

januari 2005
In Januari 2005 lag de bouw plotseling stil. Volgens de makelaar was slecht weer de reden. Na enkele dagen hoorden wij dat er een bouwstop was. Nu was de reden dat er werd gewerkt met illegale bouwvakkers. Het zou allemaal goed komen volgens de makelaar en de projectontwikkelaar. Weer iets later hoorden wij dat er een cascowoning, een stukje verderop, was afgebroken.
Wij schrokken hier enorm van en zijn direct naar Spanje vertrokken om polshoogte te nemen. Daar aangekomen hoorden wij dat de bouw van alle (ca.25) woningen illegaal was. Wij hebben ons verzameld met de andere gedupeerden en hebben, op advies van de makelaar, een advocaat (welke kantoor houdt in het makelaarskantoor) in de arm genomen. Deze had relaties in de gemeente Elche en kon snel informatie boven tafel brengen.

Gelijk
Samen met de advocaat én de gedupeerden zijn wij mét de makelaar naar de gemeentelijke instanties in Elche gegaan om uitleg te vragen. Zonder resultaat. Na enkele dagen ontvingen wij een e-mail van de advocaat, waarin deze mededeelde dat de woning van een Belgische familie als eerste zou worden afgebroken. Maar… onze woningen hadden voorlopig nog de tijd. Nadat wij enkele dagen later weer thuis in Nederland waren belde de makelaar met de mededeling dat ons huis met de grond gelijk gemaakt was.

februari 2009
Nu vier jaar later blijft de situatie onveranderd en is een impasse ontstaan. Wij zitten met een gesloopt huis en geen van de betrokken partijen (de projectontwikkelaar, makelaar, advocaat en de gemeente Elche) wil ons helpen. De Belgische projectontwikkelaar is Spanje ontvlucht, de Nederlandse makelaar onttrekt zich van alle verantwoordelijkheden en de gemeente Elche zegt in hun recht te staan een illegaal gebouwde woning te mogen slopen. En wij? Wij zijn 265.000 euro en een groot bedrag aan advocaat- en proceskosten armer.
Ons advies aan potentiële kopers van een woning in Spanje (of een ander land):

doe alleen zaken met makelaars die bekend zijn bij Mondi (de makelaar waar wij zaken mee deden is door Mondi als lid geweigerd, maar dat wisten wij natuurlijk pas achteraf);
teken nooit een koopovereenkomst zonder eerst een hypothecaire lening bij een Spaanse bank geregeld te hebben. Hoe gering die lening ook moge zijn, de bank zal altijd, voordat zij u het geld verstrekt, grondig nagaan of bouwvergunningen verstrekt zijn, de eigendomsrechten van de grond in orde is en de financiële situatie van de bouwer in orde is. Als de bank u de hypotheek verstrekt dan heeft u een goede indicatie dat alles in orde is.
De enorme (en kostbare) fouten die wij gemaakt hebben zijn:
een volkomen en te groot vertrouwen in de Nederlandse makelaar
het uit eigen middelen betalen van de volledige koopsom
juni 2013
Update
Zoals bekend hebben wij de eerste rechtszaak verloren, daarna het hoger beroep gewonnen.
Tijdens deze zaken heeft de makelaar via zijn advocaat een schikking aangeboden van 30.000 euro, welke wij niet geaccepteerd hebben.
Na het door ons gewonnen hoger beroep is de makelaar in cassatie gegaan en dit heeft hij uiteindelijk verloren, waarna hij is veroordeelt (in privé als wel bv) tot het betalen van zo’n 300.000 euro.
Daarna werd het erg stil. Wij hebben overal beslag op gelegd maar geen doel getroffen. In de tussenliggende jaren is de makelaar er wel in geslaagd om zijn privé bezittingen (huis in Nederland en in Spanje) op naam van zijn ex-(?)vrouw te zetten.
In het eerste kwartaal heeft de makelaar 10.000 euro aan BTW ontvangen van de belasting. Geen idee waar dit vandaan komt als hij zegt niets meer te doen in zijn bv. Wij hebben direct beslag gelegd op belastinggelden, maar natuurlijk wordt er nu niets meer ontvangen.
Tot nu toe is het enige waar wij kans op maken de (uiteindelijk toch door de makelaar) aangevraagde AOW, maar zelfs hiervan hebben wij nog niets ontvangen.
Aad is samen met onze zoon Bob, naar Spanje gegaan en heeft hem vriendelijk verzocht nog eens na te denken over een schikking. Daar stond de makelaar voor open. Ze hebben met elkaar (de makelaar was in gezelschap van een bekende) ca. 1,5 uur aan een tafel gezeten in Moraira, de plaats waar de makelaar werkzaam (redactie: organisatie bekend bij Mondi). 
Aad heeft hem verteld dat als hij niet met een redelijk bedrag zou komen, wij hem zouden “ophangen” in de pers en er voor zorgen dat hij zijn baan zou kwijt raken. Hij begreep het allemaal en vond het ook allemaal zo erg.
Hij beloofde er op terug te komen en er serieus moeite voor te gaan doen.
Een week later kwam er een brief van de advocaat waarin stond dat Aad hem bedreigd had, dat er geen geld was, dat wij overal beslag op hadden gelegd, kortom….hij was zielig. Wel stelde hij voor om met hulp van “derden” te bezien of er ergens geld vandaan kon komen of misschien zelfs een hypotheek op zijn huis te nemen, dan wel te verkopen om aan geld te komen.

Tot zover……niets ontvangen en radiostilte. Hij lijkt er weer mee weg te komen!

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten