HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

De taken van de geometra in Italië

Als u een verklaring wenst dat de woning die u op het oog hebt volledig legaal is, schakelt u een geometra in. Als u zelf gaat bouwen (of als u uw woning grondig wilt verbouwen) en een geschikte bouwkavel heeft gevonden, dient u een aannemer in te schakelen. Hiervoor heeft u in Italië de diensten van een geometra nodig. Een geometra maakt de bouwtekeningen, vraagt de vergunningen aan, maakt bestekken op en legt de koper offertes van aannemers voor.

Vervolgens overlegt hij met de koper wie het werk mag uitvoeren en coördineert en volgt hij de gehele bouw. Hij is verantwoordelijk voor de bouw, de veiligheid op de bouwplaats en voor de oplevering van een gedegen en veilig bouwwerk.

Het is meestal goedkoper een geometra in te schakelen dan een architect voor onder vermelde werkzaamheden. Doe hiervoor voldoende research en neem iemand in de arm die te vertrouwen is en, niet onbelangrijk, die zich verstaanbaar kan maken. Bouwtekeningen moeten door de gemeente goedgekeurd worden. Het is belangrijk dat een geometra goed bekend staat in de gemeente en daar goede contacten heeft. Dit kan veel tijd schelen bij het krijgen van toestemming voor de verbouwing.

De geometra dient ingeschreven te staan in de orde van landmeters en zich te houden aan de beroepsregels en tarieven van zijn beroepsgroep. Hij is bevoegd de volgende werkzaamheden uit te voeren:
  • Het uitmeten van terreinen;
  • Bepalen van perceelsgrenzen;
  • Het maken van kadastrale oppervlakte tekeningen
  • Het taxeren van onroerend goed;
  • Het ontwerpen van bouwtekeningen;
  • Het berekenen van bouwkosten;
  • Het aanvragen van bouwvergunningen;
  • Het voeren van de directie/toezicht houden bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden;
  • Het verrichten van bouwtechnisch onderzoek naar uw (toekomstige) woning.
Let op: De geometra mag geen ander beroep vervullen, dus ook niet als makelaar optreden.
Illegale bouw
Het (deels) illegaal bouwen van huizen was in het verleden, mede afhankelijk van de regio, meer regel dan uitzondering. Vanwege het toezicht komt het tegenwoordig aanzienlijk minder vaak voor, maar het bestaat nog steeds. Om er zeker van te zijn dat de woning conform bouwvergunning(en) gebouwd is, doet een koper er verstandig aan om dit vooraf te laten verklaren door een geometra. Vertrouwen op de verklaring van de makelaar dat alles in orde is, wordt door Mondi afgeraden.
In Italië kan een woning die niet, of niet geheel, gebouwd is conform de vergunningen, in de praktijk niet verkocht worden.

Bij een eigendomsoverdracht in Italië is de Italiaanse notaris tegenwoordig persoonlijk verplicht en aansprakelijk om na te gaan en te documenteren dat de woning 100 procent overeenstemt met de bouwvergunningen. Zo niet, dat moet eerst het een en ander worden rechtgezet en dat betekent niet alleen veel tijdverlies, maar in principe ook sancties en vaak de verplichting tot verwijdering van hetgeen gebouwd is zonder vergunning. Met andere woorden, in Italië kan het probleem niet worden omzeild door de koper te laten verklaren dat hij/zij de woning aanvaardt in de huidige staat, et cetera.

Voor de volledigheid: Dit tenzij gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamde 'condono edilizio', een soort inkeerregeling waarbij het een en ander wordt 'gesaneerd' tegen betaling van een gereduceerde boete. Zulke condoni zijn er in het verleden regelmatig geweest, maar gezien de veranderde politieke inzichten op dit vlak is het maar de vraag of zulke condoni in de toekomst weer wordt afgekondigd.
Bron toevoeging laatste twee alinea's: Gérard Prinsen.

Communicatie
Er bestaat ook de mogelijkheid een Nederlandstalige bouwbegeleider in te schakelen die de hele communicatie tussen de geometra en de klant verzorgt en die controleert of de bouw volgens plan verloopt. Voor degenen die niet in staat zijn het bouwproject regelmatig te bezoeken is het verstandig fotomateriaal van het project op te vragen zodat het bouwproces vanuit thuis kan worden gevolgd. Als elke stap bewust wordt gezet, kan de woning met een gerust hart gebouwd worden. Dat bouwen gaat in Italië gepaard met enorm veel regels en wetten waar Nederlanders vaak niet van op de hoogte zijn. Weersta de verleiding om toch dat extra schuurtje of die veranda te bouwen zonder bouwvergunning. Als er illegale bouwwerken ontdekt worden, is het hek van de dam.
Bezit, aan- en verkoop van vastgoed in Italië
Bezoek regelmatig het landendossier Italië en maak en maak als lid proactief gebruik van uw Mondi lidmaatschap door vragen te stellen in de vraag- en antwoordmodule onder aan de pagina van het van het landendossier over alles wat te maken heeft met de aankoop, bezit en verkoop van een (tweede) woning.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 06-05-2020

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten