HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Belastingdienst gunt erfgenamen nauwelijks rouwtijd

Als het lot toestaat en iemand overlijdt, gaat zijn of haar erfenis in principe naar de erfgenamen. Bijvoorbeeld geld, een huis in het buitenland of andere vermogensbestanddelen. En juist de belastingdienst in een groot aantal landen heeft weinig clementie bij de financiële afwikkeling van de nalatenschap. Verricht een erfgenaam niet op tijd aangifte en/of betaalt men niet op tijd, dan volgen zonder pardon hoge boetes.

Uw erfenis en belasting
U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag: de vrijstelling.
Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is in Nederland.


Bron tabel: belastingdienst.nl

In Nederland stuurt de belastingdienst een aangiftebrief erfbelasting naar een van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene, waarin de belastingdienst vermeldt dat de erfgenamen aangifte moeten doen. In de brief staat ook hoe u aangifte doet en wanneer de aangifte binnen moet zijn.
Bij vermogen in het buitenland, kunnen de procedures behoorlijk afwijken met alle gevolgen van dien.

Voorbeeld bij bezit van een woning in Spanje
Om een nalatenschap in Nederland en Spanje af te wikkelen moet men in hoofdlijnen de volgende fases doorlopen:
  1. Men moet een verklaring van erfrecht afgeven;
  2. Men moet aangifte successierechten doen;
  3. Men moet de nalatenschap/bezittingen definitief verdelen.
De betaling van de Spaanse erf- en schenkbelasting dient plaats te vinden binnen zes maanden na overlijden van de persoon (erflater) waar de erfenis van wordt verkregen. Op verzoek kan deze termijn met zes maanden verlengd worden. Indien betaling niet binnen de daarvoor vastgestelde termijn plaatsvindt, wordt er een economische sanctie opgelegd. Bij indiening na twaalf maanden geldt een boete van tien procent plus de wettelijke rente.

Uitvoerige informatie treft u aan in het boek Spaanse nalatenschappen.

Voorbeeld bij bezit van een woning in Frankrijk
Wie in Frankrijk een erfenis krijgt of een schenking ontvangt, moet hiervan een melding maken bij de Franse fiscus via een déclaration de succession of een enregistrement de l’acte de donation.
Als erfgenaam of ontvanger van een schenking kunt u aan de Franse belastingdienst (laten) vragen om de inhoud van die verklaring te controleren. De fiscus heeft daarvoor een jaar de tijd. Het voordeel hiervan is dat erfgena(a)m(en) of de ontvangers er gerust op kunnen zijn dat de zaak in orde is. Mocht de Franse belastingdienst in dat jaar niet reageren, dan is er na dat jaar geen fiscale controle op de erfenis of schenking meer mogelijk.

Als de erflater buiten Frankrijk is overleden en er zijn Franse bezittingen in de nalatenschap betrokken, dan moet er aangifte Franse successierechten worden gedaan binnen een termijn van een jaar. Als de erflater in Frankrijk is overleden, dan moet er aangifte Franse successierechten worden gedaan binnen een termijn van zes maanden.
Bij overschrijding van de aangiftetermijn krijgen de erfgenamen te maken met een boeteregeling. In Frankrijk moet de betaling van de belastingaangifte gelijktijdig met de indiening van de aangifte plaatsvinden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt er een boete opgelegd van 0,4 procent per maand over het uitstaande bedrag.

Uitvoerige informatie treft u aan in het boek Franse nalatenschappen.

Vragen over onder andere dit onderwerp voor alle landen?
Mondi adviseert voor aankoop van vastgoed in het buitenland al rekening te houden met vroeg of laat het onvermijdelijke. Mondi krijgt veel vragen over dit onderwerp van onder andere advocaten, notarissen, vereffenaars en uiteraard consumenten. Soms is niet eens duidelijk waar het vastgoed zich precies bevindt. Er is dan ook geen akte beschikbaar.
Mondi neemt uitsluitend vragen van haar leden in behandeling in collectief belang Mondi lidmaatschap Plus of op basis van een persoonlijke situatie Mondi lidmaatschap Premium.

Bronnen: Guide Lines, MondiFacebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 13-12-2019

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: verstandige keuze!

De oorsprong begint in 2001, maar sinds 2005 ligt de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers en eigenaren van een woning in het buitenland. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen, een deskundig netwerk en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen onderaan de pagina van het landendossier of themapagina naar keuze.

Mondi lidmaatschap Plus of Premium
Snel online geregeld!


Criteria Mondi Professional kwaliteitslabel en het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten