HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Aandachtspunten seminar programma Mondi

De juridische, fiscale en financiële aandachtspunten bij aankoop van een (tweede) woning in het buitenland zet Mondi voor u op een rijtje.

Afgelopen weekend tijdens de beurs Second Home International (SHI), verzorgde Mondi als belangenorganisatie in samenwerking met een advocaat, fiscalist en financieel deskundige een interactief seminar programma. Ter completering van deze service zet Mondi de besproken juridische, fiscale en financiële aandachtspunten bij aankoop van een (tweede) woning in het buitenland online.

Indien er vragen zijn over of naar aanleiding van onder vermelde aandachtspunten in de breedst mogelijk zin van het woord, dan kunnen leden van Mondi vragen stellen via de vraag- en antwoordmodule. Dit geldt dus ook als u vragen hebt over andere landen.

Direct naar het door u gewenste onderwerp:
 • Juridische QuickScan (voorlopige) koopovereenkomst;
 • Aandachtpunten lezing Fiscaliteiten (belasting);
 • Aandachtpunten lezing De financiering van een woning in het buitenland;
 • Rekenboxmodule haalbaarheidstoets hypotheek buitenland.
Thema Juridische aspecten van een tweede huis
Spreker mr. Martijn Bressers, Bressers Law 
Opmerking Mondi De heer Bressers is zowel advocaat in Nederland als Spanje. Vandaar dat de focus van de lezing op Spanje ligt. 
Aandachtspunten Aankoop huis Spanje
 • Eerst checks doen, dan aanbetaling;
 • Onafhankelijke advocaat;
 • Onderhandse koopovereenkomst: makelaar/advocaat (niet notaris);
 • Volmachten: altijd notariële volmacht (akte!);
 • Betalingsverkeer: niet via de notaris;
 • Betalingsverkeer: gedekte Spaanse bankcheques. Geen Nederlandse cheques;
 • NIE-nummer!
Belangrijke controles
 • Doorhaling hypotheek;
 • Opheffing lasten/beslagen;
 • Nieuwbouw: woonvergunning / bestemmingsplan;
 • Legale bouw; verjaring;
 • Twee kadastersystemen: Registro de la Propiedad en Catastro; inschrijving bebouwing, zwembad etc.;
 • Bestuursrechtelijke sancties (dossiers gemeente);
 • Lasten /risico´s met zakenrechtelijke werking:
  - Hypotheek/beslagen;
  - IBI (OZ belasting);
  - Nutsvoorzieningen;
  - Plusvalia-belasting.
Spaanse koopovereenkomst
 • Reserveringsdocument; juridische status;
 • “Arras”;
 • Koster Koper (behalve Plusvalia);
 • “Cuerpo cierto”.
Belasting bij aankoop
 • Bestaande bouw: overdrachtsbelasting:
  - Catalonië: 10%
  - Valencia/Alicante: 10%
  - Balearen (Ibiza, Mallorca): progressief 7% - 10%
  - Andalucië: progressief 8% - 10%
 • Nieuwbouw: BTW + AJD
  - BTW 10%
  1,5% AJD (´stamp duty´)
 • Bouwgrond: 21% BTW
Verkoop huis Spanje
 • Geldige bankcheque? Kosten bank?
 • Inning in Nederland?
 • Niet-ingezetene ontvangt slechts 97%
 • Betaling in Nederland is mogelijk;
 • Overdracht in Nederland: nee.
Belasting bij verkoop
 • Vermogenswinstbelasting: 21%
 • Gemeentelijke waardevermeerdering grond (´plusvalia´)
  - Pas op naheffingen!
  - Koper: overdrachtsbelasting / BTW
  - Verkoper: winstbelasting
Bezitsbelastingen

Lokaal:
 • IBI (onroerende-zaakbelasting); verschilt sterk per gemeente (jaarlijks)
 • Plusvalia: belasting over waardevermeerdering grond (´plusvalia´) (bij wijziging eigenaar)
Autonome deelgebieden:
 • Vermogensbelasting (jaarlijks)
Landelijk:
 • IRNR (jaarlijks):
  - 24,75% van 1,1 % van de kadastrale waarde indien recentelijk bijgesteld
  - 24,75% van 2 % van de kadastrale waarde indien recentelijk niet bijgesteld
   
Thema Fiscaliteiten (belasting)
Spreker Joris Elfrink FB, Jongbloed Fiscaal Juristen
Opmerking Mondi De heer Elfrink is Master Belastingadviseur. Indien er vragen zijn over of naar aanleiding van onder vermelde aandachtpunten, dan kunnen leden van Mondi vragen stellen via de vraag- en antwoordmodule. 
Aandachtspunten
 • Fiscale gevolgen in Nederland voor buitenlandse woningen
 • Fiscale gevolgen in het buitenland voor de buitenlandse woning
 • Emigratie (algemeen en fiscaal)
 • Erfbelasting en mogelijke dubbele heffing
   
Thema De financiering van een woning in het buitenland
Spreker drs. Albertjan Massier, Hypotheek & Buitenland
Opmerking Mondi De heer Massier is is een onafhankelijk en gevolmachtigd intermediair die zich uitsluitend richt op hypotheekverstrekking op woningen in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België. Indien er vragen zijn over of naar aanleiding van onder vermelde aandachtpunten, dan kunnen leden van Mondi vragen stellen via de vraag- en antwoordmodule. Ook indien u geïnteresseerd bent in de financiering van een woning in een ander land.
Aandachtspunten Introductie Hypotheek & Buitenland
 • Specialist niet-residentfinancieringen sinds 2003
 • Focus op Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België
Waar financieren:
 • lokaal of in Nederland?
 • Actuele mogelijkheden bij de banken?
Wat is maximaal mogelijk? Zowel voor bestaande bouw of nieuwbouw:
 • Frankrijk 85% - 100%
 • Spanje 70%
 • Portugal 75%
 • Italië 80%
 • België 105%
Post-bankencrisis bepalende factoren voor de banken:
 • Voldoende Spaargelden
 • Ligging/locatie van het onderpand
 • Staat van het onderpand
 • Bestemming van het huis (woonbestemming)
 • Registratie urbaan of ruraal
 • Omvang leenbedrag
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Totaal vermogen
Hypotheek voorwaarden
 • Annuïteiten
 • Rentevast perioden
 • Maximale looptijd
 • Vervroegd aflossen en boetes
 • Verplichte overlijdensrisicoverzekering
Financieringsruimte / Toetsing door de bank
 • Maximaal ‘te verwonen’
 • Inkomen:
  - salaris
  - zelfstandig ondernemerschap
  - Grootaandeelhouder B.V.
 • Registraties
  - BKR
  - Lokale kredietregistratie
 • Gezinssamenstelling (kinderen ten laste vereist minimum restinkomen)
Leeftijd en overlijdensrisicoverzekering
 • Verplichting of niet
 • Premie afhankelijk van leeftijd
 • Eindleeftijd vs. Looptijd en maandlast premie
 • Medische keuring
  - Omvang dekking
  - Roken of overgewicht
  - Medische problemen
Bewijsvoering en documentatie
 • Identiteit
 • Inkomen
  - Salaris
  - Winst uit eenmanszaak of v.o.f.
  - Dividenden uit B.V.
  - Huurinkomsten
  - Alimentatie-inkomsten
  - Kopie bankafschriften laatste drie maanden
  - Fiscale aangiften en aanslagen
  - Spaargelden
 • Lasten
  - Bestaande woonlasten
  - Lopende kredieten
  - Alimentatieverplichtingen
 • Onderpand
  - Foto’s / brochure makelaar / website
  - Koopovereenkomst
  - Kopie eigendomsbewijs
Voorbereiden voor de financiering - stappen
 • Hoeveel te besteden?/Maximaal te financieren?
 • Voldoende eigen geld? Spaargelden
 • Documenten verzamelen
Hoeveel tijd kost het? /doorlooptijd aanvraag
 • Oriënteren
 • Opties doorrekenen
 • Dossier samenstellen - START
 • Aanvraag indienen
 • Aanvullende vragen en verzoeken door de bank
 • Taxatie onderpand
 • Definitieve beoordeling door een leencomité
 • Afgifte kredietaanbod – verplichte bedenktijd
 • Vrijgave gelden aan de notaris
 • Eigendomsoverdracht bij de notaris
Zelf hypotheek regelen of met intermediair
 • Zelf het wiel uitvinden
 • Juist inkleden van de aanvraag
 • Het is goede banen leiden van het traject
 • Voorkomen van stress
 • Aanvullende diensten
Bezint eer u begint: maak uw budget met gezond verstand
 • Toekomstige maandlast Hypotheek
 • Gas/water/licht + telefoon en internet
 • Lokale belastingen
 • Spaargeld over?
 • Wat als: Werkloosheid? Ziekte? Echtscheiding? Overlijden?
 • Uw uitgavenpatroon
 • Rijk gerekend met de huuropbrengsten?

Indien er vragen zijn over of naar aanleiding van onder vermelde aandachtspunten in de breedst mogelijk zin van het woord, dan kunnen leden van Mondi vragen stellen via de vraag- en antwoordmodule. Dit geldt dus ook als u vragen hebt over andere landen.


Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 06-10-2014

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten