HomeOver MondiLidmaatschapAdviesScanNieuwsLandendossiersThema'sBeoordelingenWebwinkelContact

Onbevoegde vertegenwoordiging in Portugal

Op onbevoegde vertegenwoordiging in Portugal staan sancties, een advocaat of rechtskundig adviseur verschaft daarentegen garanties

mei 2011| tip van de maand

Waarschijnlijk heeft u al eens gehoord of gelezen over ‘onbevoegde vertegenwoordiging’. Maar wat betekent dat in de praktijk, wie doet zoiets, wie lijdt er schade, welke straffen staan erop, welk orgaan is de aangewezen organisatie om de wetsovertreder te straffen en welke maatregelen worden er getroffen om dit te voorkomen. In deze column vertelt dra. Marlene Luiz Lemos Dekker over de betekenis en gevolgen voor u als koper indien u zich onbevoegd laat vertegenwoordigen.

Kort gezegd is onbevoegde vertegenwoordiging het uitvoeren van activiteiten door een persoon die daartoe niet bevoegd is. Bijvoorbeeld iemand die het werk uitvoert dat voorbehouden is aan advocaten of rechtskundig adviseurs, terwijl hij of zij het zelf niet is, begeeft zich op het pad van onbevoegde vertegenwoordiging. Wet nr. 49/2004, augustus 2004 van het Portugese Wetboek beschrijft het kader waarin advocaten en rechtskundig adviseurs actief zijn en bepaalt dat onbevoegde vertegenwoordiging een misdaad is.

Advocaat
Alleen die personen die Rechtsgeleerdheid hebben gestudeerd en tevens zijn geregistreerd bij de Orde van Advocaten mogen het beroep van advocaat uitoefenen en zich advocaat of advocate noemen. Advocaten zijn verzekerd voor beroepsverantwoordelijkheden en zijn verplicht zich te houden aan de statuten, de code der ethiek en deontologie (de leer hoe men iets op de juiste manier doet) van de Orde van Advocaten. Zij kennen hun verplichtingen tegen hun klant, de beroepsethiek en hun verantwoordelijkheden en mogen alleen dan hun beroep uitvoeren als ze zich ook houden aan de statuten en codes die binnen hun beroep gelden,. Zij kunnen gestraft worden indien ze zich daar niet aan houden door de daarvoor bevoegde organen binnen de Orde van Advocaten. Daarom heeft een persoon juridische bescherming wanneer deze een bevoegde advocaat in dienst neemt.
Deze bescherming is er dus niet als een cliënt een niet-bevoegde persoon in dienst neemt. Want een niet-bevoegde persoon hoeft zich niet te houden aan de statuten en codes van de Orde van Advocaten of de Kamer van de Rechtskundig Adviseurs, is ook niet verzekerd en heeft geen professionele opleiding gehad.

Rechtskundig adviseur
De rechtskundig adviseurs (solicitadores) dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van de Rechtskundig Adviseurs (Câmara dos Solicitadores), en mogen alleen die zaken behartigen binnen het forensische mandaat of juridische hulpverlening die in de statuten en de procedurele wetgeving zijn vastgelegd.
Taken die uitsluitend uitgevoerd mogen worden door advocaten of rechtskundig adviseurs (solicitadores) zijn:

  • Het verlenen van juridische assistentie
  • Het aanvragen van een Forensisch mandaat (claim bij de rechter), alleen door advocaten
  • Het aanvragen van een Administratief mandaat (vergezellen bij of vertegenwoordigen van een klant tegenover een administratief orgaan, bijvoorbeeld een notaris, financiële diensten, administratieve diensten, etc.).
  • Contracten, notities of andere documenten uitwerken die te maken hebben met de constitutie, aanpassingen of het beëindigen van juridische activiteiten.
Sancties op onbevoegde vertegenwoordiging
  1. Eénieder die werkzaamheden, die voorbehouden zijn aan Advocaten of Rechtkundig Adviseurs, uitvoert of er bij helpt zonder daartoe bevoegd te zijn, begaat de misdaad van onbevoegde vertegenwoordiging en wordt vervolgd.
  2. Het is niet toegestaan een kantoor of bedrijf te openen met als doel juridische diensten te verlenen of taken uit te voeren die zijn voorbehouden aan advocaten en Rechtskundig Adviseurs (solicitadores) door personen die niet over de juiste juridische opleiding beschikken. Het overtreden hiervan geeft de Orde van Advocaten of de Kamer van de Rechtskundig Adviseurs het recht de sluiting van het kantoor of bedrijf te eisen.  
  3. Diegenen die de zaak aanhangig kunnen maken bij de bevoegde rechter zijn de persoon/ personen die erdoor geschaad zijn, de Orde van Advocaten en Kamer van de Rechtskundig Adviseurs. De laatste twee zijn ook gerechtigd te assisteren in de vervolging.
  4. De onbevoegde vertegenwoordiger riskeert een straf van maximaal een jaar gevangenis of een boete gelijk aan 120 dagen detentie.
  5. Enkel bevoegd tot het definiëren van burgerlijke aansprakelijkheid zijn de Orde van Advocaten of Kamer van de Rechtskundig Adviseurs. De schadevergoedingen worden in een fonds gestort dat zich richt op het bestrijden van onbevoegde vertegenwoordiging.
Tip
Voordat u iemand inhuurt op juridisch gebied raden we u aan eerst te controleren of deze persoon daadwerkelijk bevoegd is. U kunt dit navragen bij de Orde van Advocaten ( www.oa.pt), of bij de Kamer van de Rechtskundig Adviseurs (www.solicitador.net).

Bijdrage van advocate Dra. Marlene Luiz Lemos Dekker verbonden aan Lemos Juridico te Portugal


Vorige tips van de maand:
2011: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2010: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2009: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2008: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december


Meer informatie over het koopproces in Portugal leest u in het landendossierlandssier Portugal.
Landendossier  
Landendossier Portugal Meer informatie over de aanschaf en bezit van een (tweede) huis in Portugal
Deel dit artikel met anderen: Tell a friend!

 


Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Andere share mogelijkheden

Geschreven door Rob Smulders
Datum: 04-05-2011

Terug naar overzicht

Lid worden van Mondi: een juiste keuze!

Vanaf 2005 lag de focus van Mondi als belangenorganisatie vooral op het preventief informeren van aspirant-kopers van een woning in het buitenland. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer leden persoonlijk door Mondi van advies willen worden voorzien. Met deze geheel nieuw ontwikkelde website kunnen we nog beter anticiperen op de behoeften van de leden en op maat diensten aanbieden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed te komen. Mondi beschikt over een schat aan deskundige informatie, ervaringen en heeft toegang tot waardevolle bronnen om tot een objectief, informatief en betrouwbaar oordeel te komen.

alles over het lidmaatschap
Snel online geregeld!


Alles over het Mondi Approved keurmerk

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten